Astrokonstelace 7.7.2019

Krásné nedělní ráno přeji. Dnes se potkává Mars a Merkur na 4. stupni ve znamení Lva, zároveň Mars je stacionární a připravuje se na zpětný chod. Současně tvoří nepřesný kvadrát na Urana v Býku. Naše myšlení může být trochu rozkolísané a motivace ne zcela ujasněná, pokud máme vnitřní tlaky ale nevíme odkud se berou , počkejme si prostě, až to budeme vědět. Trpělivost je matka moudrosti. K té nás ostatně vede i Luna, která je stále v Panně a dnes tvoří příznivé aspekty k Satrurnu, Plutu a Jižnímu lunárnímu uzlu v Kozorohu a k Severnímu lunárnímu uzlu v Raku. Zkusme se na věci dívat s odstupem, trpělivostí a vírou v dobré konce. Možná v tomto postoji zahlédneme kořeny toho, co nás ruší a tlačí možná i vede k nepředloženým aktivitám v bláhové představě se nám takto podaří se tlaku zbavit. Některé věci je potřeba prostě nechat být,ale umění rozlišit které, se učíme celý život. Nicméně dny s Lunou v Panně patří k těm příjemnějším, kdy jsme přirozeně více v klidu a máme chuť pečovat sami o sebe, o druhé i o naši domácnost, Udělejme si každý den něčím hezký a krásný, zastavme se o pozorujme třeba oblaka a nebo přírodu, když se budeme dobřě dívat, vždy s ní a s klidem, který se v ní skrývá, najdeme spojení, posilu a útěchu pro naše bolístky. Slunce v Raku se pomalu dostává do opozice k Saturnu v Kozorohu a blíží se k setkání se Severním lunárním uzlem. Toto období může být velmi náročné pro Raky a zrozence se silně obsazeným Rakem. Co se po nás chce? Pustit vše, co nás trápí a rozhodnout se pro Život. Řešení vždy existuje a to, že je zrovna nevidíme, není důvod ke starostem nebo k panice, ono se nám časem prostě ukáže, stačí si jenom počkat a zůstat sami se sebou a v klidu. A už jsme opět u té trpělivosti, které se máme učit. Přeji nádherný letní den, užívejme si sluníčka a letní pohody.


7.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 6.7.2019

Krásné sváteční sobotní ráno přeji. Merkur ve Lvu se blíží do kvadrátu s Uranem v Beranu, dávejme si pozor na naše myšlenky a nápady, ať nemáme tendence bořit a vzdorovat za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. Merkur i Mars jsou ale i v příznivém trigonu na Chirona v Beranu, tak snad svoji míru tlaku na změny ustojíme tak, abychom procesem prošli více v harmonii a změny byly pozitvní a přinesly nám to, co od nich očekáváme. Luna ráno v 06.25 hod vstoupí do znamení Panny a asi nás zklidní, nicméně i ona projde ráno opozicí na Lilith v Rybách, můžeme se cítit trochu jinak, než včera. Luna v Panně je o péči a léčení, věnujme se tedy hodně sami sobě, svojim potřebám a odpočinku, který si určitě zasloužíme. Kritickým myšlenkám nevěnujme pozornost, vybírejme si ty, které nás podporují a se kterými nám je dobře. Pokud se nám do naší pozornosti vnucuje myšlenka, která nás zneklidňuje, kritizuje nebo dokonce děsí, nedávejme ji pozornost, ona prostě odejde a prázdné místo určitě zaplní myšlenka nová s lepší vibrací. Pozorujme i naše vnitřní rozhovory, pokud máme v sobě přebujelého Kritika a Soudce, snažme se ho usměrnit a změnit na Podporovatele a Laskavého učitele. Vše je přátelé v nás a o nás, o našem myšlení. Je to dobrá zpráva neboť z ní vyplývá svoboda a možnost změny, která je zcela v naší režii. Nenechme si myslí brát to, co doopravdy jsme, náš vnitřní klid, mír a tvořivost, ale ten se nedá vlastně vzít, jenom zakrýt stejně jako Slunce na obloze čas od času zakrývají mraky. Když se nám náhodou stane, že na naší vnitřní obloze je zataženo, vězme, že se to za čas prostě změní. Pokud obrátíme pozornost dostatečně hluboko do svého nitra, vnitřní Slunce v podobě klidu, míru a harmonie tam vždy nalezneme. Ale dualita a rozdílné emoce patří k naší lidské zkušenosti, nekritizujme se za to, že je máme ( zvláště ty negativní), jenom si je uvědomujme, pozorujme je jako zlobivé děti . Luna v Panně projde dnes i trigonem na Uran v Býku a tak k výše popsané vnitřní práci máme ideální podmínky. Měňme naše vnitřní nastavení, naše soudy kritiky přetavme v přijetí a podporování života takového, jaký právě teď je a i takového, jaký kdy byl. Nikdo z nás nedohlédne všech konců a významů událostí, jednou se nám to třeba vyjeví, ale teď je asi dobré důvěřovat Vesmíru, že vše co se děje ( a i když se nám to třeba nelíbí) se děje pro naše nejvyšší dobro.


6.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 5.7.2019

Přeji krásné páteční sváteční ráno. Ve Lvu máme stále tři planety a tak se mohou naše životy posunovat směrem k větší dynamice, můžeme pociťovat i více odvahy k rozhodnutím a činům.Mars ve Lvu je v polosextilu s Venuší v Raku, rázný a silný muž plní přání své milované a něžné a citlivé ženě. Je to obraz a paralela, ale vibraci této energie můžeme uchopit tak, že se postavíme sami za sebe a najdeme odvahu plnit přání naší duše a vydat se opravdu na cestu která se jmenuje naše vlastní. Lilith v Rybách pomalu vystupuje ze sextilu s Uranem v Býku, naše názory na hmotu a její pevnost a neměnnost silou ducha se opravdu hodně mění. Často zažíváme situace, kdy si nemůžeme nevšimnout, že vše je takové, jaké to vnímáme a jaký význam tomu v naší mysli dáme. Uvědomujeme si, že veškeré naše bolesti a lítosti, které nemůžeme propustit ze svého energetického pole, i když se staly v dávné minulosti, vznikly tím, jak jsme si situaci vysvětlili a jaký příběh jsme si o ní v naší hlavě vytvořili. Nedílnou součástí tohoto příběhu bývají rodová nastavení a rodové energetické vzory. Nadešel čas je uvidět a propustit. Slunce se totiž blíží do konjunkce se Severním lunárním uzlem, do opozice na Saturn a Pluto a Jižní lunární uzel. To může znamenat opravdový průlom v našich životech směrem ke skutečné svobodě a štěstí, harmonii a souladu. Naše duše může být opět svobodná a projevovat plně svůj potenciál v realitě, radovat se z toho, že může dávat svoji kreativitu a potenciál ven a tím obohacovat svět i bytosti v něm žijící. Tento proces bude vrcholit za úplňku v Kozorohu dne 16.07. 2019, do té doby máme čas vnímat a vidět věci jinak. Rozhodněme se pro změnu v našem subjektivním prožívání reality, která je svou povahou neutrální, směrem k radosti a harmonii a věci v našich životech se začnou postupně měnit. Dnešní konstelace nám právě toto umožňují. Přeji krásný sváteční den.


5.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 4.7.2019

Krásné čtvrteční ráno přeji. Včerejší račí serenáda končí dnes po 5. hodině ranní, kdy Luna vstoupí do znamení Lva a hned se tam potká s Merkurem a Marsem, celé naše vnitřní naladění se výrazně změní směrem k větší vitalitě, akce schopnosti a chuti provést záměry, které máme již dlouho v plánu. Včera vstoupila do znamení Raka Venuše, naše citovost a citlivost zůstává stále na vysokém bodě. Ve znamení Raka je i Severní lunární uzel v opozici na Saturn a Jižní lunární uzel v Kozorohu. Máme možnost se vymanit se sevření rodových vzorů, které nás svádí z naší vlastní cesty rozvoje a tlačí nás na vyježděné koleje rodových zvyků, ať jsou dobré nebo špatné. Ono je to v podstatě jedno, důvodem proč je máme uvidět a překonat je to, že nejsou naše a berou nám naše lekce a omezují projevení našeho vlastního potenciálu. Nedejme se zkoumejme, kde jdeme jinudy než chceme, protože se snažíme zavděčit, protože chceme mít klid, bojíme se, že neuspějeme, ale často můžeme mít paradoxně strach i z úspěchu, který by nás katapultoval mimo rodové koleje zvyků. A tak se raději pohybujeme v mantinelech omezení, než abychom použili svá křídla a vzlétli ke svým snům. Život nám byl dán, abychom ho žili podle toho, jací opravdu jsme. Abychom projevili sami sebe v tom nejlepším, co v sobě máme. Když se podvolujeme něčemu, co nejsme my, ať je to už z jakéhokoliv důvodu, svět přichází o naši jedinečnou esenci Bytí a my sami nejsme spokojeni. Planety v ohnivém Lvu nás povedou k osvobození a touze projevovat sebe. Luna bude ale dnes i ve kvadrátu na Uran v Býku, můžeme se cítit tak trochu jako pytlíček se střelným prachem, proto hledejme zlatou střední cestu. Vymezme si hranice, utvořme nové, ale nebořme cizí hranice, ty k nám nepatří, patří druhým lidem a je na nich, co s nimi chtějí mít. My si prostě jenom hlídejme hranice vlastní, na to právo máme. To je opravdu velmi důležité, jinak roztáčíme kolo osudu do dalšího karmického kola. Pozornost věnujme sobě a svým vlastním Zdrojům, jak je aktivovat a v maximální míře používat ale nezapomínat na jejich doplňováni a obnovování. Stále je důležité zkoumat svoje nitro. a zůstávat hodně v tichu, v přírodě.


4.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 3.7.2019 -den po novoluní Raku

Krásnou letní první červencovou středu přeji. Dnes budou ještě doznívat poměrně náročné konstelace včerejšího novoluní i zatmění Slunce. Jak jsme ho prožili a co z naší stínové existence jsme si uvědomili, bude ještě dlouho zpracováváno a integrováno. Do znamení Raka dnes vstupuje Venuše a to v 17 hodin. Budeme mít tak trochu račí serenádu, v Raku je Slunce, Měsíc, Venuše a Severní lunární uzel. Trochu to vyvažuje Lev, je v něm teď Mars a Merkur, to svým ohněm zajišťuje to že se v račím citovém moři neutopíme, ale že pro svoji plavbu najdeme zacílení a směr.Luna dnes projde opozicí na Saturn a Pluto v Kozorohu, budeme konfrontováni s odpovědností za a ke svým citům, pocitům a emocím. Uvědomění, že naše city, emoce a pocity vycházejí z našeho myšlení nám pomůže proplout tímto dnem opět s hlubokým poznáním nás samotných. Myšlenky jsou vědomé a nebo nevědomé, nestačíme je ani zachytit, ale naše pocity a emoce si uvědomujeme velice rychle a snadno. Když je budeme pozorovat z pozice klidu za myšlenkami, zjistíme velice zajímavé věci a i hlavně to, že si prostě nemusíme určité věci myslet, máme volbu, kterým myšlenkám budeme věnovat pozornost. Zkusme k tomu přistupovat jako ke hře s nevinností dítěte a s jeho zvídavostí. Luna projde i trigonem s Neptunem v Rybách, tato konstelace nám přináší hluboké vhledy a intuitivní poznání rozměrů našich životních situací. Rozhodněme se být klidní a šťastní, ať se kolem nás děje, co se děje. Klid je totiž opravdu to jediné, co nám vždy pomůže a kde se nám objevují jako dar z nebes ta správná řešení.


3.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.