JAK BARVY PŮSOBÍ NA ČLOVĚKA

Moje první zkušenost byla doplňujícím léčením - barevnou terapií.

Barvy nás obklopují celý náš život na každém kroku. Bez barev by pro nás byl svět fádní a smutný.
 
Spektrologie, která se zabývá rozborem jednotlivých barev a jejich vlivem na člověka, je propracovaným systémem, který rozeznává
tři barvy záklaní : modrou, žlutou a červenou a
tři barvy doplňkové : zelenou, oranžovou a fialovou.

O tom, že každá z barev (i těch zde nejmenovaných) má vliv nejen na naší psychiku, ale i fyzickou kondici.
Toto tvrzení je podpořeno vědeckými důkazy. Vstoupíme-li do místnosti se světle červenými barvami (nebo je-li tak vymalovaná), zrychlí se nám tep a mírně se zvýší i tělesná teplota. U modré barby je reakce opačná. Totéž platí i pro naše oblečení.

Myslím, že naší široké veřejnosti jsou již známé výrazy jako například  ENERGETICKÉ CENTRUM, zablokovaná ČAKRA nebo neprůchodný MERIDIÁN. V budhistických a hinduistických zemích jde o pradávnou a dnes běžnou záležitost. Je jistě dobře, že skepticismus západního světa k foto- a colorterapii je již na ústupu.

Uvedla jsem zde slovo ČAKRA.  Spíše čakry, protože člověk stejně jako vše kolem nás vyzařuje barvy, chcete-li energie o různé intenzitě, které jsou měřitelné citlivými přístroji. Pro náš běžný život nepotřebujeme mít citlivé přístroje, protože je máme zabudované uvnitř  nás. Poznáme to jednoduše . Není nám dobře, máme zdravotní potíže.

Na našem těle pracujeme se 7 hlavními čakrami přímo provázanými s energetickými centry odpovědnými za naše zdraví a psychiku. Dvě další čakry byly dlouho utajované z obavy z jejich zneužití a podle odhadů je jich celkem čtrnáct. V našem těle se dále nachází cca 88.000 vedlejších čaker!

A zde se dostávám k podstatě sdělení. 
Hlavní, nám známé čakry, se nacházejí od spodního konce páteře až k jejímu vrcholu a dále k temeni hlavy. Pokud je některé energetické centrum (čakra) disfunkční, pocítíme to na našem zdraví. Jejich neprůchodnost pak ovlivňuje negativně naše emoce nebo duchovno a negativně ovlivňujeme i pocity ostatních lidí v našem nejbližším okolí. Mimoto se člověk stává unaveným, apatickým, trpět depresemi ...

To vše ale senzitivní lidé z blízkého okolí vycítí dvojnásob intenzivně. Tím, jak která barva působí na naše jednotlivé orgány, se budeme zabývat příště.


AlliRose, linka 8

Působení barev

Rizika a nežádoucí účinky při výkladu karet


Dotazovat se na minulé, současné či budoucí situace, zdraví, vztahy, lásku, peníze a další podobné nejčastější věci nemusejí být vždy bez nežádoucích účinků či vedlejších rizik. Jsou ale i situace, kdy karty neodpovídají, a to z několika důvodů.

NESMYSL

Jestli vám karty při vykládání nedávají smysluplnou odpověď, přestože jste vynaložili veškerý váš um, nebyla vaše otázka jednoznačně položena či správně formulována.

SEBEKLAM

Existují rady, poučení a varování, ale nechceme je slyšet, protože se s našimi představami neshodují.

ZÁVISLOST

Tázající se může stát na výkladu karet závislým. Svá vlastní rozhodnutí přenáší na výklad karet a dochází pak u něj/ní snadno k odmítání vlastní odpovědnosti za svůj život.

VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Zcela byste se měli vyvarovat alibismu, tedy toho, aby jste z karet udělali viníka. Například: "Karty mi přece radily, abych udělal/a to či ono a nedopadlo to podle mých představ, protože já to chtěl/la přece trochu jinak...“. Hned musím vyhledat kartářku, aby mi řekla, kde se stala chyba a aby znovu vyložila A LÉPE !!!

VAROVNÝ VÝKLAD

Pokud vám při výkladu vycházejí negativní prognózy nebo chcete-li negativní karty, mohou při výkladu odrážet jen aktuální situaci. Nezoufejte! Dobrá kartářka by vám měla říci, že i přes varovný signál, můžete ještě budoucí události vlastním přičiněním pozměnit nebo ovlivnit. Rozhodně je nevhodné a bezvýznamné pokládat opakovaně až chronicky jednu a tu samou otázku dokola, a doufat, že vám vyjde jiná karta. Stejné je to i s požadavkem na přesné určování termínů a časů a problematická je i otázka „Jak brzy/pozdě/do kdy přesně? Každý z nás, na tomto světě, přestože čas byl stanoven a měří nám stejnou měrou, je každým z nás vnímán odlišně. Dva jedinci mohou vnímat stejnou situaci naprosto rozdílně. Dříve než začnete vykládat karty jiným, je dobré se je naučit vykládat hlavně sobě.

DISKRÉTNOST A KOREKTNOST VYKLADAČE

Nikdy nepoužívejte svoje poznatky o „klientovi“ k tomu, aby jste jím/jimi manipulovali. Nikdy tyto informace a poznatky nesdělujte třetím osobám !!! U výkladu karet je dobře být v dobré psychické kondici, citlivý, taktní optimisticky naladěný i shovívavý a diskrétní. Diskrétnost je zákonem pro všechny, kteří přicházejí do styku s osobními informacemi či údaji jiných osob. Není to někdy jednoduché, ale tohoto stavu, optimistického a shovívavého lze v relativně krátké době dosáhnout meditací nebo relaxací.

Vaše AlliRose, linka 8

 

Výklad karet

Příběh zvěrokruhu

Každý jedinec na Zemi má své specifické chování a postoje k životu. A není to tak jednoduché, jak slýchám od svých klientů : „Jojo, to je pro nás lvy, býky, vodnáře atd. typické“. Není býk jako býk a znamení jako znamení. Je velmi podstatný rozdíl mezi ženou a mužem, dále mezi třemi dekany jednoho znamení, také mezi roky narození- čínsky horoskop, a konečně i mezi nositeli stejného znamení, ale různých numerologických tabulek, rovin a čísel. To nechme odborníkům. Tyto všechny atributy se snoubí právě v jednom zemském roce a to je roční zodiak. Jednak předurčuje klidové a akční měsíce, umí předpokládat a ovlivňovat úrodu a také zásadní aktivity lidí na Zemi a planetu samotnou.

Horoskopy velmi často, ale mylně, začínají výčet od Berana, či Ryb. Start nového cyklu je Vodnář, myslitel. Čínský rok o tom ví své, proto startuje koncem ledna a začátkem února, byť každý rok v jiném přesném datumu.


Země sice ještě spí v období Vodnáře / 21.1-20.2/, ale už startuje plán. Tak je to se vším na Zemi - samotná zeměkoule je také živý organismus. I s lidmi. Toto období je pokládáno za dobu spánku. Ano, příroda neprodukuje, období není akční, ale je vhodnou přípravou pro budoucí puče. Aktivita je mírná, proto působí jako spánek. Nenechme se ale mýlit. Jde o období, kdy se připravují změny a to velkého formátu, které změní stav na planetě nejen v následujícím roce, ale klidně i na několik let i staletí.


Zrozenci Vodnáře se právě proto jeví jako klidnější, mírnější, ale nenechme se opět mýlit. Jejich plán je velký a pragmatický, proto jim vždy vyjde, pokud chtějí. Otázka je jen, na jak dlouho myšlenku udrží do dalšího nápadu a připravované změny. Mozek lidstva sídlí právě v tomto období. Lidé tohoto znamení si buď extrémně jdou za svým cílem, nebo se maximálně snaží neprojevovat. Nic mezi. Pokud ale mají plán, je pragmatický a uskutečnitelný. A také, bez ohledu na překážky, jej uskuteční.

 


Následuje doba Ryb/ 20.2-21.3/. Země se emočně porovnává s plánem předchozího znamení. Co to znamená? Mnohdy i záplavy a výkyvy teplot. Nestabilitu spojenou s budoucí úrodou, danou právě emočností tohoto znamení. Na místě, kde se viditelně střídají 4.roční období, o to víc. Emoce Země je vidět např. v příchodu jara. Zima se nevzdává a jaro jakoby chtělo, ale nemá sílu naplno přijít. Příroda chce zasadit, ale nemůže, např. ranní mrazy a pomalé probouzení. Úroda není nikde na Zemi 12.měsíců v roce. Ale podstatné zjištění pro pochopení živého organismu, jedno jaké velikosti- člověka nebo živé planetky je vůle, chtění začít něco nového. Ani planeta, ani člověk, dokonce ani zvíře nerodí každý měsíc. Buňka ano a častěji, ale ta zvěrokruhu nepodléhá.


Zrozenci Ryb jsou právě proto specialisty v prožívání emocí a nerozhodnosti v emocích, zejména negativních, protože posuzují chtění- něco uskutečnit na podkladu pouhého plánu. To proto, že stojí na startu nejistých výsledků a často hledají chyby na okolí, z obavy, aby vše vyšlo, když necítí jistoty. A ty, bohužel, necítí i v žijících letitých jistotách. Obava a očekávání krachu je jejich dennodenním chlebem. Opakování zodpovězených otázek a opakování chyb taktéž. Dokáží ale s přesností nastavených pravidel zodpovědně pracovat. Umí vycítit nebezpečí svou empatií a často díky intuici odloží problém, který by byl likvidační.

 


A šup do dalšího období – Beran / 21.3-21.4/. Země má plán ucelený, přes boj s nepřízní nevyvážené emoce- počasí. Období berana je prvním akčním obdobím, které znatelně ukazuje svou materiální sílu, kterou obě předchozí znamení postrádají. Jarní Slunovrat to nejen datuje, ale i projevuje postojem Planet na obloze. Nejde jen o kalendářní setí plodin, které jasně vypozorovali naši předci. Jde hlavně o samovolný růst rostlin po době klidu. U zvířátek to také funguje samo?


Zrozenci Berana jsou právě proto bojovní, neústupní a velmi často bez předchozího plánu a rozmyslu, dosáhnou svého. Jsou prvními dobyvateli viditelného úspěchu v zodiaku na Zemi. Jsou těmi, co dokončují první cyklus v roce. Myšlenka-chtění-akce. 3-3-3. Což je trojjedinný matematický cyklus fungující zde na Zemi / o tom zase v dalších vydáních/. Jako třetí znamení v době přechodu 3ího a 4ého měsíce, start 3ky napomáhá, jsou přerodem od kliďasů k neurotikům, rychle řečeno. Jdou do akce opakovaně, méně poslouchají rady, spíše vůbec, a příliš nepřehodnocují. A světe div se, po častých a opakovaných pádech, vítězí. Téměř vždy. Nezdolatelnost a neústupnost od cíle jsou základními rysy. Často zaměňovanými za paličatost.

 

Téměř neviditelně nastupuje čas Býka / 21.4-21.5/. Vše pučí, věci i úroda jsou v chodu. Urputný boj času berana o aktivaci děje nabírá na obrátkách, a už ukazuje viditelné plody snahy. Co po zimě vyrostlo tak nějak bez plánu - sněženky, petrklíče, medvědí česnek, sedmikrásky, pampelišky….aj. se doplnilo první plánovanou a odpracovanou úrodou. Uskutečňuje se už vymyšlené a plánované dobou Vodnáře a Ryb, kteří neuměli uskutečnit plán, který Beran útokem docílil. Stabilita Býka propůjčuje klid a opakování kladného výsledku, který vydobylo období rychlého Berana. Stabilita- je nový charakter od zrodu nového koloběhu roku.


Zrozenci Býka se právě proto projevují zejména majetnickostí, důmyslným plánem zisku a i pohodlností. Stálo je to práci, kterou vyvinuli plánovitě, čekáním na příležitost, a za potu tváře. A když stabilní býk něco naplánuje, těžko s ním pohnete. Takže opět smažeme jeden mylný mýtus, že Beran je paličák. Je a velký. Ale v porovnání s Býkem jde o slabý odvar. Čili, co si usmyslí Býk, že to tak bude, tak to tak většinou bude. Protože pokračuje od Vodnáře, co něco vymyslí. Ryby, co zvažuje pro a proti- zvítězí vždy proti. A Berana, co nespolupracuje, protože neslyší, ale vybuduje sám pro sebe, anebo podle svého nastavení. Býk čerpá a vyvozuje z předchozích dějů. Předčí ho až Panna za 3.měsíce. Berana přesvědčíte rychleji než Býka. Důvod je jasný. Beran- prvoplán a teď hned. Býk- a co z toho bude? Počkám. Nerad, ale…počkám, když nevíte, co z toho mám.)

 


Nastupuje období Blíženců / 21.5- 21.6./ . Jde o zemský čas, který nabourá stabilitu a rytmus předchozího znamení, zejména v oblastích monzunových dešťů. I tak ale Země vyvíjí započaté. A nejvíc úspěšně dokonce i tam, kde se spouští monzuny. I ty mají totiž roční pravidelnost s následnou úrodou. A tak začíná spolupráce se vším, co je nové anebo vrtkavé, ale dá se pospojovat. Jde o maximální sklizeň úrody předcházejících období. A také o nové možnosti opakované sklizně. To se úspěšně daří zejména v jiných pásmech, než evropských.


Zrození v Blížencích ukládá nositeli jasnou mysl v rychlých rozhodnutích, ale co se vleče- neuteče. Takto uvažuje blíženec. V praxi to znamená, že byť v práci je aktivní a na vše má řešení, které i uskuteční, v soukromém životě často trpí jeho okolí pro jeho nepředvídatelnost a nestabilnost názorů na věc. O rozhodnutích blíženců bych raději pomlčela, protože blíženec dá vysvětlení, ale akce je na druhých. Tlačit na výsledek se nevyplácí. Rozhodují si sami o tom, jestli se budou podílet na výsledném efektu, anebo ne. Ale pozor! Jsou to zase lidé, kteří z ničeho nic pro druhé udělají cokoliv, co potřebují, v daném momentu. Bez původního plánu a mnohdy i bez žádosti o pomoc.

 


Nastupují Raci / 21.6-22.7./ . Pro Zemi planetu, obrovsky významné datum 21.6. letní slunovrat. Slunce a jeho energie extrémně kladně působí na vše živé. Znamená to, že co se přírodě nedařilo rozproudit v přecházejících měsících na maximum, to vrcholí. Úroda a počasí především. Tento den zakončuje a umocňuje rychlou změnu. Vše se ustálí , výjimečně přijde zlom. Ustálí se počasí. Povětšinou na slunné, nemokré, anebo v případě monzunů deštivé a očekávané, a s nimi zase příroda začíná další sklizeň. A následně se připravuje na další úrody plodů Země.


Zrozenci Raka jsou proto často velmi pracovití, protože by nenechali úrodu pojít. Taktéž pragmatičtí a proto nestaví na plánech, ale na tom, co se skutečně v reále děje. A fungují dle pravidel, předpokladů a hlavně plánů. Které si léty buď nastavili pozorováním, anebo jim je někdo zadá. Hazard jim je cizí a staví na osvědčených pravidlech. Nebudou riskovat a ani nic zkoušet. Proto jsou poslušnými pracanty, provozovateli a stabilními šéfy jak v oboru, tak v domácnosti.

 

A přichází Lev- král zvířat / 22.7.-23.8./. Astrologicky a vesmírně nejbohatší čas pro planetu. Pro Zemi jde o pravidelný blahobyt běžně. Úroda dozrává, v některých oblastech Země už podruhé v plné výši, jinde s jinými plodinami. Stovky let klidu a pohody. Dokonce i vzrůstu. Až do té doby, kdy se s pohodovým životem potkají numerologické 8ičky, které umocňují sílu Lva ve změnách. To je zásadní a neovladatelné. Naše Česká země si jistě pamatuje srpnovou okupaci sovětskou armádou v srpnu- 8. měsíci roku 1968.


Sfinga, nám všem známá v dnešním Egyptě, byla cíleně znovuopravena v době Lva, astrologického znamení viditelného na obloze mléčné dráhy- 12.000.let- 10.000.let př.n.nl. Po původní verzi. Proto má podobu lva a její tvář tehdy léta koukala na souhvězdí Lva v naší domovské galaxii. To je pravda, která nám dnes zní jako pohádka pro děti. V Egyptě mě nejen učili vědomostem prastarých civilizací a zasvěcovali v naukách a následné mlčenlivosti, ale dostala jsem povolení i něco „mluvit“- říct. To něco je i poslední velká potopa světa / nikoli obrovská jako byla 850.000. př.n.l. při posunu pólů Země/. Poslední opravdu velká potopa byla cca10.500. př.n.l. , po střetu Země s malou planetkou. Datum bylo asi 8y, nebo 18ý nebo 28.srpen., přesný rok nevím. Ze studia numerologie jsem si vyvodila alespoň měsíc a předpokladatelný datum v něm. –


-- Pravda juliánský kalendář se změnil na gregoriánský kalendář , páč bylo zjištěno, že se juliánský opožďuje po 400.letech o necelou čtvrt hodinu v roce / přesně 11.min. a 14.sec./. A tak někde v půlce 16ého století se přijal gregoriánský kalendář s jednoduchým výpočtem přestupného dne, který napraví kosmický čas na zemi. Ano, jde o 29ý únor po každých 4řech letech. Takže výchylka jednoho dne od poslední potopy je reálná, z pohledu numerologie. Jen dodám na okraj, že se jde obrátit k propočtům tzv. siderického kalendáře na setiny desetin, ale to je laicky nezajímavé a i hvězdopravci se ve svých tezích navzájem přou.


Lidé ve Lvu jsou povětšinou velmi samostatní, velmi hbití, anebo spoléhající na akci okolí, kterou ale sami řídí a dovedou do konce, úspěšně. Nenechají se řídit, ale jakoukoli polovičatost umí napravit. Snaží se uvést stabilitu tam, kde ji ostatní boří, anebo vzdávají. Jsou přístupní dohodě, delegovanou dohodu přijmou pouze tehdy, pokud má prospěch většina. Nikoli jedinec. První vyjednávatelé zvěrokruhu před Váhami. Osobně často trpí pro svoje pojetí pravdy a potichu, a také pro nespoluúčast okolí. Nejsou totiž týmovými hráči, a tak většinou vyběhnou k cíli a pak se diví v půli cesty, že běží sami. Je to ale dobře. Oni k cíli doběhnou. A ostatní co se přidají oni umí dobře vést. Neumí ale nést „raněné osudem“ na zádech. Ženy Lvice- na rozdíl od mužů, tělesně raněné často ošetřují a nemocné léčí. Společně s Blíženkami a Pannami. Ošetřovatelky na slovo vzaté. Často i vystudované, byť vystudovanou profesi neprovozují. Praktikují ji i tak, alespoň v rodině.

 

Doba Panny / 23.8- 21.9./. Země se raduje. Je v kompozici s úrodou i lidmi. Zejména zářijový čas je požehnáním všemu. Úrodě, ať je jakákoli, v tomto čase je všude na Zemi. A to je důvod slavit sklizeň- Žně- Starý pohanský svátek. Pravda, tam kde se střídají 4i roční období jde o hlavní úrodu, která se schovává na zimu. Roční očekávání, které se nejen slaví, ale i ctí. V teplých krajích jde sice od února o průběžné sklizně různých rostlin, ale i tam pomalu myslí na zimu. Sklízí se polnosti, obilí. Byť jejich zima je mírná a trvá zemsky 2.měsíce- cca půl prosinec- až půl února. I tak vědí, že je třeba se zazásobit plodinami, které vykazují hojnost právě v tento čas.


Ti, co se narodili ve znamení Panny jsou jedinci velmi houževnatí a také umanutí. Není nic, co by jim ustoupilo, klidně i s problémy. Výsledek- je jejich podstata. A na něj tlačí. Bohužel i tam, kde není možný. Jiný výsledek než cíl, v jejich podání, ani není možný. A proto jsou dříči zvěrokruhu a obrovskými pracanty na úkolech, které si zadali, anebo jim byly zadány. Na stranu druhou mohou tuto velkou sílu použít i sebedestruktivně. Např. alkohol a jiné „hlouposti“. Je to jako s autem. Když máte pod kapotou mnoho koní, je třeba rozumně řídit. A řídit, nejen auta, ale i lidi, Panny umí. Samy sebe ale nikoli!. Dovedou se postavit za svůj tým lidí - lidsky i výchovně, vybojovat nejen lepší pracovní podmínky, ale i plat. Ale pozor. V případě soukromého podnikání a majitele kasy - Panny, počítejte s důslednou kontrolou vaší pracovní činnosti a výsledků, nezřídka i s těžce přidanými odměnami. Inu, je třeba myslet na zimu?. Jako životní partner bývá Panenka velmi náročná a zvědavá na to, co děláte a plánujete, ale i oddaná a věrná. S tendencí rozčilovat okolí drobnostmi, které by se měly napravit a nejlépe ihned!

 

Doba Váhy / 21.9.-22.10./ Je pozemským časem rozjímání. Planeta ukončuje úrody plodin naposledy v roce. V teplém podnebí pomaleji, ale i tak s výběrem kvality. Rostlina vyroste, ale menší a jednoznačně s úbytkem vlivných látek na lidský organismus. V oblastech viditelných střídání teplot a ročních období, o to víc. Tam potrava či bylina buď vůbec nenaroste, anebo bude viditelně i funkčně bez užití. A tak příroda začíná nechtěně selektovat, co může růst a čemu se dařit prostě nebude. Vyčerpání teplých a plodných měsíců.

Lidičky Váhy jsou na pomezí toho, co se musí a má. Jsou ve věčném rozporu očekávání, které mají naplnit, anebo sami chtějí uskutečnit. To, co se od nich očekává, velmi často naplní ve věku do 30i.let. Prvně pro rodiče, nebo jednoho z nich- často máma. Druhotně pro založenou rodinu. A následně nejsou šťastní, protože to „jaksi“ není to, co mysleli. Poslušnost Váze skutečně nepřísluší. Pokud se jí poddá, tak obětuje samu sebe. Tento zrozenec si vybral cestu neřešitelných rozhodnutí v sobě samém. S možnostmi, které potvrdí, anebo popře okolí. Často popře. První žena- nebo muž- Váhám ublíží. Matka zrozence Váhy, nebo otec, stálá milenka- či milenec, první žena či muž, rozhodují společně s nimi. Takto selektují důležitá rozhodnutí. Nikdy ne sami. Vždy podléhají názorům okolí, se kterým sympatizují. Změna bývá pomalá, potichá a klidná, nicméně nevratná. Je-li rozhodnutí skutkem, např. odchodem, je nevratné. Nevyhrožují, nepřipravují, mlčky plánují a odejdou.

 

Štír /22.10- 23.11./- Pro Zem- matku rozpolcenost. Vědomý závěr funkčního koloběhu. Začíná pohodlnost, aktivita končí. Vše co rostlo samo sebou, neroste. Bez člověka, co umí vytáhnout z nuly maximum- nic. Jde o období, kdy se tzv. vše živé pomalu ukládá ke spánku. Dokonce i v teplých krajích pociťují úbytek. Období Země, která vydá poslední šťávu, ale hlavně děkuje životu po vykonaném v roce. Konec sběru, jakékoli úrody. Proto i lidé v tomto období ( kdekoli na světě) , slaví své předky a uctívají své mrtvé.


Ano, jde o „Dušičky“. Od Keltů / n. l./, kteří uctívali svátek Samhain- konec úrody a smrti. Pak pokračovali novodobí křesťané- vysvěcením původně antického chrámu v římském Pantheonu roku 609 n.l. , obnovili svátek duší. A tím následně / po 600i stech letech protestů- vůči systému a jakože bezvěrcům/ povýšili datum 2.11, na datum pocty předkům. Pěkná práce po více jak půl tisíciletí temna. A to středověk teprve měl přijít). Dřívější protestantský Svátek duší, zavedl v roce 998 i do Evropy francouzský kněz Odillo. Vycházel z mytologie Keltů a upravil datum na 1.11, kdy v noci duše zemřelých navštěvují náš živý svět. I tak trvalo skoro 300.let, než hlavních 18.evropských měst tehdy naznalo uctívat tento prastarý svátek. Který se mimo jiné uctíval i př.n.l. pod jiným názvem nejen v Evropě, ale hlavně na starých kontinentech- Afrika, Řecko, Tibet- a tam ještě dříve.


Dnešní Americký Helloween / čtenář promine/, je paskvil a slátanina. Ale taktéž odraz smutné historie Evropy, která tento kontinent ve starověku, bohužel, napadla. I Indiáni- původní obyvatelé znali čas a svátky. A čas uměli počítat lépe než Evropa svého věku. Nicméně novodobé americké napodobeniny jakýchkoli svátků starověku mají podstatu doma, na Starém kontinentu. Kopírují a napodobují starou Evropu. Svátky původních obyvatel- Indiánů- nedodržují, bohužel. Kopírují naplaveninu kultur bez rozmyslu. Od svátku mrtvých, které zostuzují karnevalem, až po chudáka dědka se sobím spřežením, co padá komínem s punčochou sladkostí ke konci roku do každé domácnosti.

Z toho pramení i Štír znamení. Prvotní pohled na svět je nevěřícnost, testování a pochybnosti o plánu. Slovo „Nevím“ neznamená, že to nejde. Tak jako u Ryb, které vás odradí od záměru. Štír se okamžitě vrhá k řešení, ale se slovem-„ nevím, asi to nejde“- znamená, že to už dělá, anebo se pokouší o úspěch. Jde o funkční rozvoj. Ukažte mi, anebo dejte mi prvotní důvod jednat…a štír jede.).. Máte-li pocit, že neví, sami jste ztraceni. Vždy ví, anebo si myslí, že ví. Ale to je jedno, protože jedná vždy s rozhodnutím. A sociálně slouží celé rodině. Zbohatli jste společně­, nebo máte společné děti, budujete společně? A radujete se z blízkosti? Máte obrovské štěstí, budete dlouho šťastní. Společně je totiž svaté slovo. Sám se totiž štírek ztrácí, potřebuje spolupracovat, anebo se spolupodílet.

 

Střelec / 24.11-21.12./. následuje. Roční období, kdy se země poddává zbytkům úrodnosti, pokojně napodobuje jaro, které se nedaří a vědomě ani nepodaří. V evropském pásmu poslední snaha z přízemních mrazíků získat cokoli, co už nepošlo mrazem. Aha, poslední houby / pod borovicemi, na mechu a hlavně na rašelině/- ale pozor s největší náloží vitamínů. Období, kdy se příroda ukazuje naposledy v roce a zázračně, nečekaně.


Lidé ve Střelci vykazují stejnou nepředpokladatelnost a radost z neočekávatelného. Tak jako příroda v tomto čase. Překvapují snahou a ochotou tam, kde se rodí něco nového, anebo mohou napravit to, co se pokazilo. Vrhají se do nových projektů a často úspěšně. Také kolikrát vyřeší problém, co stagnoval na energii, nikomu se nechtělo, popř. nikdo nevěděl, co s tím. Střelec je člověk, který přijde a zazáří a nezištně. Pozor, ale i slunce zapadá každý den, tak jako zapadne i zrozenec střelce, pokud chcete stabilitu, opakování a nedej Bože- stereotyp. Nadšení z nového je jejich mantrou. Umí se nadchnout téměř pro nic a zvítězit nad problémem. Tak stejně pro svou lásku a citové rozpoložení jsou schopni „v tu ránu „!, obětovat i život. Počítejte ale pouze s jednou ranou. Opakování není pro ně. A pokud jsou k opakovaným skutkům tlačeni, zmizí jako pára nad hrncem. Ale žádný strach. Pokud jste byli dostatečně samostatní, vrátí se, aby vás pochválili, a zase něco nového udělají. Pozor, ne vymyslí.). Čin předchází plán.

 

Poslední doba zemského roku patří Kozorohu / 21.12.- 21.1./. Čas klidu, rozjímání s těžbou z předchozích měsíců. Půda odpočívá kdekoli na světě. Nic nového se nerodí, maximálně to, co ustálo počasí.


Kozorozi jsou proto v zodiaku vnímáni jako starci. Jde o myšlení a postoje, nikoli o věk. Lidé tohoto znamení jsou „staří mladí“, jednoduše řečeno. Jsou buď- anebo. Extrémně vyspělí a samostatní, sami rozhodují, pomoc nehledají, nekonzultují. Tzv. na „vlastní triko“ jednají, nikdy se neobhajují tím, že okolnosti, anebo kdokoli jiný, jim plán zkřížil. Pracovití, samostatní, někdy až příliš. Poradit si nedají. Negativní stránka- mlčenlivost o plánech, až zatloukání. Nelžou, jako někteří Střelci před nimi, pouze mlčí, neodpovídají na dotazy a nechlubí se záměry. Zrozenci okolo Silvestra mohou tíhnout k závislostem hazardu, anebo propadům psychiky- depresím. Jsou povětšinou stálí ve vztazích / ženy víc/, poplatní službě své rodině a svým nejbližším. Zařídí, postarají se, ale s obejmutím moc nepočítejte. Lásku projevují činy, ne slovy ani *polaskáním….* Vysvětlivka pro Kozorohy- polaskat, znamená pohladit, obejmout,… pochovat- prosím vás ne do hrobu, ale v náručí :-).

Lucie, linka 2.

 

Pribeh zvěrokruhu

Sny a jejich význam

Snění je přirozenou součástí života a výklad snů provází lidstvo od nepaměti, skutečně. Vídeňský profesor, psychoanalytik s českými kořeny, Sigmund Freud, nebyl zdaleka prvním snovým odborníkem a badatelem, který výklad snů používal. Byl ale v 19.stol. po 400stech letech teprve druhým odborníkem, v dějinách po Kristu, který s touto vědou uspěl. V době renesance používal snové symboly za stavu alfa-mysli Michel de Nostredame, jinak nám dobře známý Nostradamus. Byť každý z nich používal jinou techniku a i jiný stav mysli, oba se tohoto obsáhlého vědního oboru dotkli přesně. Kdyby se pánové potkali z očí do očí, ve stejné době, stali by se z nich oponenti. To proto, že oba měli pravdu, ale pracovali s jinou částí mozku, na jiných vlnových délkách. A hlavně znovuobjevovali dávno zapomenutý obor lidského bytí.


Historicky zpět bylo vyškolených odborníků a praktikantů na sny mnoho, protože tato věda byla součástí běžného života našich předků. Když to vezmeme posloupně, k době okolo roku 0, tak se největší odborníci nacházeli v Delfách, ve starobylém Řecku, doba antiky. Tehdy, a i ještě hlouběji do minulosti, šlo o kněžské studium vybraných jednotlivců, kteří pracovali pod pseudonymem. V době antiky se vybíraly ženy a jejich titul zněl- Pýthie.


Ještě př.n.l. a před řeckou dobou se po dobu 10.000.let zasvěcovali kněží tajného učení v Africe. Zejména v Egyptě a dříve už v oblasti Atlasu- dnešního Maroka. Opět šlo o učence, psychology, astronomy a astrology a lékaře, kteří taktéž ovládali řeč snů a výkladem sloužili lidem. V době faraónské cca 4.000 let- srpen 30 př.n.l. se jmenovali Amonovi kněží. Zde byli do nejvyššího postu vybíráni pro změnu pouze muži, kněžky byly něco jako zdravotní sestry, pomocná síla. Na post nejvyššího zasvěcence jim byl přístup zakázán.


Předtím, v době mezolitu, se jim na stejném místě říkalo Osiridovi kněží. To bylo v době cca 11.000 př.n.l. až do doby faraonů. Ale pánové nebyli už tak anonymní jako v době antiky, a tak se nám zachovaly jména těch nejšikovnějších ve své době. Hermes Trismegistos, Thovt, Imhotep. Poslední jméno Imhotep se pak zopakovalo i v době faraonů, kdy zasvěcenec a vezír faraona Džosera, přijmul nové jméno po studiích, původní se nezachovalo. Zanechal ale po sobě odkaz viditelný v podobě Sakkarského komplexu, , kousek od dnešní Káhiry- Cairo, který vystavěl pro faraona a používal nejen k léčbě.

Když půjdeme ještě hlouběji do minulosti, před poslední čtvrtou potopou lidstva, se těmto vzdělancům říkalo Služebníci boha Ra. Nejvyšší kněz vždy po finálním zasvěcení na svatý post přijal titul a jméno v jednom - Ra-amon, rodné jméno už nepoužíval. To bylo v době Atlantidy, 850.000 př.n.l- 11.500 př.n.l. Taková tedy byla historie odborníků na psychiku a sny.

Sny nejsou odděleny od tužeb jedince, paměti těla a duše, a zažité reality! Proto je tak obtížné rozkódování snu bez znalostí psyché člověka, jeho minulosti, rodinných vazeb, přání a zažívané reality - co se stalo dnes, anebo dříve. Paměť vědomá - co pamatujeme ze současného života, i podvědomá paměť duše jednoduše ve snu splývají. A aby toho nebylo málo, u některých jedinců se k tomu namotá PREKOGNICE. Prekognice je sen o dějích budoucích, lidově se jí říká prorocké sny. Prekognice měl i Nostradamus, a popsal je přesně v takových obrazech, jaké viděl. A věřte tomu, že spoustě obrazů sám neporozuměl. Pouze je předal ve verši a jsou pochopitelné lidem dnešní doby teprve zpětně. Kromě trénovaných šamanů a vyvolených zasvěcenců, jsou prekognice výjimkou a to ještě neřízenou. Týkají se jedinců s psychickou poruchou mozku při vysokém IQ, tedy v žádném případě ne s retardací. A dále se objevuje výjimečně u malého počtu žen ve vysokém stadiu těhotenství, a pokud nejde o varování před osobní / velmi vzácně obecnou/ katastrofou, jde povětšinou jen o vize porodu anebo pohlaví dítěte. Dospělé dítě, a děje kolem něj, ani matky v prekognici nevidí. A proto je tak těžké porozumět snům a je třeba sen konzultovat a pitvat, protože žijící mozek pospojuje jak memory- paměťový úsek, tak vše viděné pouhým zrakem, a dokonce i jen chtěné- vysněné obrazy snící osobou. A znalec tyto spojené části umí selektovat a vysvětlit případný odkaz.


Sny se dají řadit podle druhů a jak už jsme pochopili, často se typy snů smíchají. Ale pro pořádek. Základní dělení snů je tento:

 

  • Prekognice- sny o dějích budoucích. Pravdivé.

  • Reinkarnační- sny z paměti duše z minulých životů. Pravdivé.

  • Traumatické-sny s opakujícím se prožitkem strachu z něčeho. Útěk ve snu před nebezpečím, které cítíme, ale nevidíme. Anebo sem patří i opakovaný reálný strach z nadcházející stresové situace / porod, operace aj./, popř. i znovupromítající se obrazy z prožitého životního traumatu - rozvod, nehoda, úraz aj. Do této skupiny patří pochopitelně i úzkostné sny / zkouškové období, doba před změnou- bydlení, vztah , práce../. Nepravdivé, zavádějící.

  • Paměťové- opakovaně se vám ve snu odehrává situace nedávno odžitá. Výjimečně se vrací starý „film“ ze života, ale tady už se sen pojí s traumatickým.

  • Lucidní- nejde o sen, ale prožitek duše, která si vycestovala z těla, když spalo. Zde jde o neznámé prožitky a místa, která vypadají velkolepě. Jako obrovské skály s nádhernými vodopády, vesmírný let, nádherné zahrady plné barev aj. Není-li lucidní sen řízen trénovaným mozkem jedince, často se potká po příjemném prožitku ve snu se stresem, který vyústí probuzením těla. Po tomto cestovatelském snění bezprostředně po návratu do těla a probuzení jasně nahmatáme zvýšený tep. Srdce tluče tak, že jej cítíme a dokonce i slyšíme, spánky vedle očí tepou se srdcem / někdy vyskočí i žilky/. Často se připojí i studený pot. Pokud se okamžitě podíváme do zrcadla ještě vleže- uvidíme svůj obličej jako velmi bledý až bílý. Postavením na nohy se rozproudí krevní a lymfatický systém těla a zesinalá barva zmizí velmi rychle. Lucidní sny jsou nejméně probádanými a tak i zůstanou. Protože tady nejde o sen, ale realitu, kterou zažívá nesmrtelná duše. Mozek konkrétního těla- hmoty, která je v současné době udržitelná asi tak 100let, pouze čeká na návrat „řidiče“- duše. Tyto sny nás propojují s našimi zesnulými. A právě takto je jedině možné se potkat s nebožtíky, respektive dušemi našich blízkých. Pochopitelně žijícími, ale bez těla. Ve snu se ale zjeví v podobě nám známé.

 

Duše, jak nazýváme naše já a podstatu, je totiž věčná. Je stvořena a neumí zemřít. Jste-li, jste. Jsme a to bez konce. No, není to príma? Otázka tedy není- kdy to skončí?, ale jestli to vůbec začne. Myšleno život duše. Protože když už to začalo a my jsme a čteme tyto řádky, nejde o to kdy a ani jakým způsobem přijde konec. Protože odpověď je nikdy. Aneb jak praví klasik, vypadá to beznadějně? Dopadlo to špatně? Tak to ještě není konec, ten je totiž vždycky dobrý. Proč? Protože vše pokračuje a vše se vyvíjí. Radost? Jistě! Smrt je pouhým přechodem, transformací energie. A ta je věčná. Složité je pro dušinku daleko víc popárování se s hmotou. Ale to si povíme jindy a vrátíme se teď do těla a mozku a dáme si lekci z EEG.


EEG, zkráceně elektroencefalograf. Objevitel elektrických impulsů v mozku v 19ém století, pan Ríša Caton, pomohl novodobému lékařství a vlastně znovuobjevil znalosti zasvěcenců starých civilizací. Konkrétně naposledy zmíněný Imhotep vezír, lékař a inženýr faraona Džosera, co postavil komplex v Sakkaře a onu elektriku EEG používal účelně nejen k léčení.


V podstatě jde o stroj- prostředek, který umí zapsat průchod energie lidským mozkem. Energie, která se chová jako žárovka, co se rozsvítí, když se připojí do správné zásuvky. V případě mozku, jde o nervové synapse, takovou malou elektrárnu mozku a lidského těla. Měření spojitosti výkonu napětí v daném čase, jednoduše řečeno. Na výkon elektriky už dávno známe pojem HERZ, zkráceně Hz. Příkon vašeho topení, nebo ohřívače vody. Mozek disponuje stejnou jednotkou. No, pravda, vodu si silou myšlenky dnes neohřejeme. Ale víte, že jsme to kdysi uměli? Naprosto jednoduše, silou myšlenky? Zacházím daleko v čase. Vraťme se tedy k znovuobjeveným fyzikálním jevům a pravidlům hmotného světa.


Díky měření EEG známe vlny mozkové činnosti ve snění či bdění, a to v rozmezí od 1 do 40 Hz a předpokladatelně dále do 100 Hz. Tak jako u druhů snů se teď připojíme do různých rozpětí elektriky- energie. V podstatě víme o 4řech druzích rozpětí. Třem rozumíme a nějak používáme a čtvrtá gama je rovnicí neznámou. Ale začněme od startu.


-Vlna Beta- 14- max.40 Hz - standardní stav, žiju, myslím, chápu čas a reaguju vědomě. Tedy nespím, nesním, hodnotím 5i základními smysly /čich, hmat, sluch, vidění, chuť/. Zlobím se, raduju se, vyhodnocuji situace vědomě. Automat. A pokud mi jeden ze smyslů chybí, mozek si poradí a zbystří jeden ze zbývajících čtyř.


- Vlna Alfa- 8- 13 Hz- stav upadání do spánku, lehká letargie, žádné hodnocení, žádný stres, mozková činnost sice jede na plné obrátky, ale málokdy vede k řešení. Nicméně často vymyslíme, co v plném vědomí na vlně Beta následně uskutečníme. Zítra nebo jindy. Tato vlna má ještě mezistav v hraničním pásmu 7-8 Hz zvaný Theta.


- Vlna Theta- 7-8 Hz a rychlé spadnutí na 4 Hz – stav před probuzením nad ránem, krátce po Alfě. Nespolupracuje před usnutím a před Alfou! Jde o samoléčící stav těla, psychika je vypnutá. Obnovuje se tělo a hmota.


- Vlna Delta- 4-1 Hz- je to stav hlubokého spánku, až bezvědomí, nejhlubší odpočinek hmoty, svaly povolí. Tělo nespolupracuje a toto je čas lucidních snů.


- Vlna Gamma- 25-40-100Hz, rozsah nezměřitelný. Vědou nevysvětlitelný stav. Kněží samozřejmě vědí. Je to stav, kdy komunikují se svými duchovními poradci, nahlížejí do vesmírné kroniky Akkáša a dostávají další úkoly. Tohoto stavu lze dosáhnout pouze plnou ztrátou vědomí a to v časově velmi krátkém okamžiku. Buď ztratíte vědomí pádem na hlavu, či havárií, anebo nejčastěji narkóza. Rychleji se do tohoto stavu ze žijícího těla dostat nelze.

Teď už chápeme složitosti snů, i jejich podklady pro výklady. Před objasněním nejčastějších symbolů, pokud jde o vzkaz z našeho podvědomí do blížící se reality, ještě zmíním dvě specifika.

 

Létací sny-

jde buď o únik z reality – těžké životní období. Stav Alfa, kdy ve snu létáme za pomocí strojů nebo věcí, které běžně v životě používáme. Z praxe znám plastové flašky, talíře , podšálky, konvice , auta , kola, koloběžky, vidle-asi něco jako koště a jiné…… Zde jde o strachy a je třeba řešit stávající situaci, před kterou jedinec utíká.


Anebo jde o lucidní sen, nepotřebujete „prostředek“, ani křídla…letíte s pouhým rozběhem a skok! Tady je to složitější, protože neřídí terapeut, ale duše sama. Většinou ale po návratu z „ výletu“, človíček už nehledá řešení, ale jen potvrzení toho, co si myslí, že ví. Anebo má udělat.

 

Barevné sny-


Tady je to velmi jednoduché a jde pouze o omezenost těla. Duše sama je barevná a spektrum barev je přirozeností. Lidské oko neumí ani rozeznat takové rozlišení barev jako duše. Černobílé sny jsou tedy pouze nechtěnou „atrakcí“ mozku. Povětšinou v černobílém snu jde pouze o přizpůsobení se „majiteli mozku“.

Typy snů už chápeme, tak je vhod vysvětlit si symboly, tedy alespoň fragment z nich. Základní symbolika snů je „freudovská“, a díky častým složitým rodinným vazbám, i funkční. V uvozovkách proto, že se vší úctou k jeho potenciálu a odkazu budoucím generacím, nezvládl svůj vztah s matkou. Což omezilo jeho následný vývoj a posilovalo sexistické teorie. Každopádně popsal výtečně zásadní obrazce spojené s egem člověka ve spojitosti s jeho dětstvím a přáními v životě, jako snové úniky z reality - promítání úzkostí do snu. Výtečně tedy nastudoval, rozuměl a popsal druhy snů, které jsem vám popsala jako traumatické.

Tedy, jsme-li ve snu v domě, jakémkoli, dům znázorňuje nás.


-DůM- je naše fyzická schránka. Jinak vypadá zvenčí a jinak uvnitř. Fasáda a typ domu znázorňuje nás, jak nás vidí okolí. Vnitřní vybavení je pak stav naší duše. Povětšinou se pohled zvenčí liší od vnitřku. Krásný dům se často ve snu mění v labyrint schodů a neudržovaný objekt. A zřícenina po obávaném vstupu nabízí rozsvícené sály a čistotu.


- DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK- jde o posun vpřed. Zde nejde o model auta, vlaku, busu ani letadla. Ze snového hlediska je důležité kdo stroj řídí. Vy? Ok, žádný strach, máte děje budoucí ve svých rukou. A přebíráte zodpovědnost. Průšvih je, pokud jste nerozhodní- řídící jednotka stroje se vám seká, anebo vás neposlouchá a nejde ji ovládat. Tady musíte čekat na řešení z okolí, sami ho nejste schopni. Popřípadě nemůžete do rozhodnutí životní situace zasáhnout vlastní aktivitou. Tehdy se ve snu vezete jako spolujezdec, nikoli jako řidič.


- POROD- pokud nejde o zápis uplynulého porodu v posledních měsících – paměťový sen, počítejte se změnami bydlení anebo v práci. Bez vlastní intervence. A to už je první častý symbol ve snu.


Symboly jsou obrazce ve snech. Ty symboly, které se opakují, bez ohledu na typ snění, jasně poukazují na změnu. Bez ohledu na typ snu. Stránka našeho časopisu není nekonečná, a tak nám připodobním pouze ty symboly, které nejčastěji ve své praxi s lidmi potkávám.


LIDÉ- mnoho lidí je vždy špatné znamení, pomluva. Bez obličeje anebo bez barev- pozor na nehody.


NAHOTA- neuspokojivý sexuální život a zlé svědomí / typický Freud/. Často ale jde o uspokojivý citový a sexuální život, ovšem mimo manželství. Bez řešení.


CESTY na LODI- NÁMOŘNÍK- životní zvraty, spory a hádky bez konečného výsledku a vyřešení.


KOSTEL- OLTÁŘ- SVATBA- pro svobodné příslib manželství. Pro lidi žijící ve vztahu a rozvedené
    -pohřeb. Pozor, smrt se netýká partnera, ale rodinné blízké osoby.


PES- poukazuje na instinktivní jednání, znamená ale hlavně blízkou osobu- přítele. Obavy anebo radosti pak přináší samotná povaha psa. Když je zlý, zuřivý a napadne nás, je třeba mít se na pozoru před útokem a nemilou situací, do které budeme vtaženi další osobou. Je-li pejsek milý a přítulný můžete se seznámit s milou osobou.


BÍLÉ KOULE- PERLY_ - pozor na trápení, nebude velké, ale vleklé. Unaví.


KAMARÁD /KA/- pozor na pomluvy, pokud se ve snu zjeví žijící kamarád, jde o problém. Mrtvý kamarád varuje před rozhodnutím, které není správné.


RYBA, RYBY- vždy jde o pozitivum, zejména v oblasti financí. Malé rybky- malé finance. Velká ryba- hojnost financí


ZUBY- vliv zámožných přátel, anebo obchodních partnerů. Tady je jedno specifikum, že vidět špatné či padající zuby u druhého, znamená hmotné ztráty. Vidět ale vlastní zuby padat, znamená zisk a peníze. Nejlépe padají-li vám zuby do vlastních dlaní.


SLON- znamení manželství, anebo se objeví noví ctitelé. Vždy ale poukazuje na soukromý život.


PRSTEN- problém, buď čekání na partnera z dálky, anebo zadaný partner. Trápení s osobou blízkou a neschopnost vyřešit partnerský trojúhelník.


STROM- KVĚTINA- uzdravení, když je snící pacientem . Jinak značí cesty a pohyb vedoucí k zisku a spokojenosti, zejména pokud šplháme po stromu anebo stonku.


SMRT- veskrze dobré znamení. Přicházející zásadní změny do našeho života a obrat k lepšímu.

 

Snových symbolů je mnoho, prostor omezený. Zakoupení snáře sice neuškodí, ale z mých terapeutických zkušeností, jedinci moc nepomůže. Proto jsem doporučila profesionální pomoc, i když doma snář máte. Proto jsem nám vysvětlila jak sny fungují, jak se dělí, jak se měří snění v aktivitách  mozku v jednotkách Hz a co to obnáší, i jaká byla historie. Teď už je na vás, kterému z odborníků se svěříte. Bezva v této moderní době je, že si můžeme vybrat, a klidně i měnit, dle vlastního úsudku. Tak přeji krásné snění plné pozitivních odkazů do vašeho budoucího života.

 

Lucie, linka č. 2

sny a jejich význam

Svět a láska

Dnešní svět je rozdělen na dvě poloviny. Jaké? Chladná a teplá energie. Což ta chladnější převládá. Přitom milovat a dát své srdce správnému partnerovi/partnerce je dar v každém století, v každé době. Je nádherné se ráno probudit vedle člověka, kterého milujete a on ve vás vidí kouzelnou vílu, která opravdu existuje. Kdy partneři k problémům přistupují ne v hádkách, ale v normální debatě. Láska je dar, velký dar a my jím pohrdáme a hrajeme si na lásku. Láska je obětování něčeho, co můžeme nabídnout i svému partnerovi i lidem v našem okolí. A strach je naším nepřítelem, stále se do sebe uzavíráme.

Přeji Vám všem, abyste našli správné partnery i své sny o lásce a štěstí.

Vaše Nina, linka 5.

Svet a laskaJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.