Proč láska bolí

Rozchod s partnerem je silná, emotivní životní událost, která potká každého z nás. Z hlediska odbornosti je rozchod na stejné úrovni psychické zátěže jako je smrt. Odborníci přišli na to, že hormon oxytocin nám dává pocit blaženosti a lásky. Když se oxytocin vytrácí, objeví se silná emocionální reakce. Podle odborníků, neurologů tento hormon ukrývá v paměti negativní pocity jako je žal,smutek,úzkost, smutek, nespavost.

Oxytocin hraje tedy hlavní roli v lásce a zklamání. Tento hormon způsobuje připoutanost k druhému partnerovi.Tělo na ztrátu reaguje velmi silně. Láska je nejsložitější lidský cit. Člověk, ucítí-li ztrátu lásky, začíná panikařit a stále si pokládá otázku PROČ. Každý z nás zažil, jak bolí opuštění a jak převládá prázdnota. V neděli odpoledne přišla na výklad karet starší žena a vyprávěla mi svůj životní příběh. Vyprávěla mi, že jí manžel bije, nedává jí žádné peníze a sexuální soužití žádné. Cítila se velmi opuštěná, její ego, bylo na nulovém bodu, převládala v ní prázdnota a jejím přáním bylo, aby se k ní manžel vrátil bez ohledu na útrapy které s ním prožívá.

Omlouvala své přání tím, že s ním má dítě, dům ... .

Poradila jsem jí, že nikoho nemůže vlastnit. Že je potřeba odpustit a jít dál. Ona, stejně jako většina žen v její situaci hledala různé výmluvy, proč chce, aby se k ní partner vrátil. Vysvětlovala jsem jí, že každá zkušenost jí posune dopředu. Že má poděkovat jemu/manželovi a jít vlastní cestou dál. Že vidím, že jejich vztah končí. Její otázka zněla " vrátíme se k sobě" ?. Řekla jsem jí , že by to nic nepřineslo a bylo by to jako špatně slepený hrníček. Ona odpověděla , že jí to nevadí, že bude čekat.

I když je to jen na čas. Vysvětlila jsem jí znovu, že jí vlastně pomohl. že jí otevřel jeho odchodem dveře pro její nové začátky.

Co se stane při rozchodu:

1. Fáze spouštěcí

2. Šok-rozchod

3. Hněv-agrese

4. Smutek, období beznaděje

5. Žal tj. smíření - deprese. Smíření s realitou.

Většina žen volajících na naší linku má psychické problémy tzv. emoční závislost. Naučily se být a žít v závěsu svého partnera a bojí se aby neodešel, aby např. netrucoval, aby si na ní nevyléval vztek a tak se stává, že tyto ženy před jeho zájmy, koníčky a náladami stále ustupují. Oni vědí, že je to bolí ale pro klid a z obavy ze samoty a prázdnoty jsou ochotny podstoupit a obětovat všechno.

Emoční závislost je vážný problém a není jednoduché jej vyřešit. Tady nepomůže kartářka, ale odborník. Jsme na tomto světě, abychom se radovali, našli smysl života a duchovně rostli.Existuje nějaký zázračný recept ? Doporučuji - odpustit si a jít kupředu. Dávat a přijímat štědrost a vděčnost. Porozumět sama sobě a najít si životní cíle. Doporučuji andělskou terapii pro rozchody od Doreen Virtue PhDr. v podání Blanky Ch. Pozitivní afirmace, očistné mantry, rituály na odstranění negativních vztahů. Trápení je společné nám všem. Při rozchodu je důležité nasměrovat ztrátu energie do pozitivní energie, nikoli do negativní spirály sebelítosti a deprese.

Soustřeďte se sami na sebe, važte si sami sebe a neustále mějte před očima svoji životní vizi. Chvalte se, smějte se a svět se bude smát s vámi. Osvoboďte dítě ukryté ve vás. Když se naučíte milovat a respektovat sebe můžete milovat a respektovat druhé. Za mnohé problémy, kterým musí lidé čelit může to, že mají nedostatek lásky k sobě samým. Důvodem závislosti na láskách může být i nikotin, kofein, alkohol a emoční závislost. Chcete se zbavit nějaké závislosti? Opakuji - hledejte lásku v sobě. Vy jste ten zázrak, zaměřte se na svoji osobu. Tam je ten nekonečný potenciál. Láska nedává nic než sebe a nic sama nepřijímá. Láska nevlastní a nechce být vlastněna, neboť si zcela vystačí sama.( " K.Gibran") Každý z nás má svoji cestu životem.

Taková cesta existuje. Pokud si někdo myslí, že má tu cestu hotovou tak je na omylu. Žádná cesta není totiž hotová ani připravená. Každý z nás, každý svým krokem a chůzí, myšlenkou, skutkem, jí staví. Přeji vám všem, aby každý váš krok byl úspěšným krokem pro vás i pro ostatní.

Vaše kartářka Alenka AlliRose

Proč láska bolí

První jarní novoluní - příležitost

Toto novoluní nastane dne 28.3. ve 3:57 středoevropského času.

Každé novoluní je vhodným okamžikem k započetí všeho, co má vzejít ze setby a přinést úrodu, čímž nejsou myšleny pouze plodiny, nýbrž i nové aktivity fyzické i duchovní. Zjednodušeně řečeno: Má-li se s něčím začít, je dobré to udělat při novoluní, nejpozději 3 dny od přesného okamžiku novoluní. K novoluní dochází přibližně jednou za měsíc, avšak liší se jejich astrologický náboj.

Nadcházející jarní novoluní je velmi vhodné zejména v případech, kdy chceme začít řešit nebo napravovat staré bolesti (třeba tím, že někomu konečně odpustíme). Protože znamení Berana je nabito energií, očekávejme období, kdy nebudou chybět síly či kuráž vydat se po nových cestách. Podle horoskopu pro okamžik novoluní by se mohlo dařit především takovým aktivitám, které jsou v konečném důsledku osvobozující. Klíčovým pojmem je „vyzařování“, tudíž měli bychom dát dobrý pozor, co to vlastně vyzařujeme (například srdeční čakrou), rozhodně by to mělo být vyzařování pozitivní, laskavé. Dá se též předpokládat, že když v době novoluní bude zahájena léčba ozařováním, je dobrá šance na její úspěch.

Z vlastní zkušenosti vím, že při přibývající Luně se hůře hojí rány, protože dojde-li k infekci rány, mají bakterie pro svůj růst podporu přibývající Luny. Jde-li třeba o pooperační rány, je nutno zachovávat úzkostlivou čistotu a případně napomoci hojení Janovým olejem (třezalkovým). Nemá smysl dávat si kdovíjaká předsevzetí, protože bude na vzestupu energie Jin, tudíž jemný modus energie. V takovém energetickém prostředí není dobré lámat něco přes koleno a prosazovat svou vůli stůj co stůj.

Zcela v souladu s přírodou bychom měli podporovat vše pozitivní, vše co slouží životu. Citlivý člověk pozná zajisté svým srdcem, co je správné. Naslouchejme tedy svému srdci a vesmír nám pomůže...

První jarní novoluní - příležitost

Vliv energie čaker na člověka a 13náctá komnata v podobě utajené čakry

Znovunalezené reiki, počeštělé reiky, se stalo symbolem naší doby. Díky osvětě znovu začínáme pracovat s naší energetickou podstatou. Což je výborné. Tak, jak je už v našem duálním světě nutností, jsou zde mistři a rádoby „reikysté“. Zaplatit si kurs pro reiky, reiki /obé je totéž/, ještě ale není finální prací. Pouze začátkem na dlouhé cestě. Volba učitele je sice důležitá, ale stalo se už mnohokráte v historii lidstva, že žák převýšil učitele. A tak čas věnovaný rozvíjení, je v podstatě časem na cestě mistra. Nechme blábolů o umění jednotlivců a pojďme k podstatě sdělení.) Běžně je známo 7 čaker.

To jsou čakry základní , tzv. blízce spolupracující s hmotou člověka. Pro léčbu našeho hmotného těla absolutně stačí. Jde o tyto : 1.čakra- spojení se s matkou Zemí, gravitací. Slaďuje člověka s hmotným prostředím. Najdeme ji v oblasti třísel, aktivuje se zrozením. 2.čakra- umocňuje ono první spojení. V podstatě se spojuje s první čakrou, společně jsou schopné vibrovat, dodávat energii nutnou k životu na hmotné úrovni. Najdeme ji v oblasti pohlavních orgánů. Odtud rituály (sexuální), které zvyšují jejich funkci, viz. Tantra.

Díky ní máme pocity uspokojení, štěstí, přitahování a dalších synonym, ale i v negativním podobenství. Ano, zde začínáme duální realitu života na Zemi. 3.čakra- reguluje naše srdce a chtění a spojuje nás tímto /díky myšlení, mozku/ s korunní čakrou nad hlavou /11/. Najdeme ji v solar plexu a je aktivní a další čakrou. 4.čakra- posiluje emoce a dýchání, posiluje, ale také zanáší tělo, na základě prožívaných emocí. Říká se jí srdeční, protože ji v této oblasti najdeme. Oblast žaludku, kde se ještě ale dělí s třetí čakrou, a jasná oblast srdce. Umožňuje nám pracovat s emocemi a vyznávat emoce, zejména lásku a její protiklad. 5.čakra- mluvení, komunikace, sebevyjádření, já jsem a já myslím a toto říkám. Byť se jí říká čakra hrdelní, sídlí malilinko pod hrdlem). Díky ní se verbálně a skutkem v životě projevujeme a pozor! Lžeme). 6.čakra- intuice, přijetí života takového, jaký se jeví, bez opozic. Najdeme ji v oblasti brzlíku a umocňuje životní nadhled, zde už jste schopni prvoplánově pomoci léčbou, i když jste se ještě nestali mistry.

Teď nemyslím onen papír, co vám mistrovství reiki razítkem zůčastnění nabízí. To pocítíte sami, i bez světského razítka. Aktivaci provázejí životní neúspěchy v podobě zkoušek. Vědecky je už dnes dokázáno, že otevřením a zfunkčněním šestky, je člověk imunitně odolnější a žláza zvaná brzlík, si uchovává původní velikost, tj. 1/3 velikosti srdce. 7.čakra- dává spojení hlavě, vědomí a energii. Čistí tělo, protože už i nevědomky rozdáváte energii, a léčíte pomalu pouhou přítomností. Teče v oblasti týlu hlavy. Život přijímáte s lehkostí. A jdeme k mistrům. Čakry 8-12. 8.čakra- rozšíření vnímatelnosti nejen na bázi tohoto světa. Komunikace s astrálním světem, ovšem bez porozumění. Těžký start pro nutnou aktivaci dalších energetických zón. Leží ve spodku hlavy, spojená s týlem.

Aktivace bez spojení dalších čaker se projevuje bolestmi hlavy, na vědomé úrovni, a tzv. bláznovstvím, odtržením se od reálného života bez spojení s ním. Tady je čas jednat. Tzn. studovat, poznávat, selektovat a přizpůsobovat, pokud nechceme skončit u doktora „Chocholouška“ pro naše vize a vnímání, pro které psychiatrie tohoto věku, zatím nemá pochopení. Výsledkem je nadopovaný jedinec barbituráty, které ho vizí sice zbavují, ale aktivovanou část mozku neumlčí. Tady si dovolím první velkou radu, po součtu poznaného / myšleno tím výčet čaker všeobecně známých/. AKTIVOVANÁ energetická centra už nelze zavřít! A proto! Pokud jste pouze zvědaví, co se stane, když si s pomocí necháte otevřít neprůchodná centra, bez snahy pokračovat a porozumět jim, vystavujete se riziku doslova zmastit si svůj současný život. Jak? Situacemi, které by k vám, jako k nepřipraveným nikdy nepřišly. Souhra náročných událostí ve vašem životě bude natolik nepříjemná, rychlá a nepřipraveným nezvladatelná, že nebudete doslova chtít být ve vlastní kůži.

Odtud rčení, že štěstí přeje připraveným. Je pravdivé. Na druhé straně, máte-li být v této oblasti potřební lidem, cestu k vám, si to najde samo. Včetně lidí, co vám neplánovaně předají vědomosti, které si sami budete rozvíjet. Protože máte-li rozvíjet, bude vás to nutkat samo, budete mít žízeň po vědomí a pochopení a sílu prožít cokoliv s pokorou, aby jste chápali. 9.čakra- začínáte používat samoléčení, přijímáte informace meditacemi, či pouhým“ smyslem intuice, která na podúrovních 9é čakry je nejistá a mnohdy mylná. Duál světa tomu napomáhá stylem a proč? Jak? Lidé s aktivovanou devítkou tyto nátlaky vědomé duality / tj. klad a zápor, plus a mínus, když = tak/ umí popřít, zamítnout. Věří, ví. Centrum této úrovně je ve středu hlavy a reaguje s podvěskem mozkovým. 10.čakra- vizionářské centrum, interpretace vizí a intuicí. Jde o tzv. třetí oko. Nad kořenem nosu, mezi očima, je spojená se šišinkou mozkovou. Vnímáme a pracujeme s vizemi ve vlastní hlavě i z jiných úrovní vesmíru. 11.čakra- nadvědomí, nadsvětskost.

Najdete ji na vršku hlavy a spojuje s tzv. galaktickým vědomím. 12.čakra- odosobnění se od světského, ale ve spolupráci s tělem a schopností žít na hmotné úrovni. Pravda nadlidsky“ lehce, z pohledu většiny vtělených. Obrovská láska k okolí, sebeláska a soucit / ne ten běžný, který pociťujeme s ostatními na základě stejných prožitků/. Sídlí cca 30 až 90cm nad hlavou. Způsobuje to, že vše rozumně pojaté a chtěné, se daří…a hlavně už dávno sloužíte lidu s uzavřenými stupni průchodů energie. Naprosto vědomě a odevzdaně. 13.komnata, 13. čakra. Až sem, jsem se po nutném úvodu, chtěla dostat. 12 čaker totiž společně vytváří tento celek, nechci říkat závěr, i když z lidské existence ano. Protože zde končí projev hmotného, to, co má viditelnou podobu. Pochopitelně mluvíme o viditelnosti spojené s gravitací a energetickým polem Země. Dnes už zaplaťbůh, změřitelnou vědou a přístroji. Lidé s touto otevřenou čakrou jsou mezi námi, a to i ve hmotné podobě. Nejsou pouhou energií. A jsou vašimi léčiteli, průvodci a takzvaně vtělenými anděli. Což ve vibracích posledních 2000let po Kristu, nešlo. Bylo třeba znovunabýt vědomí a vibrací. A ty jako vzácná květina mezi plevelem, nemohou růst. A když už se takový Sandokan) našel, lidská rasa s ním zatočila, podobně jako s Kristem. A po vzoru vibračním, energetickým, ani prvoplánově nemohl přijít... Inu věk nebyl připraven.

Ale byl posilňován jejich krátkým vtělením a odkazem. Díky opakované vibraci 13áctky duší, které se vědomě zrodili do našeho nevědomého světa, pro rychlou, násilnou smrt s odkazem, jsme dnes u znovuzrození chápání. A aby rovnice vesmíru, čili zákona energie a hmoty na Zemi, nebyla narušena, jsou to tytéž duše. Dnes žijící pod jinými jmény a v jiných tělech, nevědomky. Johanka z Arku, Koperník, Nostradamus, Leo da Vinci, Galileo…ti všichni dnes dokončují započaté dílo v minulých stoletích. A jsou tu opět pro nás, a opět s námi. Pro naše znovuobrození, na které už jsme připraveni z historie. Ale také pro vyšší vibrace našich hmotných těl, aby nás naše nemoci, tolika nesoužily, nebolely. A hlavně, abychom jsme se těch uměle vytvořených nemocí naší mysli /psychosomatika/ a těch nemocí vytvořeným farmaceutickým průmyslem -užívání léků, pro potlačení projevu, ne ale podstaty nemocí, zbavili. Hmotné projevy jsou totiž pouze a jen odrazem energií. A zde druhá a poslední rada, která je notoricky známá.

Bohužel, názvosloví známe, ale výběr nám činí ten největší problém (. A okolí, všichni za vše mohou, a já bych, kdyby…je natolik pohodlný přístup duality světa, nakolik nám vadí). Místo chápat, že vlastně- SKLENICE JE VŽDY POLOPRÁZDNÁ, NEBO POLOPLNÁ. V duálním světě poznání protikladů, je to právě to, co naše Země nabízí. Proč? Abychom na základě vlastních rozhodnutí mohli růst. Aktivovat energetická centra a naučit se je sloučit s realitou hmoty. Kombinace viděného a neviditelného.

Výhra ducha nad hmotou. Obrovská nabídka nekonečných možností, které se bojíme přijmout. Mohu skončit otázkou? Zeptejte se sami sebe PROČ? Ne, proč se to děje právě mě…ale proč jsem neudělal to, co jsem se bál zkusit. Je odpovědí strach? Jste Na správné stezce.

Stačí si uvědomit, že strach je pouhou iluzí a negativem pro MOHU, CHCI, UMÍM,UDĚLÁM.

Březen

Je první jarní měsíc. Sluníčko nám kouzlí úsměv na tváři, pomalu se bude barvit tráva do zelena. Tudíž budeme tvořit nové naděje, lásky i nové myšlenky. První myšlenka bude vztah a láska. Láska je velice silný cit, ale poslední dobou do nás neumí vstoupit, nebo my o ten cit tolik nestojíme, jinak bychom si neubližovali.

Láska je dar i prokletí, je jako mince která má dvě strany. I my lidé i naše vztahy mají dvě strany. Jeden miluje mnoho, druhý jí tolik dávat neumí. Slýcháme, že ten, kdo miluje více je na tom hůř a je zranitelnější. Tady bych na vás chtěla naléhavě apelovat. Láska není obchod máme-li mluvit o upřímné lásce. Tady neplatí, že kdo dává hodně by měl hodně dostávat.

Není krásnějšího pocitu, když můžeme někoho velmi blízkého obdarovat a mít z toho dobrý pocit. Poslední dobou se vzdáváme nebo rezignujeme a máme dojem, že se nic nedaří. Pro mnohočetnost událostí, pocitů a mnohdy při řešení malicherných konfliktů nejsme už schopni přijímat informaci i existenci lásky, která je všude kolem nás.

Věřte v sebe i své srdce.

Nina

Březen

K horoskopu přicházejícího jara

Letošní jaro začíná dne 20. března vstupem Slunce do znamení Berana v 11:28:23 našeho středoevropského času.

Horoskop toho okamžiku naznačuje ascendentem v Raku možnost využít jarní období k zvelebení (upevnění) rodinného prostředí. V takovém úsilí by s nám mělo dařit, nepřijde to však samo od sebe - zejména tam, kde jde o zastaralé, chronické problémy. Luna ubývající od poslední čtvrti k novoluní napomůže každému úsilí o očistu těla i mysli, zejména ve vztazích. Novoluní nastane 28.3. , a tak budeme mít zhruba týden na důkladnou očistu, abychom pak využili přibývající Lunu k setbě do očištěné půdy. Kdo pochopí, že zasít může nejen na zahrádce, ale též v srdci a ve své mysli, využije potenciál naznačený na nebi skvěle. Svou setbu (ať skutečnou či symbolickou) můžeme upevňovat do úplňku. Vyvrcholením by měly být Velikonoce.

Vstup Slunce do Berana je letos provázen pozoruhodným potenciálem, jehož lze využít především k ozdravění a harmonizaci našich vztahů. Záležet bude zejména na naší ochotě nahlédnout problémy z nové, třeba i opačné strany. Horoskop ukazuje převahu principu Jin, a to je také nápověda, jak nakročit vstříc možnostem, které naznačuje horoskop. Jeho energo-informační potenciál dává možnost transformace, čili zásadní přeměny ve vztazích. K takové proměně nedochází obratem, bývá to delší cesta. Ale je důležité na ni vstoupit. Dokonce je naznačena možnost vyřešit staré neřešené problémy týkající se ženského principu (kdo rozumí, může si místo princip dosadit pojem „archetyp“), zároveň je však ukázáno, že se tak může stát zejména projevením lásky.

K horoskopu přicházejícího jara

Můžeme i podstatně zlepšit vztahy ke starým lidem, aby nám všem bylo lépe.

Kdo je spirituálního založení, bude posílen, neboť situace je velmi příznivá k meditativnímu (či rozjímavému) přístupu k problémům. S nadcházejícím jarem máme skvělou příležitost zapracovat na svých vztazích, ať už rodinných, či partnerských nebo rodičovských a pracovních tím, že k nim budeme přistupovat vstřícně s pochopením pro druhou stranu. Rozlišujme přitom dobře mezi snahou a konáním. Snaha je často pojmem, jímž si vytváříme jakési alibi („snažil jsem se“), důležitý je čin.

S novým jarem letos více než kdy jindy nabývá na důležitosti známé rčení: Klepejte a bude vám otevřeno!

Srdečně zdraví

Astrolog Kartářek PlusJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.