Vědomé a řízené dýchání sate, satori a sati – taoismus

Hranice lidského věku se neustále prodlužuje a počet lidí, kteří se dožívají vysokého věku stoupá. Na druhé straně se v populaci také vyskytuje stále více zdravotních problémů, jež jsme si zvykli nazývat civilizačními: mozkové a srdeční příhody, astma, zhoubné nádory apod. Co dělat pro to, abychom byli zdraví, aktivní a vitální v každém věku? text: Angel Buna foto: Shutterstock.com Zdánlivě je to jednoduché – je třeba vyhýbat se stresu, mít trvalý aktivní přístup k  životu, přiměřeně se v závislosti na věku věnovat každodenní- mu pohybu a  také dodržovat životosprávu, která tělu prospívá.

Vědomé a řízené dýchání sate

 

Pravidelným pohybem zvyšujeme příjem kyslíku, což je nezbytné pro přísun životní energie. Když to však přeženeme a tělo zatěžujeme více, než je zdrávo, protože si chceme dokázat, že to ještě zvládneme, ublížíme si. Do organismu se dostane ještě více kyslíku a  tvoří se tzv. volné radiká- ly, které jsou příčinou dosud neobjasněného přetrvávání svalové bolesti. Právě ta je prvním upozorněním a příznakem nemoci. Nadměrnou tvorbu volných radikálů vyvolanou enormním tělesným cvičením lze považovat za přímou příčinu nemoci....

Článek od našeho bývalého kolegy který u nás pracoval v minulosti na lince č.4

Ing. Angel Buna 

Pokračování zde v PDF 

STÁHNOUT PŘÍLOHU

Rizika a nežádoucí účinky při výkladu karet

Dotazovat se na minulé, současné či budoucí situace, zdraví, vztahy, lásku, peníze a další podobné nejčastější věci nemusejí být vždy bez nežádoucích účinků či vedlejších rizik. Jsou ale i situace, kdy karty neodpovídají, a to z několika důvodů.

Rizika a nežádoucí účinky při výkladu karet

NESMYSL

Jestli vám karty při vykládání nedávají smysluplnou odpověď, přestože jste vynaložili veškerý váš um, nebyla vaše otázka jednoznačně položena či správně formulována.

SEBEKLAM

Existují rady, poučení a varování, ale nechceme je slyšet, protože se s našimi představami neshodují.

ZÁVISLOST

Tázající se může stát na výkladu karet závislým. Svá vlastní rozhodnutí přenáší na výklad karet a dochází pak u něj/ní snadno k odmítání vlastní odpovědnosti za svůj život.

VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Zcela byste se měli vyvarovat alibismu, tedy toho, aby jste z karet udělali viníka. Například: "Karty mi přece radily, abych udělal/a to či ono a nedopadlo to podle mých představ, protože já to chtěl/la přece trochu jinak...“. Hned musím vyhledat kartářku, aby mi řekla, kde se stala chyba a aby znovu vyložila A LÉPE !!!

VAROVNÝ VÝKLAD

Pokud vám při výkladu vycházejí negativní prognózy nebo chcete-li negativní karty, mohou při výkladu odrážet jen aktuální situaci.  Nezoufejte! Dobrá kartářka by vám měla říci, že i přes varovný signál, můžete ještě budoucí události vlastním přičiněním pozměnit nebo ovlivnit. Rozhodně je nevhodné a bezvýznamné pokládat opakovaně až chronicky jednu a tu samou otázku dokola, a doufat, že vám vyjde jiná karta. Stejné je to i s požadavkem na přesné určování termínů a časů a problematická je i otázka „Jak brzy/pozdě/do kdy přesně? Každý z nás, na tomto světě, přestože čas byl stanoven a měří nám stejnou měrou, je každým z nás vnímán odlišně. Dva jedinci mohou vnímat stejnou situaci naprosto rozdílně. Dříve než začnete vykládat karty jiným, je dobré se je naučit vykládat hlavně sobě.

DISKRÉTNOST A KOREKTNOST VYKLADAČE

Nikdy nepoužívejte svoje poznatky o „klientovi“ k tomu, aby jste jím/jimi manipulovali. Nikdy tyto informace a poznatky nesdělujte třetím osobám !!! U výkladu karet je dobře být v dobré psychické kondici, citlivý, taktní optimisticky naladěný i shovívavý a diskrétní. Diskrétnost je zákonem pro všechny, kteří přicházejí do styku s osobními informacemi či údaji jiných osob. Není to někdy jednoduché, ale tohoto stavu, optimistického a shovívavého lze v relativně krátké době dosáhnout meditací nebo relaxací.

Vaše - AlliRose

AlliRose: Magické vánoční zvyky a kouzla

Vánoce patří bezesporu k nejkrásnějším svátkům celého roku. Naši předkové nežili v takové stresu jako my, proto si mohli dopřát době vánoční více volnosti a času. Vánoční čas je i dnes opředen vánočními pověrami a zvyky. Vánoční stromek byl do Čech dovezen z Německa v polovině 19. stol. Byl symbolem štědrosti a božího ráje.

Nicméně se dochoval zvyk věštit na Štědrý den, například když hospodyně zadělala na vánočku vycházela do zahrady a holýma rukama od těsta objímala strom, aby přivolala hojnost úrody.Uctívala se také zvířata, že na Štědrý den dostávala zbytky od večeře. Drobky se házely do ohně, aby neškodil a do studně, aby po celý rok zůstala čistá. I v dnešní době se rozkrajují jablka a ořechy.

Kříž v semenníku a prázdný ořech znamenalo neštěstí a smrt, hvězda a plný ořech naopak štěstí. 

K dalším vánočním zvykům patří lití olova a pouštění ořechových skořápek se svíčkou v nádobě s vodou. Skořápka, která zůstala u kraje znamenala, že člověk zůstává po celý rok doma, naopak pluje-li doprostřed, bude cestovat, převrátí-li se, znamená to smrt. Pluje-li skořápka bok po boku s jinou, čeká dotyčného láska nebo výhodná spolupráce. Čím dříve se "najdou" - dotknou skořápky na hladině, tím rychleji se lidé setkají, najdou jeden druhého. Pokud se skořápky všech členů semknou do kruhu, znamená to bezpodmínečné a čisté vztahy.

Zůstane-li jedna skořápka uprostřed osamocena ukazuje, že majitel této skořápky potřebuje nutně pomoc a ochranu. Pokud jedna skořápka potopí jinou, je majitel útočný, je-li jedné z nich majitelem manžel/ka jedná se o rozchod. Děvčata házela o Štědrém večeru střevíc a kam se obrátila špička, odtud měl přijít ženich. Značný význam se přikládal a někde stále přikládá, počtu osob u společného stolu štědrovečerní večeře. Sešel-li se u stolu lichý počet osob, jeden ze stolovníků měl do roku zemřít. Po večeři se hned nevstávalo od stolu, aby slepice nezanášely. Všichni vstávali současně, protože ten, kdo by vstal první, by se nemusel dočkat příštích Vánoc. Stejný význam měl i zvyk, že na Nový rok nikde neviselo prádlo.

I v nynějších dobách posvátná rostlina keltských kněží - Druidů - jmelí, ochraňuje obydlí před zloději a živelnými pohromami. Jmelí má být zavěšeno u vchodu do bytu (případně na lustru), aby zabránilo možnému vstupu nečistých sil. O půlnoci se doporučuje sníst dvanáct kuliček hroznového vína jako symbol hojnosti peněz. 

Přeji vám krásný vánoční čas plný radosti, pohody a Božího požehnání.

Ali Růžičková: Magické vánoční zvyky a kouzla

Hledání

Od mala jsem měla neustále pocit, že mi něco chybí. Jako dítě jsem vůbec nevěděla co to znamená. Nerozuměla jsem pocitům prázdnoty, které jsem měla. Cítila jsem se sama a opuštěná. Opuštěná ve svém vnitřním i vnějším světě. Ale co dělat? Cítíte se divně, jste dítě vedené někým jiným a jeho představami a vy víte, že to pro vás není to co hledáte, ale nemůžete nic dělat, protože tu není nikdo, kdo by vám dal to, co vám chybí. A tak žijete život někoho jiného až do chvíle... do chvíle, kdy už to tak dál nejde! Začnete hledat. Ale co vlastně hledáte? Lásku? Porozumění? Přátele? A uvědomíte si, že vlastně všechno co nemůžete popsat slovy je to, co vám chybí. Hledáte vnitřní harmonii, naplnění a novou cestu. Nic co vám dává vnější svět, ale ten váš vnitřní. Jenže pokud si neuvědomíte, že pouze hledat nestačí, uplyne mnoho času a vy se cítíte stále jako jen nenaplnění hledači. Co tedy s tím?

Je mnoho duchovních metod, cest a stylů jak najít to, co nám schází.

Jenže je dobré si uvědomit, že tato cesta je pouze na vašem vnitřním kompasu.

Všechny cesty venku jsou krásné, motivující a inspirující, ale ta vaše správná cesta je jen u vás, ve vašem srdci.

Tam najdete jedinou správnou odpověď na vše co potřebujete ke svému hledání nalézt. Pokud se vám podaří naslouchat svému srdci, najdete všechny odpovědi. Vaše osobní intuice je jediná správná. Ať to myslí vaše okolí jakkoli, je to jen pouhá inspirace, kde můžete navnímat co z toho je i pro vás dobré, ale co už je někoho jiného.

Víte, kolik je lidí na světe, tolik je pravd. A všechny jsou správné. Tedy i vaše pravda je nenahraditelná a pro vás ta správná.

Dělejte co vám říká srdce, poslouchejte jeho vedení a uvidíte, že se nespletete, protože i když vás potkají situace, které se vám nelíbí, tak je to pro vás zdroj informace jak to už ve svém životě nechcete. Teď nemluvím o karmické zátěži, ale pouze o tady a teď. Pokud na nějakou dobu potřebujete průvodce, tak to je v pořádku, a ono to stejně jinak nejde, než začít s někým kdo má zkušennost /jako když nás rodiče učí chodit/, ale svou cestu po které půjdete, si musíte stejně najít sami.

Prošla jsem tímto hledáním a jsem nesmírně šťastná za lidi, co mě mnohé naučili, vedli a inspirovali. Bez nich bych nebyla tam, kde jsem dnes. Ovšem svou vlastní cestu jsem si musela najít sama. Cestu k lidem, lásce a otevření srdce všem duším.

Mým životním krédem je jediné slovo: Láska.

Přeji vám, aby jste našli klíč k odemčení svého, třeba i bolavého srdce.

A pokud budete cokoli potřebovat, třeba jen vyslechnout, sdělit vaše pocity, starosti ale i radosti, jsem tu pro vás.

 

S láskou vaše Zdenča.

Hledání

Duchovní pýcha

Tuto tématiku řeším každý den. Nejen s klienty, ale i sama u sebe. Kladu si otázku, co to je ? Jak to vypadá taková emoce a jaký je rozdíl mezi duchovní pýchou a radostí z úspěchu? Mám radost, když se něco povede, když mi klienti řeknou : „ Zdeni bylo to super a vyšlo to, jak jste říkala.“ Jenže si i já uvědomuji, jak tenká hranice je mezi pýchou a radostí. Vnímám to u sebe tak, že pokud se mi v životě povede cokoli a v jakékoli oblasti, že to je super, ale ovšem není na mě, abych si myslela, že to umím nejlíp, protože ono to stejně nejde.

Proč? Protože nikdo z nás nedělá něco dobře nebo špatně a proto to děláme jen tak, jak nejlépe v dané chvíli dovedeme a tím není možné si v zásadě myslet, že jsem nejlepší. Někdy jsme prostě jen obyčejně šťastni z toho, že se nám povedlo něco, co pomohlo i druhému. Každý z nás, ať děláme cokoli a kdykoli, tak děláme věci přesně tak , jak to umíme a jinak to nejde. Když toto pochopíme, přestaneme soudit a pochopíme, že duchovní pýcha je ego, které nám podsouvá tuto emoci, aby ukojilo svou potřebu.

Jenže, pokud jednáme srdcem, víme, že nikdo není lepší ani horší a přestaneme posuzovat a chápeme, že každý je jedinečný ve všem co dělá. Třeba i člověk bez domova...I on dělá v tu danou chvíli jen to, co umí a může. A duchovní pýcha souvisí i s tímto postojem, pokud se povyšujeme nad bezdomovci, či lidmi na drogách a podobně, tak v tu chvíli mám duchovní pýchu, neboť si myslím, že jsem něco víc než tento člověk, kterého posuzuji jen podle toho, jak vypadá v našich očích. Ovšem na druhou stranu celá společnost nás nutí být stále lepší a lepší a člověk je pak zmaten a tomuto společenskému nátlaku se vzpírá.

Paradoxně pak je jeho důsledkem omezování osobního růstu na cestě dopředu. A od toho tady jsem, abych vám pomohla rozkrýt příčinu vašich potíží, podívala se na řešení prostřednictvím karet a nebo „odblokem“ na podvědomé úrovni, což spolu úzce souvisí.

Duchovní pýcha

 

Přeji vám, aby jste vždy cítili jen radost. S láskou Zdenča .Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.