Astrokonstelace 27.7.2019

Krásné sobotní ráno přeji.Dnes máme poslední den s Venuší v Raku, zítra v 04 hod přechází do znamení Lva, aby se přidala ke Slunci a Marsu, kteří ji tam už netrpělivě očekávají. Dny, kdy planety opouštějí znamení a chystají se na přechod do dalšího znamení mají svoji zvláštní energii, bilancujeme, co jsme se v této lekci naučili a možná se snažíme dohnat, co jsme zameškali a i to, o čem jsme si mysleli, že na to máme času dost. Letošní Venuše v Raku nám přinesla hluboká transformační témata, týkající se našeho nitra, hlubin duše, citového prožívání i rodinných vazeb a vztahů. Pokud máme někde nedodělky, neváhejme a udělejme to, o čem víme, že udělat máme.Možná to ještě stihneme a lekci splníme a neučíme se, co je potřeba. Luna dnes v 08.29 hod vstupuje do znamení Blíženců a pomůže nám vidět kolem sebe lehkost Bytí, snadnou komunikaci a určitou formu nadhledu nad situacemi. Včerejšek se snažil vnést do našich životů stabilitu a prosperitu, dnešek to vše trochu obrací na ruby, možná nám chce sdělit, že jediná životní jistota je stálá nejistota. Vlastně nikdy nevíme, co přijde, to asi změnit nelze, můžeme činit určitá opatření, pojistky a rozhodnutí, ale Život si vždy hledá svoji cestu. Možná se máme zbavit strachu z nejistoty a přijmout ji jako nedílnou součást našich životů. S vědomím toho, že my to tady asi moc neřídíme a že vše co se děje, má svoje vyšší poslání a význam a my ty konce prostě nedohlédneme. Nicméně české přísloví to vystihuje moudře a jednoduše: Všechno zlé pro něco dobré. Když budeme vždy dělat to nejlepší, co v dané chvíli umíme, známe a víme, i tak můžeme udělat chybu. Ale to je součást našeho učení se tady. Žijme srdcem, to chyby nedělá. I když rozum se mu to snaží neustále namlouvat. A možná i to bude tématem dnešního dne, Luna čerstvě v Blížencích, intelekt v citech a Venuše poslední den v Raku, srdce, duše a nitro, síla citu a sounáležitosti. Možná to bude chtít, aby se tyto dvě energie nějak domluvily a naučily se spolupracovat a doplňovat jedna druhou, než aby byly v antagonistickém vztahu. Mostem je Láska a soucítění s naší lidskou přirozeností, která prostě chyby dělá. Odevzdejme se proudu Života a důvěřujme, že on nás odnese na místa pokoje a naplnění našich životních úkolů. Luna v polosextilu s Uranem v Býku a sextilem s Venuší v Raku a později se Sluncem ve Lvu nám dodá potřebou energii a vhled, jděme tam, kde naše duše roste a srdce je šťastné.


27.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 26.7.2019

Přeji krásný tropický pátek. Léto se nám ukazuje v plné síle a i planety na obloze dnes podporují naši stabilitu, klid a vnitřní i vnější sílu. Zdá se, že budeme dnes schopni se rozhodnout, udělat nebo se zachovat tak, jak jsme před tím vůbec neuměli, bylo to prostě nad naše možnosti a mimo náš rámec vidění světa. To, čím jsme prošli ale od začátku roku a hlavně července naá změnilo uvnitř a dnes máme možnost poznat tyto změny i navenek. Obecně řečeno přinesou do našeho života více klidu, stability, jistoty a pocitu, že se můžeme spolehnout sami na sebe a ne své spojení se Zdrojem, že řešení vždy existuje a je nám k dispozici i pro situace, které jsme dříve zvládali jenom s vypětím nebo vůbec. Luna v Býku je v trigonu na Saturn a Pluto v Kozorohu, sklízíme, to co jsme zaseli. Projevy našeho cítění se stávají méně subjektivními a zahrnují více postoje a vnímání druhých lidí. Mars ve Lvu v trigonu na Jupiter ve Střelci nás vede i k průlomové změně chování a způsobu zvládání životních výzev a situací. Slunce ve Lvu je v trigonu na Chiron v Beranu, přichází k nám velmi silná a jasná energie Slunce, Jupitera, Marse a Chirona, která má i silný terapeutický a očistný vliv na naše životy a vidění světa, na naši akce schopnost, schopnost být aktivní a říkat Životu ano. Užijme si dnešní den a všimněme si, že se mnohé změnilo a my se přestáváme bát životních výzev a možná se na ně dokonce i začínáme těšit. Všímejme si událostí dnešního dne a i toho, jak se s nimi vypořádáváme, jak ne ně reagujeme a určitě pocítíme, že jinak. Že jsme více klidnější, stabilizovaní, rozhodnější a schopnější vyjádřit i činem to, co a kdo skutečně jsme. Krásný den.


26.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 25.7.2019

Krásné probuzení do čtvrtečního rána přeji. Venuše v Raku pomalu odchází z potkání se s Merkurem, nicméně sounáležitost intuice a intelektu v hluboké rovině našeho Bytí bude i dnes ještě hodně intenzivně vnímána a možná si sami pro sebe osvětlíme pocity, které již dlouho leží v našem Stínu. I když to nemusí být zrovna příjemné a někdy to může dokonce hodně bolet, je to hluboce léčivé a osvobozující pro náš život a schopnost být tady a teď a nehledět na přítomnost očima minulosti. Luna v Býku se kolem poledne potkává s Uranem v Býku a je v polosextilu na Chiron v Beranu, náš vnitřní léčitel si stojí neúnavně na svém a chce, abychom naše skryté a ukryté bolístky našli a propustili. Často je chováváme sami před sebou v bláhové naději, že je jich takto zbavíme a zapomeneme na ně. Možná na ně zapomeneme, ale ony nezapomenou na nás a mají tendenci se objevovat v těch nejméně vhodných chvílích a oslabovat nás. Pokud se dnes vynoří staré bolesti, stíny a strachy, pusťme je, poděkujme za zkušenosti, které nám přinesly a udělejme si v sobě místo pro nové radosti a vděčnost. Pokud se nám s nimi nepůjde rozloučit, zkusme jenom prostě být vděční a děkovat. Tato energie zvýší naše vibrace a pomůže nám v pouštění již prožitého a nepotřebného. Mars v Beranu se dostává do trigonu s retrográdním Jupiterem ve Střelci, což nás energetizuje a vysílá na cestu za našimi opravdovými hodnotami a štěstím. Budeme mít dost odvahy a kuráže, tak ji využijme tam, kde je to nejvíce třeba. Dnes ve 03.18 hod nastává poslední čtvrť, Luna prochází kvadrátem na Slunce. Procesy, které započaly o minulém novoluní kulminují a začnou se uzavírat. Příští novoluní je za týden, 01.08. 2019 v 05.12 hod, takže máme vcelku ještě dost času na jejich uplné pochopení a uzavření.


25.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 24.7.2019

Přeji krásné středeční ráno. Změnu v energiích s námi oslavilo včera i sluníčko, provázelo nás celým dnem svým svitem. Dnešní den se ponese z části v duchu dne včerejšího, který byl opravdu nabitý novou energií ohnivého znamení Lva. Luna se dnes ale dostane do kvadrátu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, možná se nám přihlásí překážky buďto objektivní nebo subjektivní v naší mysli. Venuše se dnes potkává s Merkurem v Raku a může dojít ke spojení intelektu a intuice a to je pro nás cesta ven i z překážek, které se mohou objevit. Prostě najdeme způsob, jak je překonat, odstranit nebo přeskočit. Řešení vždy existuje, pokud máme odhodlání, kde je vůle, je i cesta. Pokud neztratíme vůli, cesta se před námi ukáže a povede nás sama k cílům, ke kterým chceme dojít. Dnešek bude tak možná trochu zkouškou naší opravdovosti a odvahy, jak moc to myslíme vážně, co nás odradí a co ne, zda máme vůli a chuť vytrvat v nastoupené cestě. Ono je to i té radosti ze života, která se nám tady včera sama od sebe vyjevila. Budeme si ji umět ochránit i přes drobné mráčky nebo dovolíme myšlenkám aby zahalily jas našeho vnitřního slunce? To je otázka, kterou si potřebujeme zodpovědět sami sobě. Luna se večer dostane do kvadrátu na konjunkci Venuše s Merkurem, možná si uvědomíme, že prostě věci nelze řešit na sílu, když je necháme volně plynout, pokud neztratíme víru a směr, proud života se postará sám, nesmíme mu překážet a my nasedneme do lodi připravené příležitosti a svezeme se zcela plynule s proudem života.Večer ve .23.42 hod se Luna posouvá do znamení Býka, kde se potká s Uranem někdy kolem oběda, budeme trochu zkoušeni z názorové pružnosti, flexibility, ulpívání, pouštění a přizpůsobování se podmínkám života, takového, jaký právě je.Vždy máme na výběr, tvrdošíjně si trvat na svém a nebo žít lehkost Bytí. To je velké umění a předpokladem k jeho praktikování v naší každodennosti je pokora, důvěra a víra ve Vyšší řád, my jsme stejně jenom jeho nástrojem. Z tohoto odevzdání se ale proudí i velká síla, uvědomíme si , že i námi proudí ta samá energie, jakou obsahuje a disponuje Zdroj.


24.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 23.7.2019

Přeji krásné probuzení do úterního rána. Začíná se blýskat na lepší časy a my začneme vstupovat do období, které je pro léto charakteristické. Sluníčko navozuje vždy pocity energie, tepla, radosti a toho, že vše je možné, přirozené radosti ze života, která tryská z hlubin našeho Bytí. Zcela přirozeně, stejně tak jako dýcháme nebo nám bije srdce, prostě je to proce Života, který funguje sám od sebe, aniž bychom se o něj museli nějak starat. Jenže na rozdíl od procesů těla, které běží a blokace mysli je omezují sice také, ale pomalu, pocit radosti ze života je náchylný k zakrývání mraky naší mysli. Dnes ve 04.50 vstupuje Slunce do královského znamení Lva a přinese nám do života právě tyto energie, živost, radost, hravost, sebevědomí a víru v dobré konce, Lev většinou totiž ani jiné nepřipouští. Dnešní den bude tak trochu zlomový v energiích letošního léta, posuneme se směrem s bezstarostnosti a radosti. Pomůže nám v tom velký trigin, který utvoří Luna v Beranu s Jupiterem ve Střelci a Marsem ve Lvu. Konstelace je nabitá energií radosti, ododlání, štěstí a nadšení se pro nové věci, nové projekty, ale i nové vidění světa, které se posune výrazně směrem k optimismu a radosti ze života, vděčnosti, k očekávání dobrých konců, k hledání naděje a řešení místo pesimismu a beznaděje. Pamatujme na to, že řešení vždy existuje, to, že ho právě třeba teď nevidíme, nic neznamená, znamená to jenom to, že se nedíváme tím správným směrem. Pokud budeme mít toto na paměti a ve vědomí, velice nám to usnadní situace, kdy si můžeme myslet opak.Učme se tedy od Života, učme se pokoře a vědomí toho, že vše se stále mění a nic není stejné jako včera. To, co přišlo, vždy zase odejde. Buďme proto stále bdělí a živí, všimejme si života a všech jeho krás v různých podobách. Přeji krásný čas se Sluncem ve Lvu, užívejme si její majestátnosti, zralosti, radosti, pocitu síly a víry.


23.7.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.