Astrokonstelace 21.8.2019

Krásné středeční ráno přeji. Včera nám krásně pršelo a tak i příroda se může probudit do dnešního jitra svěží a čistá. Dnes v 11 hodin vstupuje do znamení Panny Venuše a nám se život poněkud uklidní a změní se nám priority. Venuše ve znamení Panny nás povede k péči o vše, co je nám svěřené, o majetek, domácnost, ale i o naše zdraví, blízké ale i nás samé. Při průchodu Venuší znamením Lva jsme si uvědomili naše priority a cíle a teď budeme hledat a nalézat cesty a praktická řešení, jak je uskutečnit, naplnit a realizovat. Důležitým tématem je i péče o nás samotné, hledat to, co nám dělá dobře, být k sobě laskaví, soucitní a ohleduplní. Každé znamení má ale i své stinné stránky a u Panny je to kritičnost a touha po dokonalosti. Prosím uvědomme si, že dokonalost neexistuje a není dobré se stále s někým srovnávat, jsme jací jsme a tak se milujme a příjímejme. Tento postoj k nám samým nám v životě určitě přinese více užitku, než neustálý kritický vnitřní monolog, který ale nikam nevede, leda ke špatným pocitům. A k čemu jsou dobré? Raději oceňujeme sami sebe i druhé za maličkosti a važme si toho, jací jsme a stejně tak přistupujme i k našim blízkým. Luna dnes v 06.37 hod vstupuje do znamení Býka a utvoří trigon s Venuší a Masem ve znamení Panny. Možná po dlouhé době při správném úhlu pohledu, můžeme mít pocit, že náš život je v pořádku právě takový, jaký je a že vše má svůj čas a význam. Odpoledne Luna projde konjunkcí s Uranem a možná pocítíme nutnost provést změny v našich zaběhaných činnostech a malých denních rituálech, které všichni máme, aniž si je možná uvědomujeme. Slouží opravdu našemu nejvyššímu dobru a jsou nám ku prospěchu? Nebo je provádíme jenom ze zvyku a už dávno nevíme proč. Budeme mít velkou touhu se cítit v životě dobře a tak spatříme asi i nesmyslnost a škodlivost některých našich počínání. Ale máme touhu i kapacitu je opravit, změnit a být více v souladu s tím, jací opravdu jsme. Merkur ve Lvu ve kvinkuksu na Jupiter ve Střelci nám přinese dostatek nápadů, jak to udělat a provést.


21.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 20.8.2019

Krásné úterní ráno přeji. Dnes máme poslední den s Venuší ve Lvu, zítra v 11 hod vstupuje do znamení Panny, máme tedy ještě posledních pár hodin na to, abychom si uvědomili a stihli vše, co nám tato energie měla do života přinést. Byla a je to energie radosti, hravosti, lehkosti, sebeprosazení, nastavení životní cesty v souladu s našimi nejvnitřnějšími kvalitami, integrace světlého stínu ( to jsou naše nežité talenty a schopnosti, které často skrýváme nejen před ostatními ale i sami před sebou). Ještě stále je můžeme vynést na světlo světa ze sklepení potlačení, oprášit je, přijmout jejich energii a začít je naplno žít. Možná budou naše krůčky nesmělé, ale to nevadí, důležité je, že jsme na cestě a že víme, že ta cesta je opravdu naše. Dnes jde ještě o odvahu a rozhodnutí, nemusíme zatím vědět, jak to konkrétně zpracujeme a znát postup realizace, důležité je se pro to rozhodnout . Praktické postupy se nám zjeví později, s Venuší v Panně, ta je na to mistr. Nehledě na to, že jí tam čeká už Mars a zanedlouho se k ní přidá i Slunce. Luna je až do zítřejšího rána v Beranu a projde kvadrátem na Saturn a Pluto v Kozorohu a polosextilem na Lilith a Neptun v Rybách. Pokud jsme byli někde příliš arogantní, sebestřední, pyšní a netolerantní ( stinné vlastnosti Lva), dnes se nám to asi ukáže a dostaneme možnost si vše uvědomit a snad i napravit. Rovněž tak unáhlenost, neklid a chování vedené negativní tenzí bude asi uviděno a zpracováno, Saturn a Pluto jsou dobří učitelé. Chce se po nás jenom pochopení a možná budeme skládat reparát, tak si dnes dávejme pozor na jakou koukoli unáhlenost, pýchu, aroganci a sebestřednost, jak u sebe, tak i u druhých. Tlaky z nitra mohou být u některých z nás opravdu silné a o to více je potřeba vidět a pozorovat sami sebe, ovládat se a nerozhodovat se ukvapeně a unáhleně.


20.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 19.8.2019

Přeji hezký vstup do nového týdne. Prázdniny a léto se pomalu ubírají ke svému konci, ale snad nás ještě pár slunných dnů potká, třeba jako ten včerejší. Tento týden se na astrologickém nebi změní pozice dvou planet, Venuše a Slunce. Venuše vstoupí do znamení Panny ve středu ve 11 hod a Slunce v pátek ve 12.02 hod. Bude tím výrazně posílen element Země a tak i my se budeme více zabývat tématy jako je stabilita, péče o zdraví, tělo, stravování, domácnost a podobné jiné věci, které přímo souvisí s hmotnou stránkou našich životů a péči o ní. Dnes si ale ještě budeme vydatně užívat element Ohně, ve Lvu jsou stále tři planety, Merkur, Slunce a Venuše a Luna včera vstoupila do znamení Berana, kde bude až do středečního rána. Naše vitalita, schopnost se radovat a začínat nové věci, ale i si jen tak hrát a lenošit bude aktivována na maximum a jak si s ní poradíme a jak ji budeme schopni využít, to je už samozřejmě na nás. Luna dnes projde polosextilem na Uran v Býku, to nám přinese možná trochu konfrontace se zaběhlou rutinou v různých oblastech našich životů. Možná si začneme klást otázky, zda to co děláme již dlouhou dobu je pro nás dobré a přínosné a zda to třeba nemůžeme náhodou dělat jinak, jednodušeji, efektivněji a radostněji. Pak Luna projde i trigonem na Merkur ve Lvu a to nám přinese spoustu nových nápadů, jak vzniklá uvědomění a pochybnosti o našich denních zvycích změnit, co vyzkoušet, abychom žili harmoničtěji a ve větším souladu s našimi skutečnými potřebami. Dnes budeme mít nápadů a invence opravdu hodně, utřídit nám je pomůže až zítřek, kdy Luna projde kvadrátem na Saturn a Jižní lunární uzel v Kozorohu a následně pak i na Pluta tamtéž. Vcelku nás čeká radostné vykročení do nového týdne, máme toho sice hodně před sebou, ale také víme. že máme kapacitu, sílu a potřebné zdroje, jak se s tím vyrovnat.


19.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 18.8.2019

Krásné nedělní ráno přeji. Dnes v 7 hod přechází Mars ze znamení Lva do znamení Panny. Tento přechod pocítíme na své vnitřní energii, Mars ve znamení Panny nás zklidní a povede naše činy spíše trpělivě, s rozvahou a s určitým klidem, který Mars ve Lvu postrádal. Ten chtěl vše hned, tady a teď. Mars v Panně zaměří naše činy směrem k domácnosti, úklidu, dělání si pořádku v různých věcech a oblastech našeho života, které to prostě potřebují Může aktivovat naši trpělivost, soustavnost a vytrvalost, která Marsu ve Lvu chyběla. Tam, kde jsme se rychle pro něco rozhodli, teď nastane období dotahování věcí do konce a pilné práce. Venuše se pomalu loučí se Sluncem, předbíhá ho a to by nás také mohlo zklidnit a vést spíše ke klidu a užívání si radosti tady a teď ovšem bez skryté nebo zcela zjevné naléhavosti, chci to prostě teď a hned. Jupiter ve Střelci nabíhá do polosextilu se Saturnem v Kozorohu a to je také aspekt, který vede k rozumnému zvažování našich možností, jak se v daných situacích, které právě teď řešíme, zachovat. Luna je dnes sice stále v Rybách až do 18.33 hod, ale je už zklidněná, včerejší pocity a city se opět vnoří do našeho nitra a nebo možná prostě odešly, mohli jsme je i uvolnit a propusti. Spíše se tak budeme v klidu rozhlížet, co budeme dělat, kam budeme směřovat svoji energii. Luna projde kvinkuksem se Sluncem a Venuší ve Lvu a to přidá energii ohně do naší citové melancholie a určité ochablosti. Po vstupu Luny do znamení Berana to bude opět celé trochu jiné, Luna bude v ohnivém znamení ale zklidňovat ji bude kvinkuks na Mars v Panně. Dnes bychom si mohli užít klidnou neděli, věnujme ji sami sobě, relaxaci a odpočinku. Určitě ho všichni moc potřebujeme.


18.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3

Astrokonstelace 17.8.2019

Krásné sobotní ráno přeji. Dnes je Mars posledni den ve znamení Lva, zítra v 07 hod přechází do zemského znamení Panny. Dynamická energie ohně bude vystřídána pečlivou, soustředěnou a trpělivou energií Panny. Tam, kde to nešlo skokem, to teď půjde sice pomalu, ale jistě pro krůčcích k vytčenému cíli. Ale dnes ještě skočit můžeme a rozhodnout se také. Do Panny se budou postupně stěhovat všechny planety, které teď pobývaly ve Lvu a tak konec prázdnin se už ponese v duchu pomalejších, trpělivých a vytrvalých zemských energií. Příští týden vstoupí do znamení Panny Venuše a Slunce a ten následující týden potom Merkur. Dnes i zítra do 18.33 hod je Luna ve znamení Ryb a dnes se potká s Lilith a s Neptunem ale ještě před tím utvoří kvadrát na Jupiter ve Střelci. Můžeme být poněkud přecitlivělí a netpěliví z toho, že věci se v minulosti nevyvíjely podle našich představ ale šly si ( jak už je jejich dobrým zvykem) svým vlastním tempem a možná i jinými cestami, než kterými jsme si představovali, že půjdou.Na nás teď je, abychom to přijmuli a nevyvíjeli na sebe zbytečný tlak a ani nepodléhali sebelítosti nebo obviňování někoho jiného nebo nás samotných. Prostě to bylo, jak to bylo, ale život je úžasný v tom, že nám dává stále nové a nové šance a příležitosti, jen je potřebujeme uvidět. Někdy se díváme tak zarputile na dveře příležitostí, které se nám zavřely, že nevidíme spoustu otevřených dveří, které jsou kolem a za nimi je spousta nových cest. Luna bude ale i v trigonu na Severní lunární uzel v Raku a v sextilu na Jižní Lunární uzel v Kozorohu v konjunci se Saturnem. To nám skýtá příležitost přijmou zodpovědnost za své činy, přestat se obviňovat nebo trestat nesmyslnými myšlenkami a vykročit do života jinak. Toto rozhodnutí může změnit mnohé, uvidíme, že stále máme kormidlo svého života ve vlastních rukou. Možná nemůžeme úplně tak ovlivňovat běh a sled událostí, ale co rozhodně ovlivňovat můžeme, je náš vlastní postoj k nim a pohled na ně. To odkud se díváme je staví do úplně jiného světla. Rozhodně je jiný pohled z role oběti a nebo z postoje přijmuté zodpovědnosti. Možná dnes pochopíme, že ten druhý je určitě výhodnější a přináší nám úlevu i sílu. Dalším tématem těchto konstelací, které se bude přenášet o do zítřejšího dne, je i přijetí odpuštění od druhých, dát odpuštění druhým i nám samým a milovat a respektovat ve své nedokonalosti sami sebe.


17.8.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela - linka 3Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.