Rozchod / rozvod - příčiny a možnosti prevence

Nic nedokáže udržet manželství naživu uprostřed jedovatých výparů (hádek). Hádky jsou pro partnerský vztah největším zlem, vždy ničí a zabíjí. Lásku zabíjí neustálé stížnosti, sekýrování a kritizování. K napsání tohoto článku mně inspirovala nelichotivá statistika rozvodů v naší republice a z hlediska mého profesního zaměření i nejčastěji kladená otázka na téma partnerské, manželské a mimomanželské vztahy. Na toto téma toho bylo jistě napsáno již mnohé, ale rostoucí rozvodovost ukazuje, že další názor bude prospěšný.

Zde je několik postřehů, jak zvládnout hádku ve které jste se ocitli a mnohdy ani nevíte jak. Pamatujte, že odlišné názory nutně neznamenají, že je váš partnerský nebo rodinný život v troskách. Zamyslete se nad několika kroky co udělat, aby se začarovaný kruh hádky "vypařil".


1. NEVRACEJTE ÚDER Říká se , že když se dva hádají, třetí se směje. Proč? Protože není účastníkem hádky. Vy třetího u hádky nemáte, tak se do jeho roje pasujte. Když jeden přestane mluvit a zkusí víc naslouchat, žhavá debata se začne pomalu ochlazovat. Nenechte se proto strhnout k tomu, aby jste stejnou měrou opláceli. Pamatujte, že klid v rodině je víc než vítězství v hádce!


2.BUĎTE EMPATIČTÍ - pokuste se vžít do pocitů druhého Budete-li pozorně naslouchat, můžete zklidnit napjatou atmosféru. Dávejte si pozor na to, aby jste toho druhého nepřerušovali a nedělali ukvapené závěry. Respektujte jeho pocity a to co se vám jeví jako zlý úmysl, může být ve skutečnosti jen důsledkem jeho nedokonalosti, např. schopnosti se korektněji vyjádřit. Za bodavými slovy se mohou skrývat např. zraněné city, nenaplněné tužby a pod.


3.DEJTE SI ČAS NA UKLIDNĚNÍ Hrozí-li, že vybuchnete, raději se zdvořile, bez ironie omluvte a na chvíli odejděte vychladnout nejlépe na vzduch. To neznamená, že by jste před řešením utíkali a měli mít tichou domácnost, ale aby jste se připravili na následující 4. krok


4.DOBŘE SI PROMYSLETE CO A JAK ŘÍCT Nepromýšlejte dokonale kousavé protiargumenty. Najděte raději slova, která by mohla pomoci utišit zraněné city toho druhého. nebo otevřela alespoň částečně prostor pro klidnější vedení dialogu. Nediktujte mu, jak se má cítit, ale pokorně ho poproste o vysvětlení a poděkujte mu za to, co vám řekl.


5.MLUVTE SMÍŘLIVÝM TÓNEM, NEZVYŠUJTE HLAS Je-li někdo v rodině netrpělivý, může to vyvolat hněv. Ať už se vás dotkl jakkoli, odolejte touze vracet úderem, sarkasmem či ironií a vůbec ne zvýšeným hlasem. Výčitky (to mohou být ty mírnější) typu "Vůbec ti na mně nezáleží","Jsem tu jen pátý kolo u vozu", "Ty mě vůbec neposloucháš" nechte "prolétnout" hlavou/ušima a místo toho se pokuste partnerovi v klidu vysvětlit, jak na vás jeho chování působí, že vás zraňuje. Neomluvitelné je fyzické násilí, nadávky, pohrdavé poznámky, výhružky.


6.BUĎTE OCHOTNI SE OMLUVIT A VYSVĚTLETE, JAK CHCETE SPOR UKONČIT A PODOBNÝM PŘEDEJÍT Přes doznívající negativní pocity nezapomínejte na Váš hlavní cíl - mít v rodině pohodu. PAMATUJTE. Pokud se s kýmkoli pohádáte, oba prohrajete. Pokud se usmíříte, oba zvítězíte. Uznejte proto, že i vy máte na hádce svůj podíl. I když jste přesvědčeni, že jste neudělali nic špatného. můžete se omluvit za to , že jste ke sporu nechtěně přispěli. Když se někdo omluví Vám, odpusťte mu.


Na závěr bych moc chtěla poprosit všechny, kteří žijí v partnerském či manželském vztahu, mějte na paměti, především VY, kteří vychováváte děti - všechny Vaše konflikty a hádky se nesmazatelně vyrývají do jejich myslí a budou je provázet po zbytek jejich života. Života, který jistě bude delší, než ten Váš. Přeji Vám, aby jste se začali učit řešit spory elegantně, civilizovaně a dlouhodobě žili v porozumění a harmonii. Potřebujete to nejen Vy, ale i my a celý svět!Vaše AlliRose, linka č.8

Čistění organismu od negativních energií.

Stále více lidí po celém světě se zajímá o meditování, stále více lidí touží najít klid, radost a žít zdravě. Stále častěji dostávám otázku, jak se zbavit negativních energií. Zde poskytuji takový malý návod, jak se negativních energií zbavit a jaká doporučení klientům při mé práci dávám.

Stav, který vznikl v důsledku nahromadění negativní energie, se někdy může projevovat bolestmi a dalšími nepříjemnými projevy.

Cvičení je možno provádět v sedě i vleže, v jakoukoliv denní i noční dobu:

Uveďte se do klidu a polohy, která vám bude nejvíce vyhovovat a zavřete oči. Vizualizujte si svoje tělo od chodidel až k hlavě a svým vnitřním zrakem jej pozorujte, jak získává průsvitnou bělost. Podívejte se dolů na svá chodidla. Všimněte si tmavé negativní energie, která vychází z vašeho těla. Dobře si všímejte, kde se negativní energie na vašem těle nacházela. Představte si v chodidlech na každé noze ventilek-kohoutek, kterým můžete negativní energii z vašeho těla vytlačit. Jakmile všechna špatná energie odejde, uzavřete ventily a otevřete oči.

Břemena, která vás tíží.

Určitě jste si všimli, že při koupeli či sprchování se cítíte odlehčenější. Špatná energie ve formě vzteku či agrese se hromadí v energetickém poli, auře, které obklopuje vaše tělo. Toto pole je tvořeno zejména energií, kterou vyzařujeme. Když se ponoříme do vody, naše aura se stáhne do našeho těla a veškerá energie se z ní vytratí.

Budeme provádět rychlé zbavení se negativní energie následovně: Zavřete oči a vizualizujte si světelné paprsky. Představujte si, jak přijímáte světlo temenem hlavy. Nechte světlo proudit celým vaším tělem. Svým vnitřním zrakem pozorujte, jak světlo smývá tmavé, negativní nánosy-napětí. Nyní stéká temná energie směrem k chodidlům. Sledujte, jak tato energie chodidly odchází.

energie

Přeji vám krásné dny s pozitivní energií.

Kartářka AlliRose, klapka 8, Kartářky plus.

PANNA - 24.srpna a 23.září

Člověk narozený ve znamení Panny většinou vše hodnotí podle toho, zda je to dobré či nikoliv. Je to člověk praktického poznání a svůj kritický rozum všude uplatňuje. Mezi její vlastnosti patří kladný poměr ke spořádanosti, píli a houževnatosti. Pokud bych si vybírala člověka na odpovědnou pozici, upřednostnila bych právě lidi narozené ve znamení Panny též pro jejich oddanost.

Panna - žena - nemá to určitě lehké s muži, kteří hledají srdečnost a něhu, protože obtížně projevuje svoje city. Umí výborně hospodařit, má sklon k čistotě a hygieně.

Panna - muž - se bojí velkých změn. Bude dávat přednost ženám obdařených vtipem a duchem. Ženám, které "umí žít". Souhvězdí Panna.

Element - země.

S tímto znamením je spojena slinivka břišní, zažívací orgány, nervový systém a slezina.

PANNA

Dovoluji si touto cestou popřát všem zrozencům ve znamení Panny hodně štěstí. Vaše věštkyně AlliRose, klapka 8.

Když se narodíme

Když se narodíme

Nerodíme se jako nepopsaný list. S naším prvním nádechem v čase jsou dány naše možnosti, energie, schopnosti, síla, vytrvalost, odolnost, sny, ale i zátěže.

Záleží hodně na okolnostech, které předcházely našemu zrození.

To je to, co je v nás hlouběji ukryté a mnohdy si toho nejsme vědomi.

Hluboko v nitru bublá silná a mocná energie jako v papiňáku. Tyto informace jsou nám obvykle obtížněji přístupné.

Můžeme tomu říkat minulé životy, život před životem, anebo volání rodu a rodové dispozice. Jak je vám libo.

Třeba půjde o nějakého kostlivce ukrytého ve skříni, o kterém se nemluví.

Nebudeme na to myslet, ani o tom hovořit a máme pocit, že problém neexistuje.

Přijde však den, kdy ať chceme nebo ne, vše vyjde na světlo.

Obvykle je to v období krize, neúspěchu, nemoci a ztráty,….

Co jsme vědomě postrádali, nesnášeli, ba až nenáviděli, objevíme jako naši vadu na kráse.

Nemluvím o krásném vzhledu a intelektu, který můžeme a nemusíme mít k dispozici a nám se chvíli zdá, že lehce proplouváme životem.

Na druhých lidech často obdivujeme vlastnosti, schopnosti, které nemáme a potřebujeme. Ale co když vidíme, jen to co chceme vidět? Není to jen sen, ze kterého se probudíme a zbudou nám jen oči pro pláč?

Ve snaze získat to, po čem toužíme můžeme manipulovat, předstírat….

Hrajeme mistrně svou roli a do života si tak přitáhnout stejně zranitelné, nenaplněné, neschopné nebo naopak všeho schopné protějšky?

Čeho se obáváme, to si do života přitahujeme. Dříve nebo později se svému strachu musíme postavit tváří v tvář a zabojovat.

Je jen na nás, abychom přestali obviňovat z našich neúspěchů druhé lidi, (rodiče, přátelé, šéfa, partnera, manžela, děti), protože jsme to jen my, kdo si o tyto lekce řekli. Lekce velmi poučné a výživné, jako ve škole.

Překročíme-li svůj stín.

Pochopíme, že máme svou hodnotu, svou cenu.

Odpustíme si, co jsme si, to jsme si.

Máme rádi sami sebe a druhé lidi i když se k nám třeba zrovna teď nechovají dobře.

Protože víme, že chybovati je lidské.

Pak přišel náš čas změny a dalšího vývoje, kdy objevíte své skryté talenty a další možnosti.


Přeji vám šťastnou cestu

Vaše Melissa

Vztahy idealizované, až snové

I tento problém lze vystopovat prostřednictvím astrologie, horoskopu, který se sestaví z vašich dat a hodiny narození.

O co jde v tomto případě? Nestojíme-li nohama pevně na zemi a své sny nedokážeme realizovat sami pak počítejme s tím, že námi vybraný protějšek nenaplní naše představy a touhy.

Z nějakého důvodu se necítíte bezpečně? Nedůvěřujete sami sobě a ani druhým lidem? Cítíte se sami a opuštěni?

Možná jste se více ztotožnili s otcem, který z nějakého důvodu nebyl přítomen, či s matkou od které jste byli odděleni.

Je třeba zapátrat, zda-li se nestalo něco traumatického, když vás matka čekala.

Například
Jestli rodiče neměli během vašeho těhotenství nějaké vážnější problémy. Byl váš porod obtížný? Měla vaše matka poporodní deprese, anebo jste byli adoptováni? Narodili jste se předčasně a strávili jste nějaký čas v inkubátoru. Také jste mohli ještě prožít oddělení od matky v prvních třech letech života z důvodu hospitalizace matky nebo Vás. Maminka prožila ztrátu vztahu, či dítěte před vaším narozením. Matka pro nás představovala středobod světa a její nepřítomnost snadno vyvolala pocity ztráty, které se uložily hluboko v našem nitru. Nemusí vždy jít o přerušení fyzického pouta. Mohla být fyzicky přítomná, ale citově chladná, nestálá a tak jednoduše došlo k narušení emocionální pohody dítěte.

To vše je posléze důsledkem toho, že se později obáváme připustit si někoho blíže k tělu, aby nás nezradil a neopustil.

Jak snadno je narušena naše víra, důvěra, od které je již jen krůček k výběru našich partnerů. Nepolapitelných, nedostupných a přesto pro nás tak přitažlivých a sexy.

Je třeba si projít tyto příběhy z minulosti, překročit svůj strach, abychom mohli kráčet konečně už jen a jen svou cestou bez zátěže.

Jinak jsme stále na cestě, kdy hledáme ideál a provází nás jen frustrace z nenaplněných představ a vztahů.

Přeji vám, abyste našli svou jedinečnou cestu a energii, kterou vám mohu pomoci znovu objevit.

Vaše MelissaJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.