Astrokonstelace 17.8.2019

Krásné sobotní ráno přeji. Dnes je Mars posledni den ve znamení Lva, zítra v 07 hod přechází do zemského znamení Panny. Dynamická energie ohně bude vystřídána pečlivou, soustředěnou a trpělivou energií Panny. Tam, kde to nešlo skokem, to teď půjde sice pomalu, ale jistě pro krůčcích k vytčenému cíli. Ale dnes ještě skočit můžeme a rozhodnout se také. Do Panny se budou postupně stěhovat všechny planety, které teď pobývaly ve Lvu a tak konec prázdnin se už ponese v duchu pomalejších, trpělivých a vytrvalých zemských energií. Příští týden vstoupí do znamení Panny Venuše a Slunce a ten následující týden potom Merkur. Dnes i zítra do 18.33 hod je Luna ve znamení Ryb a dnes se potká s Lilith a s Neptunem ale ještě před tím utvoří kvadrát na Jupiter ve Střelci. Můžeme být poněkud přecitlivělí a netpěliví z toho, že věci se v minulosti nevyvíjely podle našich představ ale šly si ( jak už je jejich dobrým zvykem) svým vlastním tempem a možná i jinými cestami, než kterými jsme si představovali, že půjdou.Na nás teď je, abychom to přijmuli a nevyvíjeli na sebe zbytečný tlak a ani nepodléhali sebelítosti nebo obviňování někoho jiného nebo nás samotných. Prostě to bylo, jak to bylo, ale život je úžasný v tom, že nám dává stále nové a nové šance a příležitosti, jen je potřebujeme uvidět. Někdy se díváme tak zarputile na dveře příležitostí, které se nám zavřely, že nevidíme spoustu otevřených dveří, které jsou kolem a za nimi je spousta nových cest. Luna bude ale i v trigonu na Severní lunární uzel v Raku a v sextilu na Jižní Lunární uzel v Kozorohu v konjunci se Saturnem. To nám skýtá příležitost přijmou zodpovědnost za své činy, přestat se obviňovat nebo trestat nesmyslnými myšlenkami a vykročit do života jinak. Toto rozhodnutí může změnit mnohé, uvidíme, že stále máme kormidlo svého života ve vlastních rukou. Možná nemůžeme úplně tak ovlivňovat běh a sled událostí, ale co rozhodně ovlivňovat můžeme, je náš vlastní postoj k nim a pohled na ně. To odkud se díváme je staví do úplně jiného světla. Rozhodně je jiný pohled z role oběti a nebo z postoje přijmuté zodpovědnosti. Možná dnes pochopíme, že ten druhý je určitě výhodnější a přináší nám úlevu i sílu. Dalším tématem těchto konstelací, které se bude přenášet o do zítřejšího dne, je i přijetí odpuštění od druhých, dát odpuštění druhým i nám samým a milovat a respektovat ve své nedokonalosti sami sebe.


17.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 16.8.2019

Krásné páteční ráno přeji. Dnes budou ještě doznívat včerejší úplňkové konstelace, dotkly se hlubokých témat v nás, nutných přenastavení a změn našeho vnímání tak, aby naše životy mohly být více svobodné a opravdové a aby mohly být žity podle našich skutečných potřeb a ne podle očekávání druhých, systému nebo různých jiných autorit, které jsme během našeho života přijaly za své. Ještě stále máme čtyři planety ve znamení Lva, které nám k tomu dávají dostatečné množství energie, nadšení a touhy se vymanit ze zajetí a kráčet směrem k tvořivosti, svobodě, radosti a hravosti. Dnes v 05. 49 hod vstoupí Luna do znamení Ryb, naše senzitivita a citlivost se velice prohloubí, vše se bude propojovat se vším. Ryby jsou posledním znamením zvěrokruhu a jejich hlavním tématem je splývání s celkem a scelování. V přeneseném významu může jít o scelování různých protichůdných tendencí ukrytých hluboko v našem nevědomí, o hojení ran a traumat na úrovni duše a novou integraci této energie do našeho vnitřního prožívání a hlubokého nastavení, které ovlivňuje to, jak prožíváme a vidéme události našeho života, ty zcela denodenní a běžné, ale i ty nestandartní, vyjímečné a náročné. Luna se při putování Rybami potká s Lilith a Neptunem, což přinese opět prohloubení našeho cítění a i možnou míru určité citové nestability. Dny s Lunou v Rybách jsou tak trochu jako když kráčíme v mlze, nic nemá pevné kontury a ze všeho tušeného se nakonec při bližším pohledu může vyklubat něco zcela jiného. Naštěstí je tady sextil na Saturn a Pluto v Kozorohu, který situaci hodně uzemňuje a kvinkuks na planety ve Lvu, který nám dává energii a mlžné závoje našeho nevědomí prosvětluje Sluncem našeho uvědomění. Dnes projde Luna sextilem na Uran v Býku a podpoří výše popsané procesy změn hluboko uvnitř nás. Luna projde i kvinkuksem na Merkur ve Lvu, což přinese myšlenkovou svěžest a možné zcela nové náhledy na situace minulé, přítomné i budoucí. Celkově bývá ale první den po úplňku velmi energeticky náročný, po nádechu přichází výdech, proto hodně odpočívejme, nepřepínejme se a buďme k sobě i duhým laskaví a soucitní.


16.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 15.8.2019

Krásné čtvrteční ráno přeji. Ve Lvu máme stále čtyři planety, Merkur, Slunce, Venuši a Mars. Využijme tedy energii ohně, hravosti a radosti, kterou nám tato konstelace s sebou nese. Mars přestoupí už v neděli 18.08.2019 v 7 hod do znamení Panny a bude ho následovat Venuše 21.08. 2019 v 11 hodin a Slunce 23.08. 2019 ve 12.02 hod. Energie se pak změní ve prospěch živlu země a budeme konfrontováni se zcela jinými tématy. Dnes máme ale ve hře stále energii ohně ale i vzduchu, ve 14.29 hod se dostává Luna ve Vodnáři na 23. st. do přesné opozice na Slunce, nastává úpněk. Čas úplňku s sebou nese vždy napětí a citové kolísání, buďme proto k sobě i k ostatním dnes mimořádně laskaví a soucitní. Úplněk vyplavuje vždy hodně emocionální bolesti, tento bude obzvláště silný, neboť Slunce je v konjunkci s Venuší. Mohou se objevit všechna zranění našeho vnitřního dítěte a bloky, které nám brání být hraví, tvořiví, veselí, důvěřiví a radostní. Ascendent úplňkové konstelace je na 23. st Štíra a MC na 15 st. Panny a IC na 15. st. Ryb. Těsně kolem IC v Rybách úplňkové konstelace je Lilith a Neptun a to vše je v trigonu na Severní Lunární uzel v Raku. Můžeme tedy očekávat poměrně silné vyplavování emocí a zranění, ke kterým došlo v i v ranném dětství. Neděje se tak kvůli utrpení, ale kvůli léčení, o čemž vypovídá MC v Panně v sextilu na Severní Lunární uzel v Raku. Luna ve Vodnáři přeje objektivitě a dovolí nám tuto bolest ( která by nás mohla jindy zcela zaplavit) vidět objektivně a dospělýma očima a tak nějak jinak ji zařadit do kontextu našich životních událostí a napravit i naše vnitřní emoční prostředí. Vždy, když se nám podaří vyléčit kus bolesti, kterou si všichni v sobě neseme, se náš život posune směrem k lepšímu. Tento úplněk je zaměřen hlavně na dětství a ranné vazby s rodiči a následně na naše vnitřní prožívání vztahu k sobě skrze naše vnitřní rodiče. Může významně uzdravit naše vnitřní dítě, abychom byli tvořiví, radostní a hraví a důvěřovali životu a dovedli si ho užívat v celé jeho kráse. Luna je v opozici i na Venuši a tak můžeme odblokovat i překážky, které nám brání být skutečně sami sebou a dovolí nám si nastavit jinak hranice a uspořádat si životní hodnoty a priority podle našich opravdových a skutečných potřeb. Můžeme mnohé změnit skrze toto uvědomění. Tak krásný hluboce léčivý úplňkový čas přeji.


15.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 14.8.2019

Hezké nové ráno přeji. Luna včera vstoupila do znamení Vodnáře a zítra se dostane do přesné opozice na Slunce ve Lvu a nastane úplněk. Tento bude hodně silý tím, že ve Lvu jsou čtyři planety. Dnes projde Luna opozicí na Merkura, naše myšlení projde zkouškou odvahy a prověření opravdové motivace. Energie Vodnáře s sebou nese prospěšnost celku, určitý druh revoluce ale i odpoutanosti od výsledku, pro Vodnáře bývá cesta cílem. Energie Lva bývá spíše subjektivní, zaměřená pro jednotlivce a hodně jí záleží na výsledku. Je důležité si tyto motivace uvědomit a rozlišit, ani jedna z nich není špatná, ale měla by být žita taková jaká opravdu je a neskrývat se za svůj opak. Venuše ve Lvu je stále v objetí se Sluncem, dnes na 22 st., opodál stojí na 27 st. Mars a hned se chystá vykonat to, co si ti dva spolu domluví. Mars je ale bez aspektů a tak pro své činy jenom těžko získává podporu, na realizaci si budeme muset asi ještě chvíli počkat, důležitá je pohotovost a připravenost. Luna dnes projde i polosextilem na Lilith v Rybách a Saturn v Kozorohu, dostaneme možnost se vymanit z navyklých interpretací prožitých událostí, které nám kdysi způsobily bolest. Možná se sami sebe začneme ptát : A nemohlo to být i jinak? Tato nevinná otázka může způsobit revoluci v tom, jak o událostech dokážeme přemýšlet. A následně i v emocích, které z myšlenek vyplývají. Může být rozpuštěna nějaká bolest, kterou jsme si možná vytvořili sami na základě nějakých nesprávně a velice subjektivně pochopených faktů. Objektivita a nepřipoutanost k vyjetým myšlenkovým vzorům bude i jedním z témat zítřejšího úplňku ve Vodnáři. Můžeme dopředu rozjímat i nad tím co pro nás znamená svoboda, jak dovedeme rozlišovat objektivní a subjektivní, zda umíme být nepřipoutaní a ve kterých situacích a oblastech se nám to daří a ve kterých ne a proč. Zítřejší úpněk nám pak může poskytnout odpovědi. Náhody přejí připraveným. Sextil nově přímo jdoucího Jupitera ve Střelci a Luny ve Vodnáři nás bude vydatně podporovat a nabízet nové možnosti a příležitosti.


14.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 13.8.2019

Krásné úterní odpoledne přeji. Slunce je dnes na 20. st. Lva v objetí s Venuší, Luna dobíhá svoji pouť znamením Kozoroha, dopoledne a odpoledne je mohly věci trochu komplikovat a možná bylo cítit i trochu napětí, které vzbuzuje rozpor mezi odhodláním planet ve Lvu, zejména Venuše v objetí se Sluncem, posouvat věci vpřed a radovat se ze života a určinou rigidni energií, kterou generují planety v Kozorohu posílené vlivem tranzitu Luny. Asi jsme si s tím nějak poradili, máme už několika denní trenink. Vždy je potřeba jednat s respektem, diplomaticky a úctou k potřebám obou zúčastněných stran. Ne nadarmo se říká, že diplomat je člověk, který vás pošle do p..... s takovou gracií, že se na ten výlet budete i těšit. Je to určitý druh umění a je na nás abychom si ho pěstovali a jak uvnitř sebe tak i vně sebe. Život i vztahy mají být vyvážené, pokud se zaměřujeme jenom na jeden aspekt nebo upřednostňujeme jenom nějaké své vlastnosti a potřeby, časem nás to asi přivede do větší disharmonie, než kdybychom se věnovali oběma aspektům zároveň. Na večer v 17.35 hod vstupuje Luna do Vodnáře a bude se blížit k úplňku, který bude ve čtvrtek ve 14.29 hod, ale pro dnešek nám večer přinese úlevu od rigidních energií a tlaku planet v Kozorohu. Večer projde Luna ale kvadrátem na Uran v Býku, pozor tedy na efekt stlačené pružiny, mohli bychom sami sebe dostat do potíží způsobených nedostatkem sebeovládání a výbuchem potlačované energie, jejíž potřeby jsme nerespektovali.


13.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.