Astrokonstelace 7.8.2019

Krásné středeční odpoledne.Slunce ve Lvu na 14 st. je dnes v přesném trigonu na Jupitera ve Střelci, Venuše na 12. st. Lva se k němu blíží a zároveň je velmi blízko Slunce, je čas posvítit si na to, co opravdu chceme, kdo jsme, kam jdeme a kam chceme dojít, opět se dotýkáme témat sebelásky a sebepřijetí a s tím i nalezení vlastní cesty životem, která je láskyplná a založená na svobodě naší ale i těch, kteří nás na naší cestě životem provázejí. Naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhých. Když někdo omezuje něčí svobodu, vždy ho to stojí jeho vlastní svobodu. To jsou výroky, nad kterými bychom se měli zamýšlet a v jejich rámci nalézat řešení pro náš individuální život. Obecný návod neexistuje, je jich tolik, kolik je bytostí. Luna je dnes ve Štíru a navečer projde kvadrátem na Slunce ve Lvu, to přinese asi trochu napětí, naše mužská a ženská stránka se dostanou do rozporu, naše vidění světa a toho, co řešíme bude asi dvojí. Na druhou stranu Luna ve Štíru přináší hluboký vhled do naší podstaty a skrytých tužeb a motivací. Strhává masky a ukazuje pravdu. Pokud tedy nepodlehneme sebelítosti, postoji "já nic, já muzikant", zbavování se zodpovědnosti a jiným emocím podobného druhu. Pokud najdeme odvahu hledět na pravdu, ona nás osvobodí. Tomu jsou nakloněny hned následující tranzity Luny, sextil na Saturn ve Štíru, ten bude ještě dnes a sextil na Pluto, tím projde Luna zítra. Merkur v Raku je také dnes ve volném trigonu na Lunu a zítra v přesném. Tyto aspekty nás podporují k tomu, abychom věci, které nás zraňují, ze svých životů propustili a rozhodli se konečně pro radost, lásku a jas. Planety ve Lvu nám k tomu dávají sílu i sbevědomí, takže jako vždy je jenom na nás, co si vybereme.


7.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 6.8.2019

Krásné úterní ráno přeji, dnes by alespoň podle předpovědi mělo svítit sluníčko, tak si ho užívejme, léto a prázdniny utečou jako voda. Slunce ve Lvu je už téměř v přesném trigonu na Jupiter ve Střelci, budeme mít hodně energie a také nás během dne mohou potkávat šťastné náhody a nové a nečekané příležitosti, choďme dnes s očima otevřenýma a dobře poslouchejme okolní svět. V nevinné poznámce kolem jdoucího můžeme zaslechnout poselství nebo radu, aspekt přeje synchronicitě, dejme si záměr, co máme přijmout, pokud ho nemáme, Vesmír nám vybere to, co je právě teď pro nás nejdůležitější, ale na příjmu musíme být stejně my sami. Některá témata, která se dlouze vlečou naším životem mohou být dnes rozpuštěna a vyřešena. Do trigonu na Jupiter se blíží i Venuše a tak věnujme pozornost našim hodnotám, záměrům, prioritám a i způsobům, kterými je chceme zajišťovat a uplatňovat. Venuše je i planeta lásky a erotiky a i v této oblasti našich životů by mohly v těchto dnech nabrat věci rychlý spád a my se můžeme posunout směrem k harmoničtějšímu prožívání našich vztahů. Pokud jsme sami a toužíme po partnerovi nebo partnerce, můžeme se seznámit s novými zajímavými lidmi a kdožví možná i potkat toho pravého nebo tu pravou. Nebo se alespoň někde uvnitř dozvědět od nás samých, kde sami sobě v naplňování a uskutečnění harmonického partnerského soužití bráníme, kde sami sobě házíme klacky pod nohy. Můžeme si ale i uvědomit, co je práce našich snů, kterou bychom mohli vykonávat jako poselství naší duše pro tento svět a obohacovat zcela přirozeně naše okolí a druhé lidi. Neboť to, co konáme s láskou a s radostí má vždy jinou energii a je to poznat a je úplně jedno, co to je. Může to být úplně cokoliv, třeba prodávání květin nebo bot. Hlavně, když my budeme vědět, že nám tato činnost dělá radost a obohacujeme jejím vykonáváním svět svým radostným přístupem. Luna je dnes až do 17.31 hod ve znamení Vah a podporuje výše uvedené aspekty Slunce a Venuše tím, že nás propojuje s druhými lidmi. Když Luna vstoupí do znamení Štíra, pocítíme to, budeme zase vedeni směrem do hlubin našeho nitra. Ale to vůbec není na škodu. Neboť jenom tady můžeme asimilovat, přetavovat a transformovat nově nabyté poznatky, zkušenosti a informace a nově si tvořit mandalu našeho žití a bytí tady a teď.


6.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 5.8.2019

Krásné probuzení do nového týdne přeji. Prázdniny se nám pomalu přehouply do druhé poloviny a my máme možnost si plně vychutnávat zasloužený odpočinek a klid. Dnes by mohly být pro tento záměr i příznivé podmínky. Venuše ve Lvu pomalu dobíhá Slunce a obě planety se chystají na přesný trigon s Jupiterem ve Střelci. Nicméně tyto energie již působí a nám se konečně může zdát život radostný a hravý. Sarurn v Kozorohu chvíli odpočívá, je sextilu s Neptunem a nechává nás trochu vydechnout a nezahrnuje nás hned novými úkoly ani nám nepřipomíná to, co jsme v minulosti opomenuli nebo nestihli. Alespoň dopoledne. Luna je stále ve Vahách a příjemně nás propojuje s okolím i lidmi v něm. Je ve volném sextilu na planety ve Lvu a to nás vede spíše k radosti se sdílení a to i s lidmi, na které jinak moc dobře nenahlížíme. Odpoledne se ale začně vše tak trochu měnit, Luna se posune do kvadrátu na Saturn v Kozorohu a později i na Pluta tamtéž. Tak nějak se nám začnou připomínat nesplněné úkoly, lidé, kteří dopoledne ještě vypadali příjemně se možná začnou měnit ve škarohlídy a úzkoprsé jedince, kteří po nás stále něco chtějí. Tady je dobré si uvědomit klam naší mysli a hru našich myšlenek a emocí, jsou to stále stejní lidé a stejné situace, jenom je vidíme jinak. A to během pár hodin. Uvědomme si to, nereagujme a pozorujme, s trochou smyslu pro humor se tomu můžeme alespoň v duchu zasmát a být ve svém středu. Merkur v Raku už běží dopředu a vzdálil se z opozice na Pluta v Kozorohu, tak nám toto vidéní podpoří a i umožní, v Raku je citlivý, empatický a smysl pro humor mu také nechybí. Luna bude ve Vahách až do úterního odpoledne a po překonání kvadrátu se Saturnem a Plutem se vše může vrátit do pohledu pondělního dopoledne.Snažme se ve všech situacích zachovávat klid a rozvahu, ty nás provedou vždy bezpečně všemi úskalími různých napětí, úhlů pohledu a zapleteními všeho druhu. Pamatujme si stále, že vše se mění a nic nezůstává stejné. Někdy prostě stačí si chvíli počkat. Mars ve Lvu se dostává do kvinkunksu s Plutem v Kozorohu, máme chuť dělat a tvořit, ale vnější podmínky a čas jakoby pokulhávaly za našim odhodláním. Jako kdyby nám kladly otázku: Myslíš to opravdu vážně ? A co jsi ochoten pro to vše udělat? Jenže Mars ve Lvu je silný, nicméně mu chybí trpělivost, to mějme na paměti a zbytečně nepředbíhejme sami sebe ani sled událostí.


5.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 4.8.2019

Krásné nedělní ráno, Venuše je dnes přesně týden ve znamení Lva a vnáší do našich životů jasnost, sílu a touhu po naplnění našich přání a snů. Ale i teplo života ve všech jeho formách, tak nějak zjišťujeme , že ho vlastně můžeme cítit stále, bez ohledu na to, co se děje venku nebo uvnitř, je to o našem rozhodnutí milovat život ve všech jeho formách a užívat si ho se všemi jeho chutěmi, vůněmi a vibracemi. Někdy mohou být vyšší, někdy nižší, takový život už prostě je. Učíme se vnímat jeho krásu ve všech odstínech, začínáme si i uvědomovat, že vše je pomíjivé, co přišlo, odejde, ať je to dobré nebo nedobré, vše se neustále mění, ale Život zůstává. Venuše se pomalu blíží k setkání se Sluncem, to nastane pozítří a ještě více nás rozzáří uvnitř, objevíme svoji sílu a tak nějak ožijeme novou energií, možná i omládneme, rozhodně se nebudeme zabývat překážkami, ale spíše vizemi a tím, jak je naplnit a uskutečnit, jakou cestu zvolit. Mars, planeta akce, je také ve Lvu a tak nám nebude nic bránit v tom své vize, sny a přání uvést v život. Pokud si tedy nebudeme bránit sami nedostatkem odvahy, nerozhodností, nízkým sebevědomím atd. Ale i toto můžeme překonat, pokud budeme chtít. Nezapomínejme, že zde máme ještě jednoho hráče a to je Jupiter ve Střelci, který je ve volném trigonu na planety ve Lvu a podporuje nás k odvaze, rozhodnosti, přináší nám nové příležitosti, záměry, přátele, cesty a cestování a s nimi i nové lidi a možnosti uvidět sebe a svět kolem nás jinak, radostněji a veseleji. Tak mějme oči otevřené a srdce také, každý den s sebou nese nové příležitosti ke změně. Jenom si toho všímejme. Dnes v 15.30 hod přechází Luna do znamení Vah, budeme mít více chuti si povídat a sdílet se. Živel vzduchu je teď na obloze velmi málo zastoupen, vlastně jenom tehdy, když Luna prochází jenou do měsíce znameními Blíženců, Vah a Vodnáře. Ať se na obloze děje jinak cokoliv, vzdušný živel vždy přinese lehkost, proudění, pohyb, snadnost, nadhled a i směřování k lehkosti Bytí a vše se zdá najednou méně těžké. Jako kdyby nás vzduch nadnášel a dával nám i křídla přeletět to, o čem jsme si ještě včera mysleli, že to ani nepřelezme natož přeskočíme.


4.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 3.8.2019

Přeji hezké probuzení do sobotního rána.Dnes je velice zajímavý den, objevují se zdedvě protichůdné tendence a bude na nás, jak je uchopíme a jak se s nimi vyrovnáme. Luna je celý den v Panně a projde kvadraturou na Jupiter ve Střelci a opozicí na Lilth a Neptun v Rybách, zároveň ale i trigonem na Saturn a Pluto v Kozorohu. Víme, že máme něco udělat, víme i co, ale jako kdybychom se točili v kruhu, tápali v mlze a ne a ne vykonat to, co je vlastně tak snadné udělat. Možná nám bude chybět motivace, jako kdyby před námi stála neviditelná stěna nějakého odporu nebo marnosti úsilí našeho snažení. Pozorujme to. Pokud to prohlédneme a podaří se nám činnost zahájit, máme vyhráno, vše půjde pak samo a lehce a my se budeme divit těm pocitům, které jsme měli, než jsme činnost zahájili. Vše prostě je v nás a na nás. Luna v Panně evokuje naše praktické schopnosti. Opozice na Neptun a Lilith v Rybách ale zároveň vytahuje z nevědomí nějaké bloky a ustrnutí, možná i pocity selhání a kvadrát na Jupiter ve Střelci očekávání neúspěchu. Pokud tuto hru naší mysli prohlédneme, vykročíme a do díla nebo činnosti se pustíme, máme vyhráno, transformační energie Saturna a Pluta v Kozorohu nás uchopí a povede ke splnění úkolu. Je to opravdu zajímavé. Pozorujme naši mysl a nenechme se uvěznit v pocitu ustrnutí a očekávání neúspěchu na základě minulých chyb nebo selhání, nemusíme to opakovat, naopak je tady velmi vysoká šance, že činnost zdárně vykonáme a budeme se sami sobě divit, proč jsme tak "vyváděli". Je to prostě hra našich myšlenek s námi samými, čemu uvěříme, to si zhmotníme. Proto důvěřujme sami sobě, svým schopnostem a talentům ale i vůli a pomoci z druhé strany, pokud se do díla pustíme, bude nám pomoženo Ve Lvu jsou přeci jenom tři planety a příznivě ovlivňují Jupiter ve Střelci, energie nám tedy nechybí, to jenom naše mysl a vzpomínky na minulé si s námi pohrávají jako kočka s myší. Prostě je překonejme a uvidíme, jak snadné to bude. Pokud si tuto zkušenost plně uvědomíme a prožijeme, můžeme leccos v našich životech změnit k lepšímu hlavně v oblasti důvěry v sebe sama a své schopnosti, talenty a dary ducha a jejich projevení v hmotné realitě.


3.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.