Barometr zdraví a lásky: 29.7.-4.8.

Udělejte něco pro zdraví – nemocí, ohrožené orgány – dle starých astrologických knih:

Planety více přejí látkové výměně v těle a čistění krve. Naši předkové hojně užívali pokrmy z červené řepy. Dnes by se hodil salát anebo ruský boršč právě z červené řepy V tyto dny je také velmi účinná akupresurní masáž a lymfodrenáž, Překvapivě rychle se zbavíte bolesti svalů, především v kříži a v nohách. Jak na lásku a partnerské vztahy:

Již nikomu nepřipomínejte minulost, co bylo, bylo. Nyní je čas odpuštění a nových nadějí. Potlačte svoji zlobu i ješitnost a dejte partnerovi šanci, třeba tu poslední.

Tip pro tento týden:

Netrapte se s dluhy.

V tomto týdnu vám nikdo nic nevrátí, vyčkejte.

Barometr zdraví a lásky

Čakry a jejich význam Co jsou čakry?

Čakry jsou energetická místa na těle člověka. Jsou to rotující víry ovlivňující různé aspekty našeho života i fyzické a psychické zdraví. Leží na těle vpředu i vzadu a energie jimi proudí dovnitř i ven. Pokud je tok narušován (např. naším potlačování, strachem, přetěžováním se atd..), vznikají disharmonie až blokády čaker, které mohou vést k nemocem (údajně až 70% nemocí je způsobeno myslí).

Správně fungující čakra má v průměru 10cm. Čaker máme na těle stovky. Za nejdůležitější se považuje 7 základních čaker, které jsou popsány níže. Jak se dozvím, zda mám správně fungující čakry?

Pomocí automatické kresby čaker, více informací najdete zde. 7 základních čaker a jejich popis 1. čakra kořenová (MULADHARA) barva: červená umístění: dolní konec páteře, kostrč základní potřeba: bezpečí, důvěra emoce: strach a odvaha tělesné orgány: ledviny, močový měchýř, konečník, páteř, kyčle Vyvíjí se v prenatálním období do půl roku života, kdy se vytváří vztah k matce – k přežití potřebujeme bezpečí, pravidelnou stravu, teplo a přítomnost matky. Při neuspokojení některé z těchto potřeb mohou vynikat traumata, která způsobují blokády.

Čakry a jejich význam Co jsou čakry?

 

Pokud existuje blokáda v 1. čakře, nemohou se správně vyvíjet ani ostatní čakry. Harmonická funkce: Stabilita, uzemnění, prosperita, psychické zdraví, sebevědomí. Blokáda: Perfekcionismus, strach ze selhání, který může vést k podráždění a agresivitě, špatná orientace ve fyzickém světě, neschopnost odpočívat, být teď a tady, egoismus, přehnaný sklon k materialismu, časté obavy a strachy. Na fyzické úrovni problémy s koleny a nohami celkově, obezita, zácpa, špatný stav kostí.

2. čakra sakrální/sexuální (SVADHISTHANA) barva: oranžová umístění: podbřišek základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi emoce: chtivost, sdílení tělesné orgány: děloha, tenké střevo, prostata, vaječníky Vytváří se od sedmého měsíce do dvou let života, kdy je důležitý fyzický kontakt mezi rodiči a dítětem, utváří se vztah k otci (mužský princip) a vzor propojení mužského a ženského principu (vztah otce a matky).

Pokud rodina přirozeně nefunguje, vznikají blokády. Harmonická funkce: Tvořivost, přizpůsobivost, spokojené partnerské vztahy, přijetí sebe jako muže/ženy, sebeúcta. Blokáda: Sexuální problémy, uzavřenost, osamocenost, hněv, nenávist, pohrdání, krutost, žárlivost, arogance. Na fyzické úrovni problémy s bederní páteří, boky, genitáliemi, močovým měchýřem.

3. čakra solar plexu (MANIPURA) barva: žlutá umístění: nadbřišek základní potřeba: ocenění vlastních potřeb emoce: hněv, lítost, zbytečnost, vina tělesné orgány: játra, slezina, žaludek, tenké střevo Formuje se v období od osmnácti měsíců až tří let věku života, kdy se v dítěti vytváří hranice, začíná si uvědomovat, co smí a nesmí a přijímá základní morální pravidla.V tomto období si dítě začíná prosazovat vlastní osobnost – já sám. Nepřiměřená tvrdost výchovy a potlačování vůle dítěte může způsobovat v budoucnu bloky 3. Čakry.

Harmonická funkce: Volné projevování vlastních pocitů, radost ze života, vnitřní harmonie, vitalita, schopnost prosadit se, realizovat. Blokáda: Strach, nevyrovnanost, bázlivost, neschopnost řešit překážky, potlačená osobnost, snaha vlastnit a ovládat druhé, nespokojenost, vnitřní neklid, únava. Na fyzické úrovni problémy se zažíváním, s dvanácterníkem, slinivkou břišní, játry a žlučníkem.

4. čakra srdeční (ANAHATA) barva: zelená, růžová, zlatá umístění: uprostřed hrudi základní potřeba: nepodmíněně dávat a přijímat emoce: radost, bolest, hořkost tělesné orgány: srdce, plíce, prsa Rozvíjí se v období od tří do šesti let věku života. V tomto období se dítě učí žít v kolektivu (utvářejí se vztahy k okolí).

Čakry a jejich význam Co jsou čakry?

 

Blokády mohou vznikat z nedostatku lásky a pozornosti okolí. Harmonická funkce: Vyrovnanost, citovost, otevřenost, rovnováha mezi dáváním a přijímáním, soucit, odpuštění. Blokáda: Zranitelnost, přecitlivělost, osamělost, deprese, závislost a majetnické přivlastňování druhých, chlad, bezcitnost. Na fyzické úrovni se blokády projevují poruchami v prokrvení, srdečním a plicním onemocněním, slabou imunitou a kožními problémy.

5. čakra krční (VIŠUDDHA) barva: světle modrá, stříbrná umístění: krk základní potřeba: komunikace, schopnost přijímat změny, emoce: znechucení, svoboda tělesné orgány: plíce, jícen, střeva, krk, štítná žláza, průdušky, ramena a paže K rozvoji páté čakry dochází od šesti do deseti let., kdy si člověk začíná uvědomovat vlastní sociální identitu.

Pátá čakra je přímo propojená s čakrou třetí, proto blok ve třetí čakře ovlivňuje funkci páté čakry. Harmonická funkce: Jasná a volná komunikace, tvořivost, vnímamovost, komunikace mezi duchovním a fyzickým světem. Blokáda: Plachost, tichost, závislost na názoru druhých, koktání, zastřený hlas, jiná intonace, chrapot, nízká sebedůvěra, nedovolující vyjádřit vlastní názor ze strachu ze záporné odezvy okolí. Na fyzické úrovni problémy se štítnou žlázou, bolesti v krku, problémy s krční páteří.

6. čakra třetí oko (ADŽNA) barva: indigová – tmavě modrá umístění: čelo základní potřeba: vize a rovnováha emoce: zmatek a jasnost tělesné orgány: oči, uši, zuby, dutiny, mozek K rozvoji šesté čakry dochází od sedmi do dvanácti let, kdy se vytváří obraz světa a formují se představy o vlastním světě. Harmonická funkce: Kreativita, inteligence, rozhled, dobrá intuice, představivost a vnímavost, radost. Blokáda: Život bez plánu, zmatek v hlavě, panika, nestabilita, častá změna partnerů, práce, bydliště, ztráta reality, obrácení ke snům a představám.Na fyzické úrovni problémy s únavou, bolesti hlavy, zapomnětlivost, poruchy vidění, halucinace, noční můry.

7. čakra korunní (SAHASRARA) barva: fialová, bílá, zlatá umístění: temeno hlavy základní potřeba: přijetí emoce: zoufalství, klid tělesné orgány: mozek K rozvoji sedmé čakry dochází od dvanácti let výše. Harmonická funkce: Moudrost, duchovní spojení, čiré bytí, sjednocení s vyšším bytím, otevřenost vůči energiím. Blokáda: Pasivita, apatie, deprese, frustrace, nevypočitatelné myšlenkové formy, oddělenost od proudu informací, přehnaný strach ze smrti. Na fyzické úrovni silné bolesti hlavy, duševní poruchy, časté migrény.

Čakry a jejich význam Co jsou čakry?

Partnerské vztahy

O vztazích už bylo napsáno mnoho knih, bylo řečeno mnoho slov. Dovolte mi otázku-co je vztah? Vztahů známe mnoho. Mezilidské, mateřské, sourozenecké ekonomické, mezinárodní a mnoho dalších. Chci se dnes ale krátce věnovat vztahům mezi partnery. Ideálně by měl být o dvou bytostech které k sobě poutá láska, obdiv, sympatie.

Nic ale není jednoduché, ani vztahy v dnešní době. Vždy nastanou problémy, překážky, je to zkouška pravého citu. Jsme schopni pravého citu? Myslím, že ano, jen někdy na vše pospícháme. Například na zodpovězení otázek. Nezřídka se ve vztahu projevují prvky egoismu jednoho z partnerů. Takový však nemá budoucnost.

Vztahy v nás probouzejí lepší já. Upřímný vztah není o trápení milované osoby ale o komunikaci a vyříkaní pravdy: pravdy-chceš být se mnou-ano nebo ne? „Nevím“ nebo „asi“ do odpovědi nepatří Jsme dospělí lidé abychom poznali, že náš současný, ale i budoucí vztah má pevný základ, společné cíle a obecně dobré předpoklady pro jeho stabilitu. Nevzdávejte se naděje na lásku i naděje milovat. Strach je i v této oblasti špatným rádcem. Láska je koření života, dává křídla a úžasné nové pocity.

Důležitá poznámka na závěr. Slova nejsou hmotná. Jsou éterická a nezničitelná! Nelze je vzít zpátky, umí pohladit ale i ublížit či ukřivdit. Nakládejte s nimi uvážlivě, abychom nejen blízkou osobu, ale i lidi v našem okolí zbytečně nezranili.

Ani výčitky nejsou vždy na místě. Je výčitka která vztah narovná ale i výčitky, které ubližují a je smutné když to člověk neuvědomuje.

Vaše kartářka Nina

Partnerské vztahy

Nina-řešení vztahů.

Všem přeji krásné léto. V měsíci červenci budou vznikat nové lásky, vztahy. Aby mohly vznikat a trvat dlouhodobě, potřebujeme se podívat i sami do sebe. Muži si potřebují urovnat odpovědnost osobní i ve vztazích.

Neutíkat před pravdou a nelhat sami sobě. Vztah není vězení. Ženy chtějí vědět a vnímat jistotu vztahu, ale tu nemají, protože ženská a mužská energie nezřídka směřuje k obavám až strachu z nového vztahu.

Častým projevem jsou pak problémy v komunikaci, která je důležitá nejen ve vztazích, ale i mezi lidmi na celém světě. Opravdu stačí málo aby vztahy mohli fungovat normálně. Láska je v každém z nás a to je dobře.

Budu ráda vaší poradkyní i se svými kartami abychom se podívali pod pokličku vašich vztahů i lásek. Červenec bude lomit u určitého procenta vztahů nejistotu.

Plně bude záviset na vašem naslouchání i vnímání.

Vaše kartářka Nina.

Nina-řešení vztahů.

Květnové novoluní

Přesný okamžik novoluní nastane 25.5.2017 VE 20:44 našeho letního času, tudíž tenký srpek nového Měsíce budeme moci na nebi snadno najít 28.5. po západu Slunce. Z hlediska klasických živlů je v horoskopu novoluní nejvíce zastoupen oheň spolu se vzdušným živlem, což naznačuje příznivé podmínky pro aktivitu intelektu.

Přítomnost Slunce v Blížencích i ascendent ve Střelci společně posilují ohnivý a vzdušný živel, navíc tzv. vládcem ascendentu je Jupiter ve znamení Vah, kde může příznivě napomáhat nápravě vztahu mezi partnery, pokud se jí věnujeme. V takovém případě bychom měli umět připustit, že jsme se mohli mýlit ve svém původním názoru na příčinu disharmonie ve vztahu. Horoskop též naznačuje, že naše snaha může být úspěšná, pokud bude vycházet z upřímného úsilí o harmonické, laskavé a trpělivé řešení. Komu se podaří právě toto, mohl by být příjemně překvapen radikálním obratem k lepšímu. Slovo upřímně je zdůrazněno záměrně, protože mnozí se domnívají, že astrologie poskytuje recepty jak dosáhnout toho či onoho. Avšak horoskop naznačuje vlastnosti energo-informačního prostředí, v němž se nacházíme, a to znamená dostat se do stavu vnitřního souznění s tímto prostředím, pokud se má jeho potenciál uplatnit.

Z toho důvodu je rozdíl mezi „Myslím to dobře“ a „konám to dobře“. Snad proto se říkává, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Nadcházející novoluní může pomoci transformovat naše postoje k partnerům za předpokladu, že budeme ochotni nahlédnout problém i z jejich hlediska. Bude to vyžadovat uplatnění Venušina smyslu pro souladnost, laskavost, jupiterovské shovívavosti a velkorysosti, saturnské trpělivosti a především plutonského odhalování toho, co se snažíme skrývat.

Květnové novoluníJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.