Šťastné a veselé Velikonoce!

Velikonoce jsou nejvýznamějšími křesťanskými svátky. Jejich původ je však podstatně starší. To dokládají některé lidové zvyky, které tyto svátky provázejí. Malování vajíček je známo již ve starém Egyptě a Persii. Vajíčka jsou již odjakživa symbolem nového života a spojovány s oslavou jara. I název kraslice je odvozen od červené barvy, kterou byly barveny.

Šťastné a veselé Velikonoce!

 

Pro křesťany měla červená barva značit Kristovu zajíčků a beránků, kteří jako čerstvě narozená mlád'ata jsou rovněž symbolem nového života a jara. Pomlázky jsou pleteny z vrbových proutků, které na jaře raší jako první a švihání žen takto upletenou pomlázkou má v daném roce zajistit jejich zdraví a plodnost. Velikonoce jsou rovněž významným židovským svátkem, který se hebrejsky nazývá pesach. Je oslavou osvobození Židů z Egypta. Podle legendy nestačili při odchodu nechat vykvasit chleba. Proto je také někdy nazýván svátkem nekvašeného chleba.

Pro křesťany Velikonoce představují smrt a znovu vzkříšení Ježíše Krista.První zprávy o oslavě Velikonoc pocházejí již z 2. století našeho letopočtu. Jejich termín je pohyblivý a vypočítává se podle fází měsíce v daném roce.

Přípravou Velikonoc je již na počátku roku Masopust, svátek, který začíná den po Třech králích. Název Masopust jinak také karneval (z italského termínu carne leváre — maso pryč) znamená počátek čtyřicetidenního půstu. Křesťané by v tu dobu neměli jíst žádné maso. Počátkem půstu je tzv. Popeleční středa. Popeleční se nazývá podle kajícníků, kteří si na znamení pokání sypou na hlavu popel z „kočiček" posvěcených při loňské Květné neděli. Po skončení půstu probíhají vlastní Velikonoce tzv. Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí.

Šťastné a veselé Velikonoce!

 

V ten den měl Ježíš přijet do Jeruzaléma, aby se zde zúčastnil svátku pesach. Při vjezdu byl vítán obyvateli, kteří mu mávali palmovými ratolestmi. Ty v našich zeměpisných šířkách nahrazují květy jívy zvané kočičky.

Dalším dnem je Zelený čtvrtek, kterým začíná tzv. triduum (třídenní). Zelený čtvrtek není vlastně zelený. Jeho název vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na GrĚindonnerstag (ze-lený čtvrtek). V ten den byl Ježíš zrazen Jidášem. V Getsametské zahradě Ježíš uskutečnil se svými učedníky poslední večeři, po které jim na znamení pokory umyl nohy.

Následně byl zajat a uvězněn. Dalším dnem je Velký pátek, kdy byl Ježíš odsouzen a ukřižován.

Následuje Bílá sobota.

V tento den se nekonají žádné církevní obřady s vyjimkou křtu nových zájemců o vstup do církve. Od jejich bílých rouch je odvozen název toho to dne.
Noc ze soboty na neděli je velkou nocí a vzkříšením Krista. O Velikonoční neděli se pak koná Hod boží velikonoční.
Zbývá jen vysvětlit některé s Velikonocemi spojené termíny. Velikonoční beránek. 'Židé o Velikonocích obětovali a pojídali beránka jako připomínku na osvobození z egyptského zajetí. Pro křest'any beránek symbolizuje Krista, který byl obětován za hříchy celého lidstva.
Vigilie je slavnostní bohoslužba konaná v předvečer hlavních křesťanských svátků.

O Velikonocích se koná v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli. O Vánocích se koná předvečer svátku narození páně.
Paškál je dlouhá svíce zapalovaná o Velikonocích. Její název je odvozen od hebrejského názvu Velikonoc pesach.

Rčení vzít někoho na paškál je odvozeno od skutečnosti, že u této svíce lidé skládali přísahy. Velikonoce pro většinu z nás dnes představují již jen pouhou tradici. To dokazuje i skutečnost, že neznáme již ani průběh ani význam velikonočních svátků a tyto svátky spojujeme jen s kraslicemi a pomlázkou.

Šťastné a veselé Velikonoce!

Proč láska bolí

Rozchod s partnerem je silná, emotivní životní událost, která potká každého z nás. Z hlediska odbornosti je rozchod na stejné úrovni psychické zátěže jako je smrt. Odborníci přišli na to, že hormon oxytocin nám dává pocit blaženosti a lásky. Když se oxytocin vytrácí, objeví se silná emocionální reakce. Podle odborníků, neurologů tento hormon ukrývá v paměti negativní pocity jako je žal,smutek,úzkost, smutek, nespavost.

Oxytocin hraje tedy hlavní roli v lásce a zklamání. Tento hormon způsobuje připoutanost k druhému partnerovi.Tělo na ztrátu reaguje velmi silně. Láska je nejsložitější lidský cit. Člověk, ucítí-li ztrátu lásky, začíná panikařit a stále si pokládá otázku PROČ. Každý z nás zažil, jak bolí opuštění a jak převládá prázdnota. V neděli odpoledne přišla na výklad karet starší žena a vyprávěla mi svůj životní příběh. Vyprávěla mi, že jí manžel bije, nedává jí žádné peníze a sexuální soužití žádné. Cítila se velmi opuštěná, její ego, bylo na nulovém bodu, převládala v ní prázdnota a jejím přáním bylo, aby se k ní manžel vrátil bez ohledu na útrapy které s ním prožívá.

Omlouvala své přání tím, že s ním má dítě, dům ... .

Poradila jsem jí, že nikoho nemůže vlastnit. Že je potřeba odpustit a jít dál. Ona, stejně jako většina žen v její situaci hledala různé výmluvy, proč chce, aby se k ní partner vrátil. Vysvětlovala jsem jí, že každá zkušenost jí posune dopředu. Že má poděkovat jemu/manželovi a jít vlastní cestou dál. Že vidím, že jejich vztah končí. Její otázka zněla " vrátíme se k sobě" ?. Řekla jsem jí , že by to nic nepřineslo a bylo by to jako špatně slepený hrníček. Ona odpověděla , že jí to nevadí, že bude čekat.

I když je to jen na čas. Vysvětlila jsem jí znovu, že jí vlastně pomohl. že jí otevřel jeho odchodem dveře pro její nové začátky.

Co se stane při rozchodu:

1. Fáze spouštěcí

2. Šok-rozchod

3. Hněv-agrese

4. Smutek, období beznaděje

5. Žal tj. smíření - deprese. Smíření s realitou.

Většina žen volajících na naší linku má psychické problémy tzv. emoční závislost. Naučily se být a žít v závěsu svého partnera a bojí se aby neodešel, aby např. netrucoval, aby si na ní nevyléval vztek a tak se stává, že tyto ženy před jeho zájmy, koníčky a náladami stále ustupují. Oni vědí, že je to bolí ale pro klid a z obavy ze samoty a prázdnoty jsou ochotny podstoupit a obětovat všechno.

Emoční závislost je vážný problém a není jednoduché jej vyřešit. Tady nepomůže kartářka, ale odborník. Jsme na tomto světě, abychom se radovali, našli smysl života a duchovně rostli.Existuje nějaký zázračný recept ? Doporučuji - odpustit si a jít kupředu. Dávat a přijímat štědrost a vděčnost. Porozumět sama sobě a najít si životní cíle. Doporučuji andělskou terapii pro rozchody od Doreen Virtue PhDr. v podání Blanky Ch. Pozitivní afirmace, očistné mantry, rituály na odstranění negativních vztahů. Trápení je společné nám všem. Při rozchodu je důležité nasměrovat ztrátu energie do pozitivní energie, nikoli do negativní spirály sebelítosti a deprese.

Soustřeďte se sami na sebe, važte si sami sebe a neustále mějte před očima svoji životní vizi. Chvalte se, smějte se a svět se bude smát s vámi. Osvoboďte dítě ukryté ve vás. Když se naučíte milovat a respektovat sebe můžete milovat a respektovat druhé. Za mnohé problémy, kterým musí lidé čelit může to, že mají nedostatek lásky k sobě samým. Důvodem závislosti na láskách může být i nikotin, kofein, alkohol a emoční závislost. Chcete se zbavit nějaké závislosti? Opakuji - hledejte lásku v sobě. Vy jste ten zázrak, zaměřte se na svoji osobu. Tam je ten nekonečný potenciál. Láska nedává nic než sebe a nic sama nepřijímá. Láska nevlastní a nechce být vlastněna, neboť si zcela vystačí sama.( " K.Gibran") Každý z nás má svoji cestu životem.

Taková cesta existuje. Pokud si někdo myslí, že má tu cestu hotovou tak je na omylu. Žádná cesta není totiž hotová ani připravená. Každý z nás, každý svým krokem a chůzí, myšlenkou, skutkem, jí staví. Přeji vám všem, aby každý váš krok byl úspěšným krokem pro vás i pro ostatní.

Vaše kartářka AlliRose, linka č.8

Proč láska bolí

Vliv energie čaker na člověka a 13náctá komnata v podobě utajené čakry

Znovunalezené reiki, počeštělé reiky, se stalo symbolem naší doby. Díky osvětě znovu začínáme pracovat s naší energetickou podstatou. Což je výborné. Tak, jak je už v našem duálním světě nutností, jsou zde mistři a rádoby „reikysté“. Zaplatit si kurs pro reiky, reiki /obé je totéž/, ještě ale není finální prací. Pouze začátkem na dlouhé cestě. Volba učitele je sice důležitá, ale stalo se už mnohokráte v historii lidstva, že žák převýšil učitele. A tak čas věnovaný rozvíjení, je v podstatě časem na cestě mistra. Nechme blábolů o umění jednotlivců a pojďme k podstatě sdělení.) Běžně je známo 7 čaker.

To jsou čakry základní , tzv. blízce spolupracující s hmotou člověka. Pro léčbu našeho hmotného těla absolutně stačí. Jde o tyto : 1.čakra- spojení se s matkou Zemí, gravitací. Slaďuje člověka s hmotným prostředím. Najdeme ji v oblasti třísel, aktivuje se zrozením. 2.čakra- umocňuje ono první spojení. V podstatě se spojuje s první čakrou, společně jsou schopné vibrovat, dodávat energii nutnou k životu na hmotné úrovni. Najdeme ji v oblasti pohlavních orgánů. Odtud rituály (sexuální), které zvyšují jejich funkci, viz. Tantra.

Díky ní máme pocity uspokojení, štěstí, přitahování a dalších synonym, ale i v negativním podobenství. Ano, zde začínáme duální realitu života na Zemi. 3.čakra- reguluje naše srdce a chtění a spojuje nás tímto /díky myšlení, mozku/ s korunní čakrou nad hlavou /11/. Najdeme ji v solar plexu a je aktivní a další čakrou. 4.čakra- posiluje emoce a dýchání, posiluje, ale také zanáší tělo, na základě prožívaných emocí. Říká se jí srdeční, protože ji v této oblasti najdeme. Oblast žaludku, kde se ještě ale dělí s třetí čakrou, a jasná oblast srdce. Umožňuje nám pracovat s emocemi a vyznávat emoce, zejména lásku a její protiklad. 5.čakra- mluvení, komunikace, sebevyjádření, já jsem a já myslím a toto říkám. Byť se jí říká čakra hrdelní, sídlí malilinko pod hrdlem). Díky ní se verbálně a skutkem v životě projevujeme a pozor! Lžeme). 6.čakra- intuice, přijetí života takového, jaký se jeví, bez opozic. Najdeme ji v oblasti brzlíku a umocňuje životní nadhled, zde už jste schopni prvoplánově pomoci léčbou, i když jste se ještě nestali mistry.

Teď nemyslím onen papír, co vám mistrovství reiki razítkem zůčastnění nabízí. To pocítíte sami, i bez světského razítka. Aktivaci provázejí životní neúspěchy v podobě zkoušek. Vědecky je už dnes dokázáno, že otevřením a zfunkčněním šestky, je člověk imunitně odolnější a žláza zvaná brzlík, si uchovává původní velikost, tj. 1/3 velikosti srdce. 7.čakra- dává spojení hlavě, vědomí a energii. Čistí tělo, protože už i nevědomky rozdáváte energii, a léčíte pomalu pouhou přítomností. Teče v oblasti týlu hlavy. Život přijímáte s lehkostí. A jdeme k mistrům. Čakry 8-12. 8.čakra- rozšíření vnímatelnosti nejen na bázi tohoto světa. Komunikace s astrálním světem, ovšem bez porozumění. Těžký start pro nutnou aktivaci dalších energetických zón. Leží ve spodku hlavy, spojená s týlem.

Aktivace bez spojení dalších čaker se projevuje bolestmi hlavy, na vědomé úrovni, a tzv. bláznovstvím, odtržením se od reálného života bez spojení s ním. Tady je čas jednat. Tzn. studovat, poznávat, selektovat a přizpůsobovat, pokud nechceme skončit u doktora „Chocholouška“ pro naše vize a vnímání, pro které psychiatrie tohoto věku, zatím nemá pochopení. Výsledkem je nadopovaný jedinec barbituráty, které ho vizí sice zbavují, ale aktivovanou část mozku neumlčí. Tady si dovolím první velkou radu, po součtu poznaného / myšleno tím výčet čaker všeobecně známých/. AKTIVOVANÁ energetická centra už nelze zavřít! A proto! Pokud jste pouze zvědaví, co se stane, když si s pomocí necháte otevřít neprůchodná centra, bez snahy pokračovat a porozumět jim, vystavujete se riziku doslova zmastit si svůj současný život. Jak? Situacemi, které by k vám, jako k nepřipraveným nikdy nepřišly. Souhra náročných událostí ve vašem životě bude natolik nepříjemná, rychlá a nepřipraveným nezvladatelná, že nebudete doslova chtít být ve vlastní kůži.

Odtud rčení, že štěstí přeje připraveným. Je pravdivé. Na druhé straně, máte-li být v této oblasti potřební lidem, cestu k vám, si to najde samo. Včetně lidí, co vám neplánovaně předají vědomosti, které si sami budete rozvíjet. Protože máte-li rozvíjet, bude vás to nutkat samo, budete mít žízeň po vědomí a pochopení a sílu prožít cokoliv s pokorou, aby jste chápali. 9.čakra- začínáte používat samoléčení, přijímáte informace meditacemi, či pouhým“ smyslem intuice, která na podúrovních 9é čakry je nejistá a mnohdy mylná. Duál světa tomu napomáhá stylem a proč? Jak? Lidé s aktivovanou devítkou tyto nátlaky vědomé duality / tj. klad a zápor, plus a mínus, když = tak/ umí popřít, zamítnout. Věří, ví. Centrum této úrovně je ve středu hlavy a reaguje s podvěskem mozkovým. 10.čakra- vizionářské centrum, interpretace vizí a intuicí. Jde o tzv. třetí oko. Nad kořenem nosu, mezi očima, je spojená se šišinkou mozkovou. Vnímáme a pracujeme s vizemi ve vlastní hlavě i z jiných úrovní vesmíru. 11.čakra- nadvědomí, nadsvětskost.

Najdete ji na vršku hlavy a spojuje s tzv. galaktickým vědomím. 12.čakra- odosobnění se od světského, ale ve spolupráci s tělem a schopností žít na hmotné úrovni. Pravda nadlidsky“ lehce, z pohledu většiny vtělených. Obrovská láska k okolí, sebeláska a soucit / ne ten běžný, který pociťujeme s ostatními na základě stejných prožitků/. Sídlí cca 30 až 90cm nad hlavou. Způsobuje to, že vše rozumně pojaté a chtěné, se daří…a hlavně už dávno sloužíte lidu s uzavřenými stupni průchodů energie. Naprosto vědomě a odevzdaně. 13.komnata, 13. čakra. Až sem, jsem se po nutném úvodu, chtěla dostat. 12 čaker totiž společně vytváří tento celek, nechci říkat závěr, i když z lidské existence ano. Protože zde končí projev hmotného, to, co má viditelnou podobu. Pochopitelně mluvíme o viditelnosti spojené s gravitací a energetickým polem Země. Dnes už zaplaťbůh, změřitelnou vědou a přístroji. Lidé s touto otevřenou čakrou jsou mezi námi, a to i ve hmotné podobě. Nejsou pouhou energií. A jsou vašimi léčiteli, průvodci a takzvaně vtělenými anděli. Což ve vibracích posledních 2000let po Kristu, nešlo. Bylo třeba znovunabýt vědomí a vibrací. A ty jako vzácná květina mezi plevelem, nemohou růst. A když už se takový Sandokan) našel, lidská rasa s ním zatočila, podobně jako s Kristem. A po vzoru vibračním, energetickým, ani prvoplánově nemohl přijít... Inu věk nebyl připraven.

Ale byl posilňován jejich krátkým vtělením a odkazem. Díky opakované vibraci 13áctky duší, které se vědomě zrodili do našeho nevědomého světa, pro rychlou, násilnou smrt s odkazem, jsme dnes u znovuzrození chápání. A aby rovnice vesmíru, čili zákona energie a hmoty na Zemi, nebyla narušena, jsou to tytéž duše. Dnes žijící pod jinými jmény a v jiných tělech, nevědomky. Johanka z Arku, Koperník, Nostradamus, Leo da Vinci, Galileo…ti všichni dnes dokončují započaté dílo v minulých stoletích. A jsou tu opět pro nás, a opět s námi. Pro naše znovuobrození, na které už jsme připraveni z historie. Ale také pro vyšší vibrace našich hmotných těl, aby nás naše nemoci, tolika nesoužily, nebolely. A hlavně, abychom jsme se těch uměle vytvořených nemocí naší mysli /psychosomatika/ a těch nemocí vytvořeným farmaceutickým průmyslem -užívání léků, pro potlačení projevu, ne ale podstaty nemocí, zbavili. Hmotné projevy jsou totiž pouze a jen odrazem energií. A zde druhá a poslední rada, která je notoricky známá.

Bohužel, názvosloví známe, ale výběr nám činí ten největší problém (. A okolí, všichni za vše mohou, a já bych, kdyby…je natolik pohodlný přístup duality světa, nakolik nám vadí). Místo chápat, že vlastně- SKLENICE JE VŽDY POLOPRÁZDNÁ, NEBO POLOPLNÁ. V duálním světě poznání protikladů, je to právě to, co naše Země nabízí. Proč? Abychom na základě vlastních rozhodnutí mohli růst. Aktivovat energetická centra a naučit se je sloučit s realitou hmoty. Kombinace viděného a neviditelného.

Výhra ducha nad hmotou. Obrovská nabídka nekonečných možností, které se bojíme přijmout. Mohu skončit otázkou? Zeptejte se sami sebe PROČ? Ne, proč se to děje právě mě…ale proč jsem neudělal to, co jsem se bál zkusit. Je odpovědí strach? Jste Na správné stezce.

Stačí si uvědomit, že strach je pouhou iluzí a negativem pro MOHU, CHCI, UMÍM,UDĚLÁM.

Březen

Je první jarní měsíc. Sluníčko nám kouzlí úsměv na tváři, pomalu se bude barvit tráva do zelena. Tudíž budeme tvořit nové naděje, lásky i nové myšlenky. První myšlenka bude vztah a láska. Láska je velice silný cit, ale poslední dobou do nás neumí vstoupit, nebo my o ten cit tolik nestojíme, jinak bychom si neubližovali.

Láska je dar i prokletí, je jako mince která má dvě strany. I my lidé i naše vztahy mají dvě strany. Jeden miluje mnoho, druhý jí tolik dávat neumí. Slýcháme, že ten, kdo miluje více je na tom hůř a je zranitelnější. Tady bych na vás chtěla naléhavě apelovat. Láska není obchod máme-li mluvit o upřímné lásce. Tady neplatí, že kdo dává hodně by měl hodně dostávat.

Není krásnějšího pocitu, když můžeme někoho velmi blízkého obdarovat a mít z toho dobrý pocit. Poslední dobou se vzdáváme nebo rezignujeme a máme dojem, že se nic nedaří. Pro mnohočetnost událostí, pocitů a mnohdy při řešení malicherných konfliktů nejsme už schopni přijímat informaci i existenci lásky, která je všude kolem nás.

Věřte v sebe i své srdce.

Nina

Březen

Znamení Berana 21.3. - 20.4. Historie

Inó neměla ráda své nevlastní děti. Hellé a Frixe. Pokusila se je zabít.

Zeus jim však poslal zlatého berana s křídly, na jehož hřbetě sourozenci uprchli. Při letu Hellé s padla do moře ale Frixos se dostal do sluneční země ke králi. Tam zvíře obětoval Diovi, který znamení Berana umístil na oblohu. Jaký je tedy Beran?

Má rád dobrodružství, vše chce prozkoumat jak v povolání, tak i v soukromém životě. Všechno chce mít hned, chybí mu trpělivost. Beran je impulsivní i vášnivý, odvážný, ctižádostivý a houževnatý. Stále něco vymýšlí, plánuje a chce být první. Obvykle to taky tak bývá. Kladné vlastnosti: Statečný, upřímný, vášnivý a kurážný.

Negativní vlastnosti: Vzpurný, tyranský a neukázněný. Všem Beranům si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Kartářky Plus.

Znamení BeranaJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.