Astrokonstelace na 2.9.2019

Přeji krásný vstup do nového týdne, prvního v září. Dnes se vrací děti do škol a chod mnohých domácností se vrátí opět z prázdninového chodu do běžného nastavení. Začátek měsíce září je spojen i se začátkem školního roku, pro mnohé děti nastane nové životní období vstupem na novou školu. To je vždy výzvou i pro rodiče a ostatní členy rodiny. Merkur je na 8.st. Panny a opouští trigon s Uranem v Býku, nicméně dnes ještě tento aspekt působí a to vcelku příznivě, právě pro školáky, mohli by se těšit na získávání nových znalostí a dovedností. Venuše v Panně na 14. st. odchází z opozice na Lilith v Rybách, ale blíží se do kvadrátu na Jupiter ve Střelci. Umravněme svoji náročnost na naše okolí, situace, kolegy, děti i rodiče. nechtějme všechno hned a teď, dopřejme věcem a procesům jejich čas a kvalitu. Ze zkušenosti už přeci víme, že tlakem a netrpělivostí v závěrečné fázi vše naopak zpomalíme a zkomplikujeme. Proto buďme dnes obzvláště trpěliví a to hlavně v oblastech, kde máme představu, že se to děje velmi pomalu, rozvláčně a že musíme něco udělat, aby se to hýbalo v tom správném tempu. Dnes platí " Co se vleče, neuteče" a "Méně znamená více". Slunce na 9. stupni Panny je v přesné konjunkci s Marsem, tak to výše popsané bude pro nás výzva, tato konstelace aktivuje netrpělivost, ale i akceschopnost, všechny naše jangové vlastnosti budou v plné polní. I když tato konstelace probíhá v Panně, tak na přetřes nepřijdou svaly, ale spíše intelektuální souboje, pře a spory. I ty bychom si měli tak nějak dnes odpustit, zvláště proto, že Luna ve Vahách je v kvadrátu na Pluta. Nesnažme se za každou cenu vyhrát a mít pravdu, možná je lepší se rozhodnout pro štěstí, harmonii a klid. Můžeme se cítit dnes i bez důvodu citově rozladění ( Venuše v kvadrátu na Jupiter ve Střelci a Luna ve Vahách v kvadrátu na Pluto v Kozorohu) a může se stát že podlehneme svodům toto napětí ventilovat v nějakém tom hašteření se, není to moc dobrý nápad a ani nevede k požadovanému výsledku. Co tedy s ním? Pozorujme sami sebe a zjistěme odkud vyvstává, pozorujme ho.Většinou vzhledem k aspektům Venuše a Luny bude mít kořeny v nevědomých myšlenkách o naší hodnotě a sebe hodnotě a uznání sebe sama a uznaní od druhých. Když už budeme mít tu myšlenku, můžeme si ji prostě přestat myslet a nechat ji být a uvidíme, že napětí povolí a nám se uleví.


2.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 1.9.2019

Přeji krásné první zářijové ráno, ještě letní a poslední prázdninový den. Merkur je dnes v přesném trigonu na retrográdní Uran v Býku, sledujme vše, kam nás naše mysl povede. Mohou se z hloubi naší intuice vynořit velmi originální a nápaditá řešení všeho, co v našich životech právě teď řešit potřebujeme. Jsou velice praktická, jednoduchá a nová. Určitě jim věnujme pozornost, i když nás možná překvapí právě svoji jednoduchostí a zároveň novotou. Nijak je nekomentujme a ani nezatracujme, raději si je rovnou zapišme, možná bychom je mohli zapomenout. Takto se někdy bráníme tolik potřebným změnám. Venuše v Panně na 13. st. se dnes dostává do přesné opozice na Lilith v Rybách, mohou se vynořit staré bolesti, zklamání a selhání. Berme je jako léčivý a ozdravný proces, rozhodně je nekomentujme ve stylu touhy po neuskutečnitelné dokonalosti a rovněž si odpusťme jakoukoli zbytečnou lítost a sebelítost. Raději na tyto skutečnosti hleďme s přesvědčením, že tehdy jsme prostě dělali to nejlepší, co jsme uměli, věděli a znali, nic jiného jsme prostě neuměli. To, že to třeba umíme dnes znamená, jenom to, že jsme se něco naučili. Za to se pochvalme a rozhodně se netrapme tím, že jsme to měli umět nebo vědět dřív. To je jenom recept na zcela zbytečné utrpení a disharmonii. Nechme minulost odejít, uzdravenou a vyléčenou poznáním, že vždy je vše prostě tak jak má být, učíme se. Luna dnes v 01.08 hod vstoupila do znamení Vah a celý den bude tvořit postupně polosextil s planetami v Panně, to by mohlo přinést harmonii a zmírnit tlak opozice Venuše a Lilith, buďme prostě k sobě laskaví a soucitní a tyto vlastnosti používejme i ve vztahu k druhým lidem. Respektujme je tokové, jací jsou, nesnažme se nikoho měnit ani předělávat. Každý z nás je originál a má právo jím být. Pokud se nám to nelíbí, je to náš problém, ne toho člověka, co je jiný než my si myslíme, že by měl být. V Panně jsou stále ještě čtyři planety a tak vyvstává touha kritizovat a soudit, zkusme se umravnit, nedělat to a užívat si sami sebe i druhých přesně takové, jací skutečně jsme. Je to krásné, že každý z nás je jiný a díky tomu je přeci svět tak barevný. Luna ve Vahách nás vede k potkávání se, poznávání se ke společným aktivitám s rodinou a přáteli, tak si je užijme, bude nám k tomu ještě svítit a hřát i sluníčko.


1.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 31.08.2019

Krásné sobotní ráno přeji. Prázdniny se s námi loučí nádherným počasím, tak si užijme poslední prázdninový víkend nejlépe někde u vody. O slovo se asi hned v pondělí začne hlásit podzim. Dnes máme stále pět planet ve znamení Panny. Slunce a Mars pomalu vystupují z trigonu na Uran v Býku a Merkur na 4. st. Panny do něho postupně nabíhá. Začneme si silně uvědomovat potřebu změn v praktických oblastech našich životů, v životosprávě, péči o naše zdraví, o domácnost, o ty druhé, se kterými život sdílíme. Ale i o sebe samé. Věnujme pozornost všemu, co nám přijde v těchto dnech do zorného pole naší pozornosti, článkům, videím, ale i rozhovorům, které povedeme s přáteli a nebo je někde náhodně vyslechneme. Všude můžeme zaslechnout inspiraci a nebo nápad, jak náš život změnit k lepšímu. Luna dnes projde trigonem na Saturn a Pluto v Kozorohu, nedejme se strhnout přílišnou kritikou a sebekritikou. Buďme k sobě i k ostatním laskaví, soucitní a tolerantní. Eliminujme naši touhu po dokonalosti uvědoměním si, že žádná dokonalost na světě prostě neexistuje, je to past mysli, aby vytvářela zbytečné problémy tam, kde žádné nejsou. Věci se prostě dějí a my na ně nějak reagujeme. To je vše, nemusíme na ně lepit nálepky "dobrý" nebo "špatný". Věci prostě jsou tak jak jsou, co nám pomůže není kritika ani sebekritika, ale přijetí a sebepřijetí, což je pro energie v Panně skutečná výzva. Ale není nemožná, Panna obsahuje i energie léčení a pokud přesvědčíme sami sebe, že přijetí a sebepřijetí je léčivé, asi se naše mysl už nebude vzpouzet ale začne s námi spolupracovat. Luna projde dnes i opozicí na Lilith a Neptun v Rybách, mohou se nám vyplavit nějaké vzpomínky na bolesti, které jsme prožili. Nedejme se strhnout pocitem lítosti a sebelítosti, odpusťme sobě i druhým, přijměme zodpovědnost a hledejme nová řešení, jak v podobných situacích postupovat. Poučme se a jděme dál nezatížení bolestí, ale obohaceni o zkušenost a moudrost prožitého poznání.


31.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 30.08.2019

Krásné páteční poledne přeji. Dnes ve 12.36 hod se potkává Luna se Sluncem na 6. st. Panny, nastává novoluní. Toto novoluní je obzvláště silné a to hned ze dvou důvodů. První je, že ve znamení Panny máme dnes celkem pět planet, Merkur, Slunce, Lunu, Venuši a Mars. Mars je na 7. stupni Panny, což posiluje akce schopnost a vyvolává určitou neodkladnou naléhavost této konstelace. Druhý je ten, že novoluní, tedy Slunce v konjunkci s Lunou, je v přesném trigonu na Uran v Býku. A Uran je planeta radikálních změn, které většinou mívají nevratný charakter. Uran buďto zboří to, co již nefunguje a nebo ( pokud jsme tu změnu již začali sami) nám pomůže se odrazit a začít znovu. Trigon je konstelace harmonická a tak přichází ke slovu možná ta podpora pro změnu a nový začátek.Panna je znamení zemské, takže tyto změny by se měly odehrát hlavně v oblastech souvisejících s materiálními a pracovními stránkami našich životů. To podporuje i to, že všech pět planet je v 10. domě horoskopu novoluní a trigon na Uran do Býka jde do šestého domu horoskopu novoluní. Můžeme dostat zajímavou pracovní nabídku nebo si uvědomit nové zaměření našich pracovních aktivit. Stejně tak důležitá je i oblast našeho zdraví, péče o sebe, ale i o druhé. Horoskop novoluní má ascendent na 14. st. Štíra a je součástí velkého vodního trigonu na Severní lunární uzel v Raku a Lilith v Rybách. Toto novoluní má tedy silný léčivý a hojivý podtext, může zahojit naše stará a velmi, velmi hluboká zranění převážně pocházející z našeho dětství a vazeb v původním rodinném systému. Pokud k sobě tuto léčivou a hojivou energii pustíme a necháme ji působit, může dojít k velmi silným a příznivým změnám v našich energetických systémech, které se mohou odrazit převážně v materiálních a čistě praktických stránkách našich životů. Můžeme se pohnout z místa tam, kde jsme dlouho stáli a nebo se točili v kruhu. Pusťme tedy k sobě silný a hojivý proud energie, které tato konstelace s sebou přináší, nechme ji působit, odevzdejme se jejímu potenciálu, je jako silný prouad čisté vody, který čistí a léčí a hojí všude tam, kde jsou procesy připraveny na léčení, transformaci, zhojení a regeneraci. Můžeme se cítit slabí a unavení, ale to je jenom přechodný stav. Stejně jako po operaci. Ale pak se vše zlepší a my se můžeme cítit opět zdraví a plní sil, které nechají náš život rozkvést novým potenciálem, svěžími příležitostmi a možnostmi.


30.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 29.08.2019

Přeji krásné probuzení do čtvrtečního rána, léto nám stále nastavuje svoji tvář a i když vysoké teploty mohou mnohé z nás už unavovat, važme si jich, za chvíli tu opravdu nebudou. Mars pomalu odchází z trigonu na Uran v Býku a Slunce na 5. st. Panny se k němu naopak blíží. To nám přinese zajímavé vhledy do nitra naší podstaty, budeme mít příležitost zahlédnout, jak si vlastně hmotnou realitu sami pro sebe vytváříme. Hodně záleží na způsobu našeho přemýšlení a vnímání toho, co si myslíme, že vlastně jsme. Merkur vstupuje dnes v 10 hodin do znamení Panny a spolu s dalšími třemi planetami, které ho tam již očekávají přinese poznání i o tom, že ani tak nezáleží na tom, co se v našich životech děje, ale na tom, jak o tom smýšlíme. To vlastně pak vytváří náš prožitek a naši "realitu". Můžeme si často všimnout, že stejnou událost lidé hodnotí, vnímají a přijímají různě. Čím to je ? Způsobem jejich myšlení. Pokud máme přesvědčení, že vše co je, je dobré, nebudeme vytvářet odpor, který pak vede k různým disharmoniím a nesrovnalostem, k utrpení a dalším negativním pocitům. Když se už něco stalo, stalo se to a je potřeba to přijmout, bojovat s realitou takovou jaká je, je zaručený návod na nešťastný život. Přijímejme věci a události, které nám vstoupí do života jako dobré a ony se dobrými stanou. Vše má v sobě zabaleno dárek pro nás. Stačí ho jenom objevit a rozbalit. Je pravda, že někdy je zabalen velmi důkladně, ale při troše treninku, se naučíme velmi rychle s tímto postojem pracovat a dárek rozbalíme velmi rychle. Dnes máme v Panně čtyři planety a při zítřejším novoluní jich tam bude dokonce pět. A to už je hodně koncentrovaná síla, novoluní bude na 6. st, Panny a v trigonu na Uran v Býku, můžeme tedy očekávat velký potenciál ke změnám. Kde se konkrétně odehrají hodně souvisí s našimi vlastními horoskopy, ale obecně se dá říci, že zasáhne oblast péče o sebe i druhé, zdraví, finance a vytváření reserv, domácnost, domácí práce, domov, vytváření tepla domova. Mnohé z nás povede i k jinému pohledu na kázeň a sebekázeň, píli, pracovitost a vytváření zdrojů všeho typu. Už dnes se můžeme na vše připravit a podívat se, která z těchto oblastí potřebuje opravdu naši pozornost.


29.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.