Duchovní pýcha

Tuto tématiku řeším každý den. Nejen s klienty, ale i sama u sebe. Kladu si otázku, co to je ? Jak to vypadá taková emoce a jaký je rozdíl mezi duchovní pýchou a radostí z úspěchu? Mám radost, když se něco povede, když mi klienti řeknou : „ Zdeni bylo to super a vyšlo to, jak jste říkala.“ Jenže si i já uvědomuji, jak tenká hranice je mezi pýchou a radostí. Vnímám to u sebe tak, že pokud se mi v životě povede cokoli a v jakékoli oblasti, že to je super, ale ovšem není na mě, abych si myslela, že to umím nejlíp, protože ono to stejně nejde.

Proč? Protože nikdo z nás nedělá něco dobře nebo špatně a proto to děláme jen tak, jak nejlépe v dané chvíli dovedeme a tím není možné si v zásadě myslet, že jsem nejlepší. Někdy jsme prostě jen obyčejně šťastni z toho, že se nám povedlo něco, co pomohlo i druhému. Každý z nás, ať děláme cokoli a kdykoli, tak děláme věci přesně tak , jak to umíme a jinak to nejde. Když toto pochopíme, přestaneme soudit a pochopíme, že duchovní pýcha je ego, které nám podsouvá tuto emoci, aby ukojilo svou potřebu.

Jenže, pokud jednáme srdcem, víme, že nikdo není lepší ani horší a přestaneme posuzovat a chápeme, že každý je jedinečný ve všem co dělá. Třeba i člověk bez domova...I on dělá v tu danou chvíli jen to, co umí a může. A duchovní pýcha souvisí i s tímto postojem, pokud se povyšujeme nad bezdomovci, či lidmi na drogách a podobně, tak v tu chvíli mám duchovní pýchu, neboť si myslím, že jsem něco víc než tento člověk, kterého posuzuji jen podle toho, jak vypadá v našich očích. Ovšem na druhou stranu celá společnost nás nutí být stále lepší a lepší a člověk je pak zmaten a tomuto společenskému nátlaku se vzpírá.

Paradoxně pak je jeho důsledkem omezování osobního růstu na cestě dopředu. A od toho tady jsem, abych vám pomohla rozkrýt příčinu vašich potíží, podívala se na řešení prostřednictvím karet a nebo „odblokem“ na podvědomé úrovni, což spolu úzce souvisí.

Duchovní pýcha

 

Přeji vám, aby jste vždy cítili jen radost. S láskou Zdenča .

Vztahy idealizované až snové.

I tento problém lze vystopovat prostřednictvím astrologie. Horoskopu, který se sestaví z vašich dat a hodiny narození. O co jde v tomto případě? Nestojíme-li nohama pevně na zemi a své sny nedokážeme realizovat sami pak počítejme s tím, že námi vybraný protějšek nenaplní naše představy a touhy.

Z nějakého důvodu se necítíte bezpečně? Nedůvěřujete sami sobě a ani druhým lidem? Cítíte se sami a opuštěni? Možná jste se více ztotožnili s otcem, který z nějakého důvodu nebyl přítomen, či s matkou od které jste byli odděleni. Je třeba zapátrat, zda-li se nestalo něco traumatického, když vás matka čekala. Například- Jestli rodiče neměli během vašeho těhotenství nějaké vážnější problémy. Byl váš porod obtížný?

Vztahy idealizované až snové.

Měla vaše matka poporodní deprese, anebo jste byli adoptováni? Narodili jste se předčasně a strávili jste nějaký čas v inkubátoru. Také jste mohli jste prožít oddělení od matky v prvních třech letech života z důvodu hospitalizace matky nebo vás.

Maminka prožila ztrátu vztahu, či dítěte před vaším narozením. Matka pro nás představovala středobod světa a její nepřítomnost snadno vyvolala pocity ztráty, které se uložily hluboko v našem nitru.. Nemusí vždy jít o přerušení fyzického pouta. Mohla být fyzicky přítomná, ale citově chladná, nestálá a tak jednoduše došlo k narušení emocionální pohody dítěte. To vše je posléze důsledkem toho, že se později obáváme připustit si někoho blíže k tělu, aby nás nezradil a neopustil…

Jak snadno je narušena naše víra, důvěra, od které je již jen krůček k výběru našich partnerů. Nepolapitelných, nedostupných a přesto pro nás tak přitažlivých a sexy. Je třeba si projít tyto příběhy z minulosti, překročit svůj strach, abychom mohli kráčet konečně už jen a jen svou cestou bez zátěže... Jinak jsme stále na cestě, kdy hledáme ideál a provází nás jen frustrace z nenaplněných představ a vztahů.

Přeji vám , abyste našli svou jedinečnou cestu a energii ,kterou vám mohu pomoci znovu objevit.

Vaše Melissa

Podzimní partnerské vztahy

Nadešel říjen, měsíc, který si utváří svoji magickou moc i umožňuje posílit vaše osobní přání v láskách i možnostech najít partnera či partnerku. U žen převládá zájem o citovost a tvoření smysluplných vztahů.

Jen dnešní doba je poněkud jiná a více uspěchaná. Proto máme občas pocity že nám něco chybí, nebo něco nestíháme. Muži – by uvítali partnerský vztah ale, pomalu, nemají rádi nátlaky a nucení, možných budoucích protějšků. Jsou tento rok citoví i hraví. Příští rok bude více mužů chtít navazovat pevné vztahy. Tento rok mají „odpočinkový“.

Více si nyní budou utvářet pracovní příležitosti. Od února příštího roku se jim bude navracet přání věrnosti do srdcí i radost z upřímného navazování nových vztahů či setkání se ženami. Ženy - cítíme se zmatené, hodně přemýšlíme a to i sami o sobě. Občas máme pocity nedorozumění ve vztazích a máme potřebu řešit věci hned, což není dobře.

Potřebujeme nadhled nad sebou samými i nad muži. Potřebujeme si udělat pořádky v sobě i k našemu nejbližšímu okolí. Otevřít správně svá srdce je cesta i pro příchod nových myšlenek, které nám umožní najít cestu k partnerovi, ať už novému či budoucímu.

Ráda s vámi budu nápomocna při hledání těchto cest a prostředků pro nalezení vašeho partnera či upevnění stávajících vztahů s ním.

Vaše Nina – Kartářky Plus

Podzimní partnerské vztahy

Osud

„Ačkoli si nemůžeme vybrat, co se nám stane, můžeme si vybrat, jak na to zareagujeme.“ – Epiktétos z Hierápole (asi 55–135, řecký stoický filozof) Co je vlastně osud? Máme věci a události předurčené, jsme jen figurky chodící po dané trase osudu? Ano i ne….. Osudem se zabývá nejen filozofie, ale také náboženství, vyjadřuje myšlenku, že děje v našich životech, světa a celého vesmíru jsou dopředu dány. Můžeme jej však ovlivnit?

Osud

 

Proč bychom jinak měli svobodnou vůli a možnost vědomého rozhodování. Osud si představuji jako různě zakroucenou cestu, jež vede vzhůru, a přitom vrcholek hory nevidím, protože je zakryt mraky. Tuto cestu nahoru lze vyjít celkem bezpečně podél skály, můžeme ji rychle i pomalu vyjet autem se zhasnutými nebo rozsvícenými světly, můžeme kráčet i po krajnici cesty přes kameny s nebezpečím, že se zřítíme dolů. Můžeme nahoru mířit samotní, ve dvojici i ve skupině, můžeme i někoho poponášet nebo být dokonce neseni.

Postup si volíme podle našeho smýšlení, pohodlnosti, také podle toho jak chceme rychle být nahoře nebo jak si naopak chceme vychutnávat okolí a průběh naší cesty. Záleží na nás, jak jsme opatrní nebo jak zamýšlíme riskovat. To je naše svobodná vůle a naše částečné ovlivňování osudu. Zdali se na nás seshora například vyřítí divoké zvíře, spadne balvan nebo do nás dokonce uhodí blesk, to již zcela na nás nezáleží. A tak je ve skutečnosti náš osud v nás a zároveň i mimo nás.

Osud

Čínský filozof a státník Konfucius, jenž žil v letech 552 – 551, kdysi mimo jiné citoval: „Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.“ Do angličtiny překládáme slovo osud na „fortune“ a to pochází z latinského slova „fortuna“. Původ nalézáme u římské bohyně se jménem Fortuna, jenž byla zosobněním štěstí. Její otec byl Jupiter, neměla žádného milence, ani děti. Fortuna byla uctívána pod různými názvy, třeba jako Fortuna Annonaria, bohyně pro dobrou úrodu, nebo jako Fortuna Virilis, která přinášela mužům štěstí v jejich kariéře. Některé její podoby nebyly zcela kladné, například Fortuna Dubia (pochybovačná), Fortuna Mala (čirá smůla) nebo Fortuna Brevis (vrtkavé štěstí). Jejím ekvivalentem v řecké mytologii je bohyně Tyché, která je bohyní šťastné náhody.

V severské mytologii jsou známé Norny, neboli sudičky. Norny předurčují lidem, ale někdy i bohům jejich osud, občas ale jen věští a říkají osud, který je dán vyšším neosobním principem a který člověk, ale ani bůh, nemůže ovlivnit. Tři Norny jsou nejvyšší, jsou bohyněmi osudu. Bohyně minulosti Urd - „Osudová“, je spojena především s minulými události, které ovlivňovaly osudy nejen žijících lidí, ale také osudy jejich budoucích potomků. Druhá bohyně přítomnosti, nazývaná Verdandi - „stávající se“, je vázána se současnými ději, které ale mohou ovlivňovat budoucnost.

Konečně třetí z těchto sudiček je bohyně Skuld - „Co má být“, vypráví o tom, co následuje, splétajíc tak minulost s přítomností do obrazu budoucnosti. Tato myšlenka v podstatě odpovídá současnému rozšířenému názoru, podle něhož minulost a současnost výrazně ovlivňují všechny nadcházející události. Švýcarský psychiatr a psychoterapeut, žijící v letech 1875 – 1961, Carl Gustav Jung kdysi řekl: „Osobnost se vyvíjí v průběhu života z těžko znatelných nebo i neznatelných zárodečných vloh a teprve naše činy ukáží, kdo vlastně jsme. Jsme jako Slunce, které živí život na Zemi a plodí všelicos krásného, zvláštního i zlého: jsme jako matky, které nosí v lůně štěstí i hoře, o kterých nic nevědí.

Osud

 

Zprvu nevíme, jaké činy nebo zločiny, jaký osud, jaké dobro a jaké zlo v sobě máme: a teprve podzim vyjeví, co zplodilo jaro, a teprve večer bude jasné, co ráno začalo. “ V přítomnosti nelze měnit následky z minulosti. Lze na ně však vždy vědomě nebo nevědomě reagovat. V podstatě to co se nám v životě děje se děje buď díky naší reakci za pomocí činu nebo myšlenky nebo naopak volným vyplynutím.

Neustále tak ovlivňujeme svůj osud vším, co děláme i neděláme. Pokud máte pocit, že ve vašem životě něco nefunguje, může to být přímý důsledek vašeho konání nebo nekonání v minulosti. Naše vnitřní bohatství není jen v dosahování určitých cílů, ale hlavně v našich odezvách na překážky, události i nepříjemnosti, které nám osud přichystal. I když se nám něco nepodařilo, nesložili jsme důležitou zkoušku, nezískali jsme vysněného partnera nebo nedokončili klíčovou práci, je náš život o všechny zkušenosti bohatší a možná i dokonalejší.

Život lze přirovnat ke šňůrce perel, kde každá událost je perlou už z důvodu jejího prožitku. Na závěr mně přijde příznačný citát německého filozofa, žijícího v letech 1788 – 1860, Arthura Schopenhauera: „Osud míchá karty, my hrajeme.“

Vaše kartářka Věrka

MEDITACE pro harmonii

Necítíte se dobře, jste unavení bez zjevných příčin a také vaše nálada není nejlepší? Pak se připojte k naší meditaci, která je zaměřena na zlepšení duševního stavu a zharmonizování organismu.

Začne v pondělí 31. Července ve 20.00 hodin a bude trvat deset minut. Před meditací si navoďte uvolněnou atmosféru pomocí vonných svíček a olejů, uvařte si bylinkový čaj s medem, který můžete pít vlažný nebo vychlazený. Tělu uleví od napětí a duši pohladí masáž mandlovým olejem nebo sauna.

Masáž můžete případně nahradit koupelí s přidáním uvolňujících olejů a saunu sprchou se střídáním teplé a studené vody. Pohodu završte kouskem kvalitní hořké čokolády, která působí protistresově.

MEDITACE pro harmoniiJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Kartářky Plus Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kartářky Plus Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Kartářky Plus Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.