Konstelace na 3.5.2019

Přeji krásné probuzení do posledního pracovního dne tohoto týdne. Lilith dnes vstupuje do znamení Ryb, budeme konfrontováni příštích devět měsíců s energií Ryb, lítostí ale i soucítěním. Témata budou různá, ale budou se týkat hlavně přetavení osobního do neosobního, lítosti do soucitu, energie hluboké lásky a přijetí všeho, co jsme my, ale i ti ostatní. Neberme si nic osobně, s tímto pohledem se nám rozšíří obzor a situace z minulosti, které nás trápí dostanou hned jiný rozměr a půjdou odpustit a propustit a transformovat a udělají místo pro radost žitou tady a teď. Luna je dnes až do 22.18 hod ve znamení Berana, projde postupně kvadrátem na Saturn, lunární uzly, Pluto. Potká se i s Merkurem, který je v kvadrátech k těmto planetám také. Mohou se nám vracet různé události z minulosti, ale můžeme na ně nahlížet už jinou optikou. Luna je v sextilu na Mars v Blížencích a trigonu na Jupiter ve Střelci. Máme prostě na výběr, buďto se zacyklíme v minulém a nenajdeme nový úhel pohledu a nebo minulé přezkoumáme ze stanoviska neosobního pozorovatele, otevře se nám nové vidění, nový úhel pohledu, který nás povede dál k pouštění negativních emocí, které jsou se situacemi spjaté. Tato optika nás povede k vysvobození a znovuzrození, energii, které je teď na jaře všudypřítomná. Nalaďme se na ni a rozhodněme se pro nové, pomoc z hloubi naší duše a našeho Zdroje určitě přijde a my vstoupíme do dalších dní osvobozeni a očištěni. V neděli nás čeká novoluní v Býku, kde je hlavním tématem konec ulpívání a připoutaností, když tuto práci uděláme vstoupíme do této energie již připraveni. A to co může být propuštěno, odevzdáno a odejito, odejde.


3.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 2.5.2019

Přeji nádherné májové ráno. Druhé. Luna je dnes celý den v Beranu, potká se s Venuší a bude v sextilu s Marsem v Blížencích, není asi nic co by se nám tento den nemohlo podařit. Budeme pozitivně naladěni a nebude nám chybět odvaha ani odhodlání. V ohnivém Beranu jsou teď tři planety, Luna, Venuše a Merkur. Merkur se blíží do trigonu s Jupiterem ve Střelci, naše mysl dostane jasný směr a nové nápady, pobídky a budou nás napadat nové cesty k vytčeným cílům. Je možné, že i ty cíle změníme. Dbejme na to, abychom byli při jejich stanovování v souladu s potřebami duše a nepodléhali moc velikášství ega, nezavedlo by nás asi moc dobrým směrem. Merkur se ale zároveň dostává i do kvadrátu s Plutem v Kozorohu a Severním a JIžním lunárním uzlem v Raku a v Kozorohu. Můžou nás trochu potrápit vzory rodu, ve snaze jim uniknout můžeme vyhlásit dětinskou až nesmyslnou vzpouru. I zde platí Švejkovo " To chce klid" a i "dvakrát měř a jednou řež". Vždy je důležité zvolit tu správnou "únikovou rychlost". Ze zajetí určitých vzorů z minulosti je určitě nutné se osvobodit, ale do svobody. Ne do nového zajetí pubertální vzpoury. Pokud se budeme dobře sledovat a nebudeme se chovat unáhleně, určitě se nám vše podaří a my ve svém životě uvítáme nové, svobodné a radostné energie.


2.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 1.5.2019

Krásné úterní ráno přeji. Včera se vyprahlá příroda dočkala dlouho očekávané vláhy a i když asi málokdo z nás má rád uplakané počasí, teď jsme z něj mohli mít i radost. Bez vody není život. Voda je spojena hluboce s našimi emocemi a s těmi budeme asi dnes hodně konfrontováni. Luna je stále v Rybách a potká se s Neptunem na 18 st. Ryb, Mars v Blížencích už sice trochu poodešel ze včerejšího přesného kvadrátu na Neptun, nicméně stále působí a dnes díky Luně v konjunkci s Neptunem půjde hodně hluboko do emocí. Jak se k tomu postavíme, je samozřejmě na nás. Zde pomůže opět kvalita hlubokého soucítění a Lásky, s bolestí a emocemi ( i těmi zápornými). Pokud v sobě objevíme kvalitu hlubokého soucítění, najdeme cestu k přijetí všeho, čím jsme, i těch stinných stránek naší osobnosti. V přijetí stínu a lidskosti se skrývá veliká síla, klid, mír a hluboký pokoj i důvěra v sebe a v Život. Jsme prostě lidé a nejsme dokonalí, nikdo z nás není. Každý z nás je nějak jinak nedokonalý. Saturn stále stojí na 20. st Kozoroha a od zítra nabere retrográdní směr až do zhruba poloviny září. Opět budou na obloze tři retrográdní planety, Jupiter, Saturn a Pluto. Určité věci se nám mohou v různých obměnách vrátit do života, reprezentují nějaký mentální nebo emocionální vzorec nebo rovnici, kterou si potřebujeme uvědomit a vyřešit, pochopit a možná i přepsat. Buďme proto hodně bdělí, netlačme na výkon u sebe ani i druhých, na rozběhnutí stagnující energie nebo situací bude působit spíše hluboké pochopení a činění v nečinění, než tlak a síla. Odpoledne se Luna dostane do sextilu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, trochu se nám uleví a budeme se moci věnovat více praktickým věcem nebo aplikaci v hloubce sebe pochopeného do konkrétních životních situací.


1.5.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Historie a tradice pálení čarodějnic

Pojďme se tedy vrátit trošku do historie. Pálení čarodějnic je starý keltský svátek, který se i přes veškeré úsilí církve a později i komunistického režimu nepodařilo vymýtit. Jednalo se o noc, kdy zlé a nečisté síly vládly silnější mocí - tedy alespoň dle pověr. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Věřilo se, že v tento den a noc poletuje všude kolem spousta čarodějnic, mířících na sabat. Proto tedy "noc čarodějnic".

Před oním sabatem se čarodějnice prý natíraly čarovnými mastmi, které jim dávaly moc létat. Tato košťata měla být vyrobena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo pozpátku.

Víra v nečisté síly je stejně stará jako lidstvo samo. Lidé se vlastně neustále něčeho báli a respektovali silnější. Strach se ale časem proměnil v pověry. Ovšem než nastala tato doba, zvláště staré ženy bývaly často podezřívány ze spojení s ďáblem a zlými silami. Venkované se před touto povídačkou bránili rozmanitými praktikami. Například se stavení kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo z pušek.

Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které se postupem času rozrůstaly až do dnešní podoby. A tak se z výročních ohňů stalo "pálení čarodějnic". Mladí muži zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi. Bůh tedy ví, jak to všechno tenkrát bylo.

Jak je známo, čarodějnice nejsou jen zlé. Existovaly i ty, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny. Těm se říkalo spíše než li čarodějnice, babky kořenářky a lidé si jich vážili.

Zářící keltský oheň v překladu znamená "zářící oheň" nebo "oheň boha Belena", což byl keltský bůh Slunce. Sloužily jako ochrana proti temnotě. Každý, kdo přeskočil přes oheň, se tak očistil a posílil své tělo proti nemocem. Zlo tak bylo přemoženo.

Zvyk „pálení čarodějnic“ byl mnoha kazateli přísně zakazován. Hrozba trestu byla opravdu vysoká - smrt. I přes rozsáhlé zákazy se však udržel dodnes.

V období kolem roků 1000-1100 našeho letopočtu vrcholil boj mezi církevní a světskou mocí o tom, kdo komu má podléhat. V tomto období se církev cítila dostatečně silná, aby se hlasitě dožadovala převzetí moci a tak byla znatelná i snaha o zrušení filipojakubské noci. Lidé se báli, ale zákazům nepodlehli.

V jedenáctém století se stalo křesťanství oficiálním náboženstvím. Kacíři i čarodějové museli být v absolutním utajení. Inkognito. Ale i tak se 30. duben stále tajně "slavil".

Díky síle lidského ducha a možná i obavám, pohanské rituály a zvyklosti nikdy zcela nevymizely. Ba naopak. Hluboce se zakořenily.


carodejnice

Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/188034-paleni-carodejnic-pohanske-rejdy-ktere-cirkev-nedokazala-vymytit/

Konstelace na 30.4.2019

Krásné úterní ráno přeji. Včera se vyprahlá příroda dočkala dlouho očekávané vláhy a i když asi málokdo z nás má rád uplakané počasí, teď jsme z něj mohli mít i radost. Bez vody není život. Voda je spojena hluboce s našimi emocemi a s těmi budeme asi dnes hodně konfrontováni. Luna je stále v Rybách a potká se s Neptunem na 18 st. Ryb, Mars v Blížencích už sice trochu poodešel ze včerejšího přesného kvadrátu na Neptun, nicméně stále působí a dnes díky Luně v konjunkci s Neptunem půjde hodně hluboko do emocí. Jak se k tomu postavíme, je samozřejmě na nás. Zde pomůže opět kvalita hlubokého soucítění a Lásky, s bolestí a emocemi ( i těmi zápornými). Pokud v sobě objevíme kvalitu hlubokého soucítění, najdeme cestu k přijetí všeho, čím jsme, i těch stinných stránek naší osobnosti. V přijetí stínu a lidskosti se skrývá veliká síla, klid, mír a hluboký pokoj i důvěra v sebe a v Život. Jsme prostě lidé a nejsme dokonalí, nikdo z nás není. Každý z nás je nějak jinak nedokonalý. Saturn stále stojí na 20. st Kozoroha a od zítra nabere retrográdní směr až do zhruba poloviny září. Opět budou na obloze tři retrográdní planety, Jupiter, Saturn a Pluto. Určité věci se nám mohou v různých obměnách vrátit do života, reprezentují nějaký mentální nebo emocionální vzorec nebo rovnici, kterou si potřebujeme uvědomit a vyřešit, pochopit a možná i přepsat. Buďme proto hodně bdělí, netlačme na výkon u sebe ani i druhých, na rozběhnutí stagnující energie nebo situací bude působit spíše hluboké pochopení a činění v nečinění, než tlak a síla. Odpoledne se Luna dostane do sextilu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, trochu se nám uleví a budeme se moci věnovat více praktickým věcem nebo aplikaci v hloubce sebe pochopeného do konkrétních životních situací.


30.4.2019

S láskou Vaše Laura GabrielaJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.