Astrokonstelace 10.6.2019

Krásný začátek nového týdne.Venuše včera vstoupila do znamení Blíženců a to hodně uvolní i pracovní atmosféru směrem s pružnější a otevřenějsí komunikaci, větší kreativitě a nápaditosti, celkově vylepší pracovní klima zejména co se týká komunikace, vnímání postojů svých kolegů, nadřízených i podřízených. Možná budeme i my chodit s radostí nejen do práce, ale i z práce. Je to hodně důležité, v práci trávíme třetinu svého dne pětkrát v týdnu a stojí tedy rozhodně za to hledat a pečlivě vybírat práci, která nás baví, pro kterou máme přirozený talent a vůbec nejlepší je se živit něčím, co je i naším koníčkem. Luna je dnes celý den v pečlivé a pracovité Panně v trigonu na Saturn v Kozorohu, budou nás zajímat víc než kdy jindy výsledky naší práce ale i hodnocení nadřízených. Možná s nimi dokážeme i tvůrčím způsobem kreativně komunikovat, proč jsme při výkonu úkolu vybrali ten či onen nestandartní postup. Luna je ale i kvadrátu na Jupitera ve Střelci, může se tedy i stát, že svými inovacemi narazíme na rigiditu a opatrnost a pak je asi na čase a důležité zatroubit na ústup. Důležité je a počítá se, že jsme to zkusili, třeba to vyjde příště. Na obloze je zajímavá i jedna věc, osa Rak - Kozoroh. V Raku je Mars a Merkur a Severní lunární uzel a v Kozorohu Pluto, Saturn a Jižní lunární uzel. Budeme se zamýšlet i nad vztahem rodina versus kariera, vnitřní naplnění versus vnější úspěch a ocenění. Dnes vzhledem k ostatním konstelacím to bude asi trochu intenzivnější, není potřeba hned něco měnit, spíše vytrvalou a soustavnou pozorností k sobě hledat to správné a nás naplňující řešení. Nedejme se tlačit tlakem společnosti, buďme individualisté a hledejme to, co vyhovuje nám. Pokud to najdeme, prospěch z toho budou mít zcela přirozeně i ostatní. Šťastný kolega, podřízený nebo šéf přinese vždy více než člověk, který práci vykonává možná svědomitě, ale jaksi z donucení, možná i vnitřního nebo ekonomického.


10.6.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 9.6.2019

Krásné nedělní ráno. Luna včera večer vstoupila do znamení Panny a v noci projde trigonem na Uran v Býku, neděli bychom měli zasvětit péči o sebe a trochu přemýšlet i o svém způsobu života. Mám dost času na relaxaci a odpočinek? Pečuji o sebe? Spím dostatečně? Trávím dost času na čerstvém vzduchu a v přírodě? Pohybuji se dostatečně a co jím? To jsou otázky, nad kterými se zamýšlejme a v odpovědích buďme upřímnní sami k sobě a dostatečně kreativní a rozhodní k provedení potřebných změn. Někdy je zvyk železná košile a my něco děláme a dodržujeme a už vlastně ani vůbec nevíme proč. Nastavme si pravidla znovu podle toho, co je nám příjemné a co slouží našemu fyzickému, ale i psychickému zdraví.Venuše dnes ve 4 hodiny vstoupí do Blíženců a přinese nám spousty nových a osvěžujících nápadů, tužeb a zkušeností, které si přejeme zažít. Venuše v Blížencích je rychlá a proměnlivá, nebuďme tedy v příštích dnech příliš překvapeni proměnlivostí svých záměrů, tužeb, plánů a proirit. Ty správné se prostě časem ukáží sami na základě prožitých zkušeností. Bez vlastního osobních prožitku zůstávají stejně jenom v říši snění a fantazie. Slunce v Blížencích je dnes v přesné kvadratuře na Neptun v Rybách a blíží se do opozice na Jupiter ve Střelci. Přinese nám trochu napětí do možná jinak poklidné neděle. Naše plány se mohou měnit, nálady také, činnosti rovněž. Přijmeme to a nic neposuzujme, jenom se dobře dívejme a pamatujme si dojmy z prožitých zážitků. Někdy jsou úplně jiné ve skutečnosti než když o nich jenom sníme. Možná zjistíme, že to, co jsme si přáli nám až tak mnoho příjemného nepřineslo a naopak se mohou nahodile vyskytnout podněty a zážitky, které budou neočekávaně milé.


9.6.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 8.06.2019

A máme tady krásné slunné sobotní víkendové ráno. Dnes je Venuše poslední den ve znamení Býka, zítra ve 4 hod přechází do znamení Blíženců. Planeta vždy před svým přechodem do jiného znamení tlačí na témata, která jsme řešili, když do tohoto znamení vstoupila. Pokud jsme se jim snažili nějak vyhnout, asi nás dnes doženou, ale není třeba se bát. Jenom je to někdy škoda, že nevidíme, že sami sobě bráníme ve spokojenosti a štěstí. Venuše je a ještě dnes bude v Býku ve společnosti Urana a to nám přinášelo témata změn hodnot v materiální oblasti, sebelásky, sebepřijetí, pouštění a odpouštění. Odpuštění je vždy dárek pro nás samé, bez výhrad. Ať se stalo cokoliv, pokud tomuto názoru klademe odpor, sami sebe vrháme do pasti, nemoci a utrpení, které bohužel nikam nevede. Pokud máme sami sebe rádi, vždy najdeme sílu k rozhodnutí odpustit, propustit a jít dál. Pokud máme vztah k sobě něčím narušený, lpíme na odplatě, pomstě, jsme v zášti. Není to moc pěkný pohled. Pokud chceme a nejde nám to, doporučuji vyhledat zkušeného odborníka nebo knihu Radikální odpuštění od Colina Tippinga. Luna je dnes do 23.45 hod ve znamení Lva, je veselá, hravá, optimistická, umí si užívat života. Projde trigonem na Jupiter ve Střelci a to nám stále dodává energii k činům, rozhodnost a také odvahu a lehkost. Slunce v Blížencích se blíží do kvadrátu s Neptunem v Rybách, pozor na nesmyslně velikášské a iluzorní plány, chaotičnost a ukvapenost. Pokud něco nevíme, tak si prostě počkejme. Sice se někdy říká, že špatné rozhodnutí je lepší než žádné, ale dnes to neplatí, nikam se nežeňme, buďme v klidu a dělejme to, o čem jsme přesvědčení, že to je správné. I to se sice může časem ukázat jako iluze, ale je to škola. Chybami se člověk učí, hledá sám sebe, profiluje se a poznává sám sebe. To je v pořádku, o tom nepíši, píši o chaotickém rozhodování v neklidu, nedůvěře, dětinské touhy zbavit se odpovědnosti. V tomto případě prostě počkejme, až uslyšíme hlas našeho srdce a duše a uvidíme správný směr, to je rozvážnost a trpělivost, matka modrosti. Užijme si ale i tak nádherný sluníčkový den.


8.6.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 29.05.2019

Hezké nové ráno uprostřed pracovního týdne přeji. Merkur v Blížencích se pomalu blíží do kvadrátu s Neptunem v Rybách, naše mysl možná bude mít tendence bloudit po krajinách známých i neznámých a odvádět nás tak od života tady a teď. Buďme bdělí a nepodléhejme jejím svodům, to co žijeme je teď a tady, ne to co bylo, bude a kdyby bylo a nebylo. Vhledy a záblesky mají svá místa, ale jejich význam, pokud je nezapracujeme do našich činů tady a teď může být velmi zavádějící. Mars v Raku se projde kolem poledne kvadrátem s Lunou v Beranu, možná se budeme chtít zdržet činů, o kterých víme, že je máme udělat a že jsou ty pravé. Možná z nedostatku odvahy nebo lenosti, těch možností je mnoho, pamatujme ale, že odvážnému štěstí přeje. Naopak se ale určitě vyvarujme nutkavé touhy sdělovat něco, co sdělováno býti nemá. Tady platí mluviti stříbro, mlčeti zlato. Možná, že dokonce ani to ne. Tímto mluvením bychom vše zamotali ještě více a cíl záměru sdělení by se zvrátil v jeho pravý opak. Kolem poledne bude Luna ale i v sextilu na Slunce v Blížencích a tak nám bude jasně svítit na cestu správného rozlišování. Venuše v Býku se blíží do sextilu s Neptunem v Rybách a i ona nás bude vést k prakticky vyjádřené hloubce a harmonii. Rada asi nejenom pro dnešní den je, zůstávat ve středu a nenechávat se strhávat emocemi ať těmi s kladným nebo záporným znaménkem. Neutralita, rozvaha, klid a vědomí svědka a pozorovatele dovede přinést zázrak skoro do každé situace, ať se může jevit jakkoliv těžká, emočně vyhrocená a nezvládnutelná. Zítra nás čeká kvadrát Luny v Beranu se Saturnem a Plutem, naštěstí zmírněný trigonem Luny na Jupitera ve Střelci, nicméně, pokud se budeme dnes chovat hodně vyhroceně a emocím podlehneme, zítra dostaneme příležitost to nějak napravit, opravit nebo odčinit. Mějme harmonickou středu s postojem ve vlastním Středu.


2.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 28.05.2019

Přeji příjemné úterní ráno. Včerejší sluníčkový jarní den bude dnes asi nahrazen pro toto jaro typickým deštivým počasím, ale vláhu příroda potřebuje a nám nezbyde asi nic jiného, než si vzít deštník a možná i holinky. Mokré nohy zdraví nepřinesou. Venuše v Býku je dnes v polosextilu s Merkurem v Blížencích, budeme zpracovávat do konkrétnějších myšlenkových forem a postupů včerejší hluboké vhledy do našich skutečných potřeb a opravdového směřování naší skutečně vlastní životní cesty. Možná zjistíme, kde jsme se ztratili, kde jsme uhnuli a co máme udělat pro návrat k sobě a k naší opravdovosti a autentičnosti, jenom ona nám může přinést skutečné naplnění, spokojenost a štěstí. Pro každého je to opravdu něco jiného a poměřovat nic nelze s ničím. Jsme individuální a jedineční stejně jako naše otisky prstů. Luna v Rybách opouští kvadrát s Jupiterem ve Střelci a rybí vodní nálady nás budou provázet až do večera, kdy Luna ve 20.32 hod vstoupí do Berana. Během celého úterka budeme hodně citliví, budou v nás doznívat hluboká ponoření do vlastního nitra. Možná se nám budou vracet určitá životní témata k rychlému znovuprožití a uzavření. Po vstupu Luny do Berana budeme více akce schopní a průrazní. Touha po novém najde konkrétní podobu a i vyjádření. Luna se na začátku Berana potká s Chironem, to zaručí, že tato rozhodnutí nebudou zbrklá, ale hluboce léčivá pro náš další život, budou vycházet z nového vnitřního prostoru v nás, který se uzdravil a dodává nám sílu. Luna bude i v polosextilu s Uranem v Býku a v sextilu se Sluncem v Blížencích, to přinese také požehnání v podobě odvahy a dobrých myšlenek, nápadů a cest, jak tam, kam se vydáme uspět ale hlavně, jak si tu cestu krok za krokem vychutnávat a užívat. Vždyť mějme na paměti, že Život je Cesta.


28.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.