Astrokonstelace na 8.9.2019

Krásné nedělní ráno přeji. Sobota se nesla už v duchu nastávajícího podzimu a neděle bude zřejmě podobná, dnes nám tedy nezbude zřejmě nic jiného, než rozsvítit naše slunce v duši. Dbejme o sebe a pečujme o sebe ve všech směrech, často pečujeme příliš o druhé, domácnost, práci, ale sami na sebe jaksi zapomínáme. Umíme být vlastně sami se sebou? Těšíme se sami na sebe? A nebo potřebujeme mít kolem sebe stále nějaký mentální hluk, který přetíná most k nám samým. Pokud to máme takto, čeho se vlastně bojíme? A kdo v nás volá po pozornosti a my ten hlas nechceme slyšet? To jsou otázky, které si můžeme dnes klást a poctivě na ně sami sobě odpovídat. Dávejme pozornost a péči svému tělu a duši, nejen mysli. Žijeme příliš v hlavě a tělo i duše nás volají domů, domů k nám samým, do našeho srdce. Neubližujme sami sobě tím, že budeme tyto hlasy ignorovat, život je potřeba žít v harmonii sami se sebou, teprve potom můžeme být v harmonii i s ostatními. Dnešní konstelace na obloze zdůrazňují právě takové skutečnosti, v zemském živlu je celkem osm planet, Slunce, Merkur, Mars a Venuše v Panně, Luna, Pluto a Saturn v Kozorohu a Uran v Býku. Vlastně spolu tvoří volný velký zemský trigon a vedou nás k důležitým změnám ve vztahování se ke hmotě a ke všemu, co k ní patři. K našemu domovu, majetku, penězům i tělu. Slouží tyto věci nám nebo by jim? Kdo komu patří? Věci nám nebo my věcem? I do těchto oblastí v našich životech je potřeba vnést harmonii. Uran i život jsou dobří učitelé, jen školné bývá někdy vysoké. Proto je důležité vnášet řád a harmonii i do těchto oblastí a dbát na přirozený chod věcí a respekt k všemu živému.Slunce dnes bude v trigonu na Lunu a vnese soulad mezi mužské a ženské stránky naší osobnosti. Luna v Kozorohu dnes projde setkáním se Saturnem a Plutem, to celé v opozici na Severní lunární uzel v Raku. Mohou se objevit vzpomínky na dětství a kořeny našich mentálních a emocionálních vzorů, které tam kdysi vznikly. Buďme za tyto vhledy vděční, neboť nám slouží k tomu abychom vše propustili a vyčistili, rozhodně neslouží k tomu, abychom se na někoho zlobili nebo sklouzli do pocitů lítosti, sebelítosti nebo oběti. Všichni vždy děláme to nejlepší, co umíme. Potíž je v tom, že nás právě často vede ego a strach místo lásky a intuice. Činy konané ze strachu vedou vždy k utrpení, snažme se pro příště konat z lásky, ta nás povede životem zcela bezpečně a směřuje k souladu a harmonii v nás i kolem nás.


8.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 7.9.2019

Hezké sobotní ráno přeji. Asi nás po prázdninách čeká první víkend už s příchutí podzimu. Na koupání už to asi nebude, ale v přírodě je krásně za každého počasí, i v dešti. Jenom tu krásu se potřebujeme naučit hledat a vidět. Třpytící se kapky deště na trávě nebo listech, odrazy mraků v kalužích vody, mžný opar nad lesy. Vše je jiné, než když svítí sluníčko ale i to je krásné a má svůj půvab. Stále máme 4 planety v Panně a je hodně aktivní proces léčení a samoléčení a k tomu pobyty v přírodě vždy velmi prospívají. Trojitá konjunkce Slunce, Merkura a Marse, která vznikla na 10. st. Panny v úterý se dnes rozpouští a každá planeta z ní si tvoří samostatné aspekty k dalším planetám a osám horoskopu. Konjunkce byla hluboce léčivá a vytahovala na povrch našeho vědomí nevědomé vzpomínky a programy s cílem je rozpustit a zhojit, Slunce je dnes na 14. st. Panny a tvoří kvadrát na Jupiter ve Střelci a opozici na Lilith v Rybách, to může přinést trochu napětí, staré programy přežití, které původně vznikly jako naše ochrana, se mohou paradoxně bránit rozpuštění. Ony samy o sobě nevědí, že už nám neslouží a dokonce škodí, ví to ale naše Duše nebo Vědomí a to se stará o to, aby život plynul a neustrnul. Merkur na 17. st. Panny je v opozici na Neptun v Rybách, to může působit toulání se naší mysli po minulosti a v krajinách zapomnění.Vše bedlivě pozorujme a k myšlenkám se nepřipoutávejme a ani je nerozvíjejme, prostě je nechme vyvstat a zase odejít, je to podobné, jako když plují po obloze mraky. Prostě za čas odejdou a přijdou jiné. Nepoutejme se ani k pocitům, které tyto myšlenky generují, nechme je prostě jenom být a zůstávejme v klidu svého hlubokého nitra. Venuše na 21 st. Panny je v kvinkuksu na Pluto v Kozorohu a přináší s sebou transformaci hodnotového systému, našich snů i přání. Luna dnes ve 12.37 hod opouští znamení Střelce a vstupuje do Kozoroha, kde bude až do pozdního pondělního večera. Během tohoto putování se Luna potká se Saturnem a Plutem, budou dominovat pocity zodpovědnosti, dodržování řádu a hledání sebe sama v nových úhlech pohledu na sebe sama. Pluto je vždy o transformaci a vnáší do našeho života strukturované a lety prověřené přirozené se loučení se s minulostí . za účelem možnosti vstupu nových zkušeností a znalostí do našeho . Užijme si tedy i když asi upršenou sobotu sami se sebou, s přírodou a se vším, co nám den do cesty přinese.


7.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 6.9.2019

Přeji krásné páteční odpoledne. Koupací léto nám už asi skončilo a když budeme mít štěstí, přijde na pár dnů léto babí. Přechod z letního počasí do období přípravy těla na podzim a zimu, je pro citlivější jedince vždy trochu náročnější. Můžeme se cítit nesví, podráždění, smutní a to zdánlivě bez důvodu.Někdy dokonce i depresivní. Jemnou cestou k překonání tohoto stavu je si naplánovat na toto období aktivity, které nám dělají také radost, ale v letním období je trochu opomíjíme, jako jsou návštěvy kulturních a společenských akcí, četba knih, masáže, různé kursy a učení se novým dovednostem a znalostem. Prostě vše, co nám oblaží tělo i duši.Slunce je dnes na 13. st. Panny a doprovází ho Mars na 12. st. Panny, Merkur je na 15. st a opustil je v kvadrátu na Jupiter ve Střelci a vzdaluje se z opozice na Lilith v Rybách. Pozorujme svoji mysl, jaké myšlenky se nám vynořují a kam nám zabloudí. Do jakého životního období a části našeho životního příběhu. Možná nám chce naše nevědomí sdělit a jemně nás upozornit na to, že zde se nachází ještě nějaká situace, kterou jsme nezpracovali, kterou máme v sobě dořešit a opustit. Nikdy to ale není o tom kritizovat se za to, co jsme udělali, dělali jsme prostě to nejlepší, co jsme v dané chvíli uměli.Je to o tom si uvědomit, proč jsme si vybrali tu či onu variantu nebo právě takový postoj. S časovým odstupem to vidíme vždy lépe a toto uvědomění nám přinese větší svobodu pro rozhodování se v podobných situacích v přítomnosti nebo budoucnosti. Často si nevědomě vybíráme řešení, o kterých si myslíme, že nás povedou po cestě, na které se vyhneme staré bolesti. Což nám hodně zúží výběr. A bolesti, kterou v sobě nosíme, se stejně vyhnout nemůžeme, potřebujeme ji jenom objevit, přijmout a uzdravit. Konstelace začátku měsíce září jsou z tohoto pohledu mimořádně přínosné a léčivé. Lilith v Rybách je v přesném trigonu na Severní lunární uzel v Raku a podporuje procesy léčení a uzdravování všeho bolavého, co v sobě nosíme a co nám brání si tvořit šťastnou a naplněnou přítomnost. Luna ve Střelci se dnes potkává s Jupiterem, což nám dodá jiskru, radost a optimismus.Je ale v kvadrátu na planety v Panně, sledujme proto bedlivě svoje motivace k činům a pamatujme, že někdy méně znamená více.


6.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 5.9.2019

Krásné čtvrteční ráno přeji. Jaký byl včerejší stále jestě letní den? Užívejme si sluníčka a tepla, za chvíli tu už asi nebude a léto nám zamává na odchodnou. Trojitá konjunkce mezi Sluncem, Merkurem a Marsem je stále funkční a zajímavě se rozvíjí. Nastala 03.09., to byly všechny tři planety na 10.st. Panny. Dnes je Slunce na 12. st., Merkur na 13 st. a Mars na 11 st. Nejrychleji původní místo setkání opouští Merkur a se Sluncem a Marsem v zádech nám přináší čerstvá řešení našich každodenních úkolů. Slunce mu k tomu svítí na cestu a Mars to vzadu jistí. Kryje nám záda neboť Merkur se dostává pomalu do kvadrátu na Jupiter na 15.st. Střelce a tak to můžeme s našimi nápady třeba i trochu přestřelit. To platí zvláště v případech, kdy máme za sebou dlouhodobé období myšleného nebo skutečného útisku, nepříznivých okolností a událostí, které se odehrávaly v naší těsné blízkosti a nebo nám samotným. A najednou se můžeme z této energie pomyslně vystřelit. Ale dopad by mohl být ještě tvrdší, než původní okolnosti. A tak zde platí všeho s mírou a dobrého pomálu. Respektujme přirozený časový řád našeho vývoje a vše přijímejme takové jaké to je. Ono to už totiž je takové jaké to je a náš odpor vůči tomu jaké to je nás vysiluje, oslabuje a vzbuzuje v nás negativní emoce a ty zase nemoce. Takže pokud chceme zůstat dlouho zdraví a svěží, přijímejme věci takové jake jsou a uvědomme si, že odporem k nim je fakt opravdu nezměníme. Dnes lehce po páté hodině ranní vstupuje Luna do znamení Střelce, kde bude až do sobotního poledne. Dnes projde kvinkuksem s Uranem v Býku a může v nás navodit lehce euforické stavy zdánlivě bez důvodu a příčiny. Užijme si je, ale neutíkejme od našich povinností a dodržujme řád, planety v Panně by nám to asi jinak hned spočítaly. Venuše se vzdaluje z opozice na Neptun v Rybách a Merkur se blíží do opozice s Lilith v Rybách, Je třeba dávat pozor na princip stlačené pružiny, ta po svém uvolnění také vystřelí, ale ve do své přirozené polohy se dostane až časem. Nechme v sobě vše uzrát a buďme hlavně hodně trpěliví, k tomu nám dávají ostatně čtyři planety v Panně dost energie.


5.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace na 4.9.2019

Krásné probuzení do středečního rána, možná nás čeká poslední opravdu letní den tohoto léta, tak si ho užijme a čerpejme energii slunce a možná i vody. Včerejší trojitá konjunkce Slunce, Merkur, Mars na 10.st. Panny se nám pomalu rozvolňuje, Mars zůstává na 10.st, Slunce je na stupni 11. a Merkur na 12.. Nicméně působí stále, i když již ve fázi doznívání procesů. Myšlení už běží dopředu, ale konání může stále probíhat. Tato konstelace je hluboce léčivá pro naše těla, všechna. Fyzické, mentální i emoční. Luna dnes putuje znamením Štíra a projde trigonem na Severní lunární uzel v Raku a na Lilith a Neptun v Rybách. To jenom potvrzuje léčivý účinek konjunkce Slunce, Marse a Merkura. Z našeho nevědomí se mohou uvolňovat staré a ne příliš příjemné emoce a myšlenky ale s tím že jsou připraveny odejít do Světla a už nás netrápit a dát prostor nové energii. Proto se ničím netrapme, jenom to prostě pusťme do Světla a sledujme, jak se to v něm rozpouští a transformuje. Venuše na 17.st. Panny je v opozici na Neptun v Rybách, dnes si určitě dávejme pozor na iluze všeho druhu, podvodná i klamavá jednání a to jednak naší mysli vůči nám samotným ale i druhých lidí vůči nám. Nicméně největší škody způsobujeme na druhou stranu sami sobě my sami a to hlavně tím, jak smýšlíme a kam se necháme svým egem zatlačit a jím i ošálit a oklamat. Je to dobrá zpráva, protože to vypovídá i o tom že máme život ve svých rukou. Tam kam jsme se vmysleli, se můžeme zase odmyslet a jít jinam. Merkur v Panně se blíží do kvadrátu s Jupiterem ve Střelci, vyvarujme se konání podle myšlenek a nápadů, které nesou punc naléhavosti a tlaku, na nás samotné nebo i na okolí. Vždy se snažme konat z lásky, činy konané ze strachu nebo pod tlakem vedou vždy jenom k utrpení. Netlačme na sebe a ani na ostatní a mějme na paměti, že ten, kdo chce omezovat cizí svobodu, vždy ho to stojí jeho vlastní svobodu. Buďme proto v klidu a sami se sebou a u sebe a při sobě, bez napětí, jenom v klidu a s klidem. To je bezpečné kormidlo pro úspěšné proplutí konstelací dnešního dne.


4.9.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.