Historie a tradice pálení čarodějnic

Pojďme se tedy vrátit trošku do historie. Pálení čarodějnic je starý keltský svátek, který se i přes veškeré úsilí církve a později i komunistického režimu nepodařilo vymýtit. Jednalo se o noc, kdy zlé a nečisté síly vládly silnější mocí - tedy alespoň dle pověr. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Věřilo se, že v tento den a noc poletuje všude kolem spousta čarodějnic, mířících na sabat. Proto tedy "noc čarodějnic".

Před oním sabatem se čarodějnice prý natíraly čarovnými mastmi, které jim dávaly moc létat. Tato košťata měla být vyrobena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku.

Víra v nečisté síly je stejně stará jako lidstvo samo. Lidé se vlastně neustále něčeho báli a respektovali silnější. Strach se ale časem proměnil v pověry. Ovšem než nastala tato doba, zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a zlými silami. Venkované se před touto povídačkou bránili rozmanitými praktikami. Například se stavení kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo z pušek.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které se postupem času rozrůstaly až do dnešní podoby. A tak se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic". Mladí muži zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi. Bůh tedy ví, jak to všechno tenkrát bylo.

Jak je známo, čarodějnice nejsou jen zlé. Existovaly i ty, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny. Těm se říkalo spíše než li čarodějnice, babky kořenářky a lidé si jich vážili.

Zářící keltský oheň v překladu znamená "zářící oheň" nebo "oheň boha Belena", což byl keltský bůh Slunce. Sloužily jako ochrana proti temnotě. Každý, kdo přeskočil přes oheň, se tak očistil a posílil své tělo proti nemocem. Zlo tak bylo přemoženo.

Zvyk „pálení čarodějnic“ byl mnoha kazateli přísně zakazován. Hrozba trestu byla opravdu vysoká - smrt. I přes rozsáhlé zákazy se však udržel dodnes.

V období kolem roků 1000-1100 našeho letopočtu vrcholil boj mezi církevní a světskou mocí o tom, kdo komu má podléhat. V tomto období se církev cítila dostatečně silná, aby se hlasitě dožadovala převzetí moci a tak byla znatelná i snaha o zrušení filipojakubské noci. Lidé se báli, ale zákazům nepodlehli.

V jedenáctém století se stalo křesťanství oficiálním náboženstvím. Kacíři i čarodějové museli být v absolutním utajení. Inkognito. Ale i tak se 30. duben stále tajně "slavil".

Díky síle lidského ducha a možná i obavám, pohanské rituály a zvyklosti nikdy zcela nevymizely. Ba naopak. Hluboce se zakořenily.


carodejnice

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/188034-paleni-carodejnic-pohanske-rejdy-ktere-cirkev-nedokazala-vymytit/

Kozoroh- 21 prosince- 19 ledna.

Všem Kozorohům přejeme v roce 2019 přejeme vše nejlepší.

Kozoroh je vládcem především nad celou kostrou a vším, co je v těle pevné a tvrdé podstaty, jako jsou například zuby, nehty i vlasy.

Pod jeho vládou jsou i kolena a další klouby. Saturn je vládcem Kozoroha a ovládá také neodvratný proces stárnutí.

Je potřeba dávat pozor na kolena a případně i potíže s kůží.

Rozhodně věnujte láskyplnou pozornost a péči celému vašemu tělesnému zdraví i duševní pohodě, aby jste rok 2019 prožili bez potíží a radostně.


Kozoroh

Vše nejlepší. AlliRose, linka č.8

Rok 2019 se ponese pod vládou Merkura.

Co nám tato planeta přináší?

V mytologii je Merkur poslem bohů, který dal schopnost člověku se učit a komunikovat. Merkur má řečnické nadání, je velice lstivý a má schopnost rozvíjet ducha až ke zchytralosti..

Není mužem ani ženou, je nositelem neutrálního média sloužícího k výměně informací.

Merkur představuje též bystré, racionální myšlení a bývá spojován s obchodováním. Opatrně při podepisování smluv a navazování duálních vztahů, kdy si Merkur bude chtít vychutnat smyslnost těla i nadšení ducha.

V psychologické rovině představuje tato planeta duševní schopnosti i schopnost mentálního vyjadřování.

Merkur vládne vzdušnému znamení Blíženci.

Pro Merkura je šťastným dnem středa.

V r. 2018 jsme se měli zbavit všeho nepotřebného. Merkur nám bude harmonizovat rozum a cit.

V letošním roce se bude rodit více dětí, budeme více cestovat, více navazovat známosti, budovat kariéru, hlavně Lvi zažijí milostné vzplanutí. Co se týká nového početí bude dopřáno především Střelcům.

Nový rok přináší vždy nové naděje a přejeme si, aby vše bolestivé odešlo. I my vám přejeme požehnaný nový rok 2019 a rychlejší vstup do nových dimenzí.

Rok 2019 bude pod číslem 3 a toto číslo je opět spojeno s inteligencí a komunikací. Vypovídá o touze po lásce, tvořivosti a stanete se dobrými společníky. Zde to opět nahrává k seberealizaci, novým možnostem při hledání nových zaměstnání.

Od 5. února vstupujeme do roku Vepře.

Nejtypičtějším znakem tohoto znamení je pracovitost a inteligence. Rozčílí se tehdy, když mu někdo sáhne na členy jeho rodiny. Tento rok budete toužit po pravdivých informacích a postavíte se k tomu jako pravý diplomat.

Pokud někdo začal budovat v jakékoli oblasti, na toto budování plynule navážete a budete pokračovat.


ROK2019

Požehnaný rok přeje AlliRose, linka č.8

Šťastný Nový rok

 

PF

pf2019

Šťastný Nový rok AlliRose a KARTÁŘKY PLUSJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.