SAMHAIN - SVÁTEK VŠECH SVATÝCH, DUŠIČKY

Přátelé a kamarádi, blíží se nám čas Dušiček a pro mnohé z nás je tento svátek Všech svatých hodně citlivou vzpomínkou na někoho, o koho jsme v minulosti přišli.

Je to čas, kdy není každému do smíchu, ale přesto má své kouzlo. Já osobně mám tento svátek ráda - ne, nejsem morbidní, ale znám jeho pravý význam a ráda se o něj podělím s Vámi. Ten význam, který mám na mysli je ten, že tento svátek má hluboké kořeny, ty kořeny o kterých mluvím sahají až ke Keltům, kteří tento svátek slavili a brali ho jako oslavu, nikoli jako utrpení.

Byl to čas, kdy se mohli “setkat” se svými milovanými a být jim na blízku. Slavilo se z 31. října na 1. listopadu a ve starém keltském kalendáři se tímto slovem - SAMHAIN označoval také měsíc listopad, přesněji řečeno první tři týdny tohoto měsíce.

Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Když byla na začátku 1. stol. n. l. keltská území dobyta Římany, začaly se prolínat keltské a římské zvyky, a ke svátku Samhain se začal slavit i konec úrody.

K symbolům Samhainu přibylo obilí a ovoce. S tímto svátkem jsou spojené mnohé zvyky, kdy například jeden z nich bylo i to, že se protíralo u večeře i pro zesnulé příbuzné. Očekávalo se, že přijdou v tento čas rodinu navštívit. Dalším zvykem pak bylo zapalovat na okně svíčku ve vyřezané řepě a ta měla za “úkol” posvítit na cestu zbloudilým duším. V dnešní době je znám tento svátek jako “Helloween”, a nebudu se tajit, že pro mne tento svátek byl je a vždy bude pojmenován jako Dušičky, Památka zesnulých. Možná i z toho důvodu, že tento svátek má své kouzlo a tak jak je pojato v dnešní době nemá moc společného se Samhainem jako takovým -ta pointa se ztratila.

Stejně jako v současnosti, bylo i tenkrát zvykem, že se lidé převlékali do starého oblečení a malovali si obličeje - to proto, aby se uchránili před zlými duchy i silami a byli v bezpečí. Mám ráda tento svátek a to nejen, proto, že se blíží čas Vánoc, ale hlavně proto, že alespoň v touhle dobu si mnozí z nás sáhnou do svého vlastního svědomí a uvědomí si, čím je tento svátek kouzelný a jaká je jeho hlavní myšlenka. Nemělo by se zapomínat na naše blízké, kteří už mezi námi nejsou a měla by se ctít jejich památka. Právě tento čas je časem, kdy můžeme být našim zesnulým na blízku a projevit jim jejich úctu a zavzpomínat na ně v dobrém. Přeji Vám tedy hlavně v těchto blížících se dnech hodně síly a pochopení.

Stejně tak i uvědomění si, že život je nádherný, tím, co pro nás přichystá a proto bychom si ho měli vážit a zbytečně nekazit kdejakými lumpárnami. Přijměte svůj život s pokorou jako dar a nezapomeňte na své blízké. S úctou a pokorou, Miriam

Dušičky

Blíží se svátek zemřelých – dušičky. Brzy budeme vzpomínat na naše zemřelé příbuzné a přátele. Navštívíme místa jejich odpočinku, zapálíme jim svíčku a věnujeme jim tichou vzpomínku. Tento svátek má dlouhou tradici, dokonce již v předkřesťanské době naši předci věřili, že se touto dobou spojuje svět zemřelých se světem živých. Světlo, které naši předci zapalovali jim pomáhalo ochránit se před duchy a vším zlým. My zapalujeme světlo z jiného důvodu, již se nebojíme zlých duchů, ale vzdáváme jím hold těm, které jsme měli rádi. Zapálené svíčky také symbolizují víru ve věčný život.

Začátek listopadu tak v mnohých z nás vyvolává nejrůznější vzpomínky a nutí nás k zamyšlení nad svými životy. Měli bychom si vážit toho, že tu jsme, starat se o sebe, své zdraví a snažit se pomáhat lidem, kteří nám jsou nejbližší. Pokud máte nějaké trápení, například nevyřešené vztahy se svými blízkými, je právě začátek listopadu vhodným obdobím na jejich urovnání. Pomoci vám s tím mohou i naše kartářky.

 

Soňa Vanda, linka č. 6

Dušičky

JAK BARVY PŮSOBÍ NA ČLOVĚKA

Moje první zkušenost byla doplňujícím léčením - barevnou terapií.

Barvy nás obklopují celý náš život na každém kroku. Bez barev by pro nás byl svět fádní a smutný.
 
Spektrologie, která se zabývá rozborem jednotlivých barev a jejich vlivem na člověka, je propracovaným systémem, který rozeznává
tři barvy záklaní : modrou, žlutou a červenou a
tři barvy doplňkové : zelenou, oranžovou a fialovou.

O tom, že každá z barev (i těch zde nejmenovaných) má vliv nejen na naší psychiku, ale i fyzickou kondici.
Toto tvrzení je podpořeno vědeckými důkazy. Vstoupíme-li do místnosti se světle červenými barvami (nebo je-li tak vymalovaná), zrychlí se nám tep a mírně se zvýší i tělesná teplota. U modré barby je reakce opačná. Totéž platí i pro naše oblečení.

Myslím, že naší široké veřejnosti jsou již známé výrazy jako například  ENERGETICKÉ CENTRUM, zablokovaná ČAKRA nebo neprůchodný MERIDIÁN. V budhistických a hinduistických zemích jde o pradávnou a dnes běžnou záležitost. Je jistě dobře, že skepticismus západního světa k foto- a colorterapii je již na ústupu.

Uvedla jsem zde slovo ČAKRA.  Spíše čakry, protože člověk stejně jako vše kolem nás vyzařuje barvy, chcete-li energie o různé intenzitě, které jsou měřitelné citlivými přístroji. Pro náš běžný život nepotřebujeme mít citlivé přístroje, protože je máme zabudované uvnitř  nás. Poznáme to jednoduše . Není nám dobře, máme zdravotní potíže.

Na našem těle pracujeme se 7 hlavními čakrami přímo provázanými s energetickými centry odpovědnými za naše zdraví a psychiku. Dvě další čakry byly dlouho utajované z obavy z jejich zneužití a podle odhadů je jich celkem čtrnáct. V našem těle se dále nachází cca 88.000 vedlejších čaker!

A zde se dostávám k podstatě sdělení. 
Hlavní, nám známé čakry, se nacházejí od spodního konce páteře až k jejímu vrcholu a dále k temeni hlavy. Pokud je některé energetické centrum (čakra) disfunkční, pocítíme to na našem zdraví. Jejich neprůchodnost pak ovlivňuje negativně naše emoce nebo duchovno a negativně ovlivňujeme i pocity ostatních lidí v našem nejbližším okolí. Mimoto se člověk stává unaveným, apatickým, trpět depresemi ...

To vše ale senzitivní lidé z blízkého okolí vycítí dvojnásob intenzivně. Tím, jak která barva působí na naše jednotlivé orgány, se budeme zabývat příště.


Alenka Apolenka, linka 8

Působení barev

Rizika a nežádoucí účinky při výkladu karet


Dotazovat se na minulé, současné či budoucí situace, zdraví, vztahy, lásku, peníze a další podobné nejčastější věci nemusejí být vždy bez nežádoucích účinků či vedlejších rizik. Jsou ale i situace, kdy karty neodpovídají, a to z několika důvodů.

NESMYSL

Jestli vám karty při vykládání nedávají smysluplnou odpověď, přestože jste vynaložili veškerý váš um, nebyla vaše otázka jednoznačně položena či správně formulována.

SEBEKLAM

Existují rady, poučení a varování, ale nechceme je slyšet, protože se s našimi představami neshodují.

ZÁVISLOST

Tázající se může stát na výkladu karet závislým. Svá vlastní rozhodnutí přenáší na výklad karet a dochází pak u něj/ní snadno k odmítání vlastní odpovědnosti za svůj život.

VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Zcela byste se měli vyvarovat alibismu, tedy toho, aby jste z karet udělali viníka. Například: "Karty mi přece radily, abych udělal/a to či ono a nedopadlo to podle mých představ, protože já to chtěl/la přece trochu jinak...“. Hned musím vyhledat kartářku, aby mi řekla, kde se stala chyba a aby znovu vyložila A LÉPE !!!

VAROVNÝ VÝKLAD

Pokud vám při výkladu vycházejí negativní prognózy nebo chcete-li negativní karty, mohou při výkladu odrážet jen aktuální situaci. Nezoufejte! Dobrá kartářka by vám měla říci, že i přes varovný signál, můžete ještě budoucí události vlastním přičiněním pozměnit nebo ovlivnit. Rozhodně je nevhodné a bezvýznamné pokládat opakovaně až chronicky jednu a tu samou otázku dokola, a doufat, že vám vyjde jiná karta. Stejné je to i s požadavkem na přesné určování termínů a časů a problematická je i otázka „Jak brzy/pozdě/do kdy přesně? Každý z nás, na tomto světě, přestože čas byl stanoven a měří nám stejnou měrou, je každým z nás vnímán odlišně. Dva jedinci mohou vnímat stejnou situaci naprosto rozdílně. Dříve než začnete vykládat karty jiným, je dobré se je naučit vykládat hlavně sobě.

DISKRÉTNOST A KOREKTNOST VYKLADAČE

Nikdy nepoužívejte svoje poznatky o „klientovi“ k tomu, aby jste jím/jimi manipulovali. Nikdy tyto informace a poznatky nesdělujte třetím osobám !!! U výkladu karet je dobře být v dobré psychické kondici, citlivý, taktní optimisticky naladěný i shovívavý a diskrétní. Diskrétnost je zákonem pro všechny, kteří přicházejí do styku s osobními informacemi či údaji jiných osob. Není to někdy jednoduché, ale tohoto stavu, optimistického a shovívavého lze v relativně krátké době dosáhnout meditací nebo relaxací.

Vaše ALENKA Apolenka, linka 8

 

Výklad karet

Příběh zvěrokruhu

Každý jedinec na Zemi má své specifické chování a postoje k životu. A není to tak jednoduché, jak slýchám od svých klientů : „Jojo, to je pro nás lvy, býky, vodnáře atd. typické“. Není býk jako býk a znamení jako znamení. Je velmi podstatný rozdíl mezi ženou a mužem, dále mezi třemi dekany jednoho znamení, také mezi roky narození- čínsky horoskop, a konečně i mezi nositeli stejného znamení, ale různých numerologických tabulek, rovin a čísel. To nechme odborníkům. Tyto všechny atributy se snoubí právě v jednom zemském roce a to je roční zodiak. Jednak předurčuje klidové a akční měsíce, umí předpokládat a ovlivňovat úrodu a také zásadní aktivity lidí na Zemi a planetu samotnou.

Horoskopy velmi často, ale mylně, začínají výčet od Berana, či Ryb. Start nového cyklu je Vodnář, myslitel. Čínský rok o tom ví své, proto startuje koncem ledna a začátkem února, byť každý rok v jiném přesném datumu.


Země sice ještě spí v období Vodnáře / 21.1-20.2/, ale už startuje plán. Tak je to se vším na Zemi - samotná zeměkoule je také živý organismus. I s lidmi. Toto období je pokládáno za dobu spánku. Ano, příroda neprodukuje, období není akční, ale je vhodnou přípravou pro budoucí puče. Aktivita je mírná, proto působí jako spánek. Nenechme se ale mýlit. Jde o období, kdy se připravují změny a to velkého formátu, které změní stav na planetě nejen v následujícím roce, ale klidně i na několik let i staletí.


Zrozenci Vodnáře se právě proto jeví jako klidnější, mírnější, ale nenechme se opět mýlit. Jejich plán je velký a pragmatický, proto jim vždy vyjde, pokud chtějí. Otázka je jen, na jak dlouho myšlenku udrží do dalšího nápadu a připravované změny. Mozek lidstva sídlí právě v tomto období. Lidé tohoto znamení si buď extrémně jdou za svým cílem, nebo se maximálně snaží neprojevovat. Nic mezi. Pokud ale mají plán, je pragmatický a uskutečnitelný. A také, bez ohledu na překážky, jej uskuteční.

 


Následuje doba Ryb/ 20.2-21.3/. Země se emočně porovnává s plánem předchozího znamení. Co to znamená? Mnohdy i záplavy a výkyvy teplot. Nestabilitu spojenou s budoucí úrodou, danou právě emočností tohoto znamení. Na místě, kde se viditelně střídají 4.roční období, o to víc. Emoce Země je vidět např. v příchodu jara. Zima se nevzdává a jaro jakoby chtělo, ale nemá sílu naplno přijít. Příroda chce zasadit, ale nemůže, např. ranní mrazy a pomalé probouzení. Úroda není nikde na Zemi 12.měsíců v roce. Ale podstatné zjištění pro pochopení živého organismu, jedno jaké velikosti- člověka nebo živé planetky je vůle, chtění začít něco nového. Ani planeta, ani člověk, dokonce ani zvíře nerodí každý měsíc. Buňka ano a častěji, ale ta zvěrokruhu nepodléhá.


Zrozenci Ryb jsou právě proto specialisty v prožívání emocí a nerozhodnosti v emocích, zejména negativních, protože posuzují chtění- něco uskutečnit na podkladu pouhého plánu. To proto, že stojí na startu nejistých výsledků a často hledají chyby na okolí, z obavy, aby vše vyšlo, když necítí jistoty. A ty, bohužel, necítí i v žijících letitých jistotách. Obava a očekávání krachu je jejich dennodenním chlebem. Opakování zodpovězených otázek a opakování chyb taktéž. Dokáží ale s přesností nastavených pravidel zodpovědně pracovat. Umí vycítit nebezpečí svou empatií a často díky intuici odloží problém, který by byl likvidační.

 


A šup do dalšího období – Beran / 21.3-21.4/. Země má plán ucelený, přes boj s nepřízní nevyvážené emoce- počasí. Období berana je prvním akčním obdobím, které znatelně ukazuje svou materiální sílu, kterou obě předchozí znamení postrádají. Jarní Slunovrat to nejen datuje, ale i projevuje postojem Planet na obloze. Nejde jen o kalendářní setí plodin, které jasně vypozorovali naši předci. Jde hlavně o samovolný růst rostlin po době klidu. U zvířátek to také funguje samo?


Zrozenci Berana jsou právě proto bojovní, neústupní a velmi často bez předchozího plánu a rozmyslu, dosáhnou svého. Jsou prvními dobyvateli viditelného úspěchu v zodiaku na Zemi. Jsou těmi, co dokončují první cyklus v roce. Myšlenka-chtění-akce. 3-3-3. Což je trojjedinný matematický cyklus fungující zde na Zemi / o tom zase v dalších vydáních/. Jako třetí znamení v době přechodu 3ího a 4ého měsíce, start 3ky napomáhá, jsou přerodem od kliďasů k neurotikům, rychle řečeno. Jdou do akce opakovaně, méně poslouchají rady, spíše vůbec, a příliš nepřehodnocují. A světe div se, po častých a opakovaných pádech, vítězí. Téměř vždy. Nezdolatelnost a neústupnost od cíle jsou základními rysy. Často zaměňovanými za paličatost.

 

Téměř neviditelně nastupuje čas Býka / 21.4-21.5/. Vše pučí, věci i úroda jsou v chodu. Urputný boj času berana o aktivaci děje nabírá na obrátkách, a už ukazuje viditelné plody snahy. Co po zimě vyrostlo tak nějak bez plánu - sněženky, petrklíče, medvědí česnek, sedmikrásky, pampelišky….aj. se doplnilo první plánovanou a odpracovanou úrodou. Uskutečňuje se už vymyšlené a plánované dobou Vodnáře a Ryb, kteří neuměli uskutečnit plán, který Beran útokem docílil. Stabilita Býka propůjčuje klid a opakování kladného výsledku, který vydobylo období rychlého Berana. Stabilita- je nový charakter od zrodu nového koloběhu roku.


Zrozenci Býka se právě proto projevují zejména majetnickostí, důmyslným plánem zisku a i pohodlností. Stálo je to práci, kterou vyvinuli plánovitě, čekáním na příležitost, a za potu tváře. A když stabilní býk něco naplánuje, těžko s ním pohnete. Takže opět smažeme jeden mylný mýtus, že Beran je paličák. Je a velký. Ale v porovnání s Býkem jde o slabý odvar. Čili, co si usmyslí Býk, že to tak bude, tak to tak většinou bude. Protože pokračuje od Vodnáře, co něco vymyslí. Ryby, co zvažuje pro a proti- zvítězí vždy proti. A Berana, co nespolupracuje, protože neslyší, ale vybuduje sám pro sebe, anebo podle svého nastavení. Býk čerpá a vyvozuje z předchozích dějů. Předčí ho až Panna za 3.měsíce. Berana přesvědčíte rychleji než Býka. Důvod je jasný. Beran- prvoplán a teď hned. Býk- a co z toho bude? Počkám. Nerad, ale…počkám, když nevíte, co z toho mám.)

 


Nastupuje období Blíženců / 21.5- 21.6./ . Jde o zemský čas, který nabourá stabilitu a rytmus předchozího znamení, zejména v oblastích monzunových dešťů. I tak ale Země vyvíjí započaté. A nejvíc úspěšně dokonce i tam, kde se spouští monzuny. I ty mají totiž roční pravidelnost s následnou úrodou. A tak začíná spolupráce se vším, co je nové anebo vrtkavé, ale dá se pospojovat. Jde o maximální sklizeň úrody předcházejících období. A také o nové možnosti opakované sklizně. To se úspěšně daří zejména v jiných pásmech, než evropských.


Zrození v Blížencích ukládá nositeli jasnou mysl v rychlých rozhodnutích, ale co se vleče- neuteče. Takto uvažuje blíženec. V praxi to znamená, že byť v práci je aktivní a na vše má řešení, které i uskuteční, v soukromém životě často trpí jeho okolí pro jeho nepředvídatelnost a nestabilnost názorů na věc. O rozhodnutích blíženců bych raději pomlčela, protože blíženec dá vysvětlení, ale akce je na druhých. Tlačit na výsledek se nevyplácí. Rozhodují si sami o tom, jestli se budou podílet na výsledném efektu, anebo ne. Ale pozor! Jsou to zase lidé, kteří z ničeho nic pro druhé udělají cokoliv, co potřebují, v daném momentu. Bez původního plánu a mnohdy i bez žádosti o pomoc.

 


Nastupují Raci / 21.6-22.7./ . Pro Zemi planetu, obrovsky významné datum 21.6. letní slunovrat. Slunce a jeho energie extrémně kladně působí na vše živé. Znamená to, že co se přírodě nedařilo rozproudit v přecházejících měsících na maximum, to vrcholí. Úroda a počasí především. Tento den zakončuje a umocňuje rychlou změnu. Vše se ustálí , výjimečně přijde zlom. Ustálí se počasí. Povětšinou na slunné, nemokré, anebo v případě monzunů deštivé a očekávané, a s nimi zase příroda začíná další sklizeň. A následně se připravuje na další úrody plodů Země.


Zrozenci Raka jsou proto často velmi pracovití, protože by nenechali úrodu pojít. Taktéž pragmatičtí a proto nestaví na plánech, ale na tom, co se skutečně v reále děje. A fungují dle pravidel, předpokladů a hlavně plánů. Které si léty buď nastavili pozorováním, anebo jim je někdo zadá. Hazard jim je cizí a staví na osvědčených pravidlech. Nebudou riskovat a ani nic zkoušet. Proto jsou poslušnými pracanty, provozovateli a stabilními šéfy jak v oboru, tak v domácnosti.

 

A přichází Lev- král zvířat / 22.7.-23.8./. Astrologicky a vesmírně nejbohatší čas pro planetu. Pro Zemi jde o pravidelný blahobyt běžně. Úroda dozrává, v některých oblastech Země už podruhé v plné výši, jinde s jinými plodinami. Stovky let klidu a pohody. Dokonce i vzrůstu. Až do té doby, kdy se s pohodovým životem potkají numerologické 8ičky, které umocňují sílu Lva ve změnách. To je zásadní a neovladatelné. Naše Česká země si jistě pamatuje srpnovou okupaci sovětskou armádou v srpnu- 8. měsíci roku 1968.


Sfinga, nám všem známá v dnešním Egyptě, byla cíleně znovuopravena v době Lva, astrologického znamení viditelného na obloze mléčné dráhy- 12.000.let- 10.000.let př.n.nl. Po původní verzi. Proto má podobu lva a její tvář tehdy léta koukala na souhvězdí Lva v naší domovské galaxii. To je pravda, která nám dnes zní jako pohádka pro děti. V Egyptě mě nejen učili vědomostem prastarých civilizací a zasvěcovali v naukách a následné mlčenlivosti, ale dostala jsem povolení i něco „mluvit“- říct. To něco je i poslední velká potopa světa / nikoli obrovská jako byla 850.000. př.n.l. při posunu pólů Země/. Poslední opravdu velká potopa byla cca10.500. př.n.l. , po střetu Země s malou planetkou. Datum bylo asi 8y, nebo 18ý nebo 28.srpen., přesný rok nevím. Ze studia numerologie jsem si vyvodila alespoň měsíc a předpokladatelný datum v něm. –


-- Pravda juliánský kalendář se změnil na gregoriánský kalendář , páč bylo zjištěno, že se juliánský opožďuje po 400.letech o necelou čtvrt hodinu v roce / přesně 11.min. a 14.sec./. A tak někde v půlce 16ého století se přijal gregoriánský kalendář s jednoduchým výpočtem přestupného dne, který napraví kosmický čas na zemi. Ano, jde o 29ý únor po každých 4řech letech. Takže výchylka jednoho dne od poslední potopy je reálná, z pohledu numerologie. Jen dodám na okraj, že se jde obrátit k propočtům tzv. siderického kalendáře na setiny desetin, ale to je laicky nezajímavé a i hvězdopravci se ve svých tezích navzájem přou.


Lidé ve Lvu jsou povětšinou velmi samostatní, velmi hbití, anebo spoléhající na akci okolí, kterou ale sami řídí a dovedou do konce, úspěšně. Nenechají se řídit, ale jakoukoli polovičatost umí napravit. Snaží se uvést stabilitu tam, kde ji ostatní boří, anebo vzdávají. Jsou přístupní dohodě, delegovanou dohodu přijmou pouze tehdy, pokud má prospěch většina. Nikoli jedinec. První vyjednávatelé zvěrokruhu před Váhami. Osobně často trpí pro svoje pojetí pravdy a potichu, a také pro nespoluúčast okolí. Nejsou totiž týmovými hráči, a tak většinou vyběhnou k cíli a pak se diví v půli cesty, že běží sami. Je to ale dobře. Oni k cíli doběhnou. A ostatní co se přidají oni umí dobře vést. Neumí ale nést „raněné osudem“ na zádech. Ženy Lvice- na rozdíl od mužů, tělesně raněné často ošetřují a nemocné léčí. Společně s Blíženkami a Pannami. Ošetřovatelky na slovo vzaté. Často i vystudované, byť vystudovanou profesi neprovozují. Praktikují ji i tak, alespoň v rodině.

 

Doba Panny / 23.8- 21.9./. Země se raduje. Je v kompozici s úrodou i lidmi. Zejména zářijový čas je požehnáním všemu. Úrodě, ať je jakákoli, v tomto čase je všude na Zemi. A to je důvod slavit sklizeň- Žně- Starý pohanský svátek. Pravda, tam kde se střídají 4i roční období jde o hlavní úrodu, která se schovává na zimu. Roční očekávání, které se nejen slaví, ale i ctí. V teplých krajích jde sice od února o průběžné sklizně různých rostlin, ale i tam pomalu myslí na zimu. Sklízí se polnosti, obilí. Byť jejich zima je mírná a trvá zemsky 2.měsíce- cca půl prosinec- až půl února. I tak vědí, že je třeba se zazásobit plodinami, které vykazují hojnost právě v tento čas.


Ti, co se narodili ve znamení Panny jsou jedinci velmi houževnatí a také umanutí. Není nic, co by jim ustoupilo, klidně i s problémy. Výsledek- je jejich podstata. A na něj tlačí. Bohužel i tam, kde není možný. Jiný výsledek než cíl, v jejich podání, ani není možný. A proto jsou dříči zvěrokruhu a obrovskými pracanty na úkolech, které si zadali, anebo jim byly zadány. Na stranu druhou mohou tuto velkou sílu použít i sebedestruktivně. Např. alkohol a jiné „hlouposti“. Je to jako s autem. Když máte pod kapotou mnoho koní, je třeba rozumně řídit. A řídit, nejen auta, ale i lidi, Panny umí. Samy sebe ale nikoli!. Dovedou se postavit za svůj tým lidí - lidsky i výchovně, vybojovat nejen lepší pracovní podmínky, ale i plat. Ale pozor. V případě soukromého podnikání a majitele kasy - Panny, počítejte s důslednou kontrolou vaší pracovní činnosti a výsledků, nezřídka i s těžce přidanými odměnami. Inu, je třeba myslet na zimu?. Jako životní partner bývá Panenka velmi náročná a zvědavá na to, co děláte a plánujete, ale i oddaná a věrná. S tendencí rozčilovat okolí drobnostmi, které by se měly napravit a nejlépe ihned!

 

Doba Váhy / 21.9.-22.10./ Je pozemským časem rozjímání. Planeta ukončuje úrody plodin naposledy v roce. V teplém podnebí pomaleji, ale i tak s výběrem kvality. Rostlina vyroste, ale menší a jednoznačně s úbytkem vlivných látek na lidský organismus. V oblastech viditelných střídání teplot a ročních období, o to víc. Tam potrava či bylina buď vůbec nenaroste, anebo bude viditelně i funkčně bez užití. A tak příroda začíná nechtěně selektovat, co může růst a čemu se dařit prostě nebude. Vyčerpání teplých a plodných měsíců.

Lidičky Váhy jsou na pomezí toho, co se musí a má. Jsou ve věčném rozporu očekávání, které mají naplnit, anebo sami chtějí uskutečnit. To, co se od nich očekává, velmi často naplní ve věku do 30i.let. Prvně pro rodiče, nebo jednoho z nich- často máma. Druhotně pro založenou rodinu. A následně nejsou šťastní, protože to „jaksi“ není to, co mysleli. Poslušnost Váze skutečně nepřísluší. Pokud se jí poddá, tak obětuje samu sebe. Tento zrozenec si vybral cestu neřešitelných rozhodnutí v sobě samém. S možnostmi, které potvrdí, anebo popře okolí. Často popře. První žena- nebo muž- Váhám ublíží. Matka zrozence Váhy, nebo otec, stálá milenka- či milenec, první žena či muž, rozhodují společně s nimi. Takto selektují důležitá rozhodnutí. Nikdy ne sami. Vždy podléhají názorům okolí, se kterým sympatizují. Změna bývá pomalá, potichá a klidná, nicméně nevratná. Je-li rozhodnutí skutkem, např. odchodem, je nevratné. Nevyhrožují, nepřipravují, mlčky plánují a odejdou.

 

Štír /22.10- 23.11./- Pro Zem- matku rozpolcenost. Vědomý závěr funkčního koloběhu. Začíná pohodlnost, aktivita končí. Vše co rostlo samo sebou, neroste. Bez člověka, co umí vytáhnout z nuly maximum- nic. Jde o období, kdy se tzv. vše živé pomalu ukládá ke spánku. Dokonce i v teplých krajích pociťují úbytek. Období Země, která vydá poslední šťávu, ale hlavně děkuje životu po vykonaném v roce. Konec sběru, jakékoli úrody. Proto i lidé v tomto období ( kdekoli na světě) , slaví své předky a uctívají své mrtvé.


Ano, jde o „Dušičky“. Od Keltů / n. l./, kteří uctívali svátek Samhain- konec úrody a smrti. Pak pokračovali novodobí křesťané- vysvěcením původně antického chrámu v římském Pantheonu roku 609 n.l. , obnovili svátek duší. A tím následně / po 600i stech letech protestů- vůči systému a jakože bezvěrcům/ povýšili datum 2.11, na datum pocty předkům. Pěkná práce po více jak půl tisíciletí temna. A to středověk teprve měl přijít). Dřívější protestantský Svátek duší, zavedl v roce 998 i do Evropy francouzský kněz Odillo. Vycházel z mytologie Keltů a upravil datum na 1.11, kdy v noci duše zemřelých navštěvují náš živý svět. I tak trvalo skoro 300.let, než hlavních 18.evropských měst tehdy naznalo uctívat tento prastarý svátek. Který se mimo jiné uctíval i př.n.l. pod jiným názvem nejen v Evropě, ale hlavně na starých kontinentech- Afrika, Řecko, Tibet- a tam ještě dříve.


Dnešní Americký Helloween / čtenář promine/, je paskvil a slátanina. Ale taktéž odraz smutné historie Evropy, která tento kontinent ve starověku, bohužel, napadla. I Indiáni- původní obyvatelé znali čas a svátky. A čas uměli počítat lépe než Evropa svého věku. Nicméně novodobé americké napodobeniny jakýchkoli svátků starověku mají podstatu doma, na Starém kontinentu. Kopírují a napodobují starou Evropu. Svátky původních obyvatel- Indiánů- nedodržují, bohužel. Kopírují naplaveninu kultur bez rozmyslu. Od svátku mrtvých, které zostuzují karnevalem, až po chudáka dědka se sobím spřežením, co padá komínem s punčochou sladkostí ke konci roku do každé domácnosti.

Z toho pramení i Štír znamení. Prvotní pohled na svět je nevěřícnost, testování a pochybnosti o plánu. Slovo „Nevím“ neznamená, že to nejde. Tak jako u Ryb, které vás odradí od záměru. Štír se okamžitě vrhá k řešení, ale se slovem-„ nevím, asi to nejde“- znamená, že to už dělá, anebo se pokouší o úspěch. Jde o funkční rozvoj. Ukažte mi, anebo dejte mi prvotní důvod jednat…a štír jede.).. Máte-li pocit, že neví, sami jste ztraceni. Vždy ví, anebo si myslí, že ví. Ale to je jedno, protože jedná vždy s rozhodnutím. A sociálně slouží celé rodině. Zbohatli jste společně­, nebo máte společné děti, budujete společně? A radujete se z blízkosti? Máte obrovské štěstí, budete dlouho šťastní. Společně je totiž svaté slovo. Sám se totiž štírek ztrácí, potřebuje spolupracovat, anebo se spolupodílet.

 

Střelec / 24.11-21.12./. následuje. Roční období, kdy se země poddává zbytkům úrodnosti, pokojně napodobuje jaro, které se nedaří a vědomě ani nepodaří. V evropském pásmu poslední snaha z přízemních mrazíků získat cokoli, co už nepošlo mrazem. Aha, poslední houby / pod borovicemi, na mechu a hlavně na rašelině/- ale pozor s největší náloží vitamínů. Období, kdy se příroda ukazuje naposledy v roce a zázračně, nečekaně.


Lidé ve Střelci vykazují stejnou nepředpokladatelnost a radost z neočekávatelného. Tak jako příroda v tomto čase. Překvapují snahou a ochotou tam, kde se rodí něco nového, anebo mohou napravit to, co se pokazilo. Vrhají se do nových projektů a často úspěšně. Také kolikrát vyřeší problém, co stagnoval na energii, nikomu se nechtělo, popř. nikdo nevěděl, co s tím. Střelec je člověk, který přijde a zazáří a nezištně. Pozor, ale i slunce zapadá každý den, tak jako zapadne i zrozenec střelce, pokud chcete stabilitu, opakování a nedej Bože- stereotyp. Nadšení z nového je jejich mantrou. Umí se nadchnout téměř pro nic a zvítězit nad problémem. Tak stejně pro svou lásku a citové rozpoložení jsou schopni „v tu ránu „!, obětovat i život. Počítejte ale pouze s jednou ranou. Opakování není pro ně. A pokud jsou k opakovaným skutkům tlačeni, zmizí jako pára nad hrncem. Ale žádný strach. Pokud jste byli dostatečně samostatní, vrátí se, aby vás pochválili, a zase něco nového udělají. Pozor, ne vymyslí.). Čin předchází plán.

 

Poslední doba zemského roku patří Kozorohu / 21.12.- 21.1./. Čas klidu, rozjímání s těžbou z předchozích měsíců. Půda odpočívá kdekoli na světě. Nic nového se nerodí, maximálně to, co ustálo počasí.


Kozorozi jsou proto v zodiaku vnímáni jako starci. Jde o myšlení a postoje, nikoli o věk. Lidé tohoto znamení jsou „staří mladí“, jednoduše řečeno. Jsou buď- anebo. Extrémně vyspělí a samostatní, sami rozhodují, pomoc nehledají, nekonzultují. Tzv. na „vlastní triko“ jednají, nikdy se neobhajují tím, že okolnosti, anebo kdokoli jiný, jim plán zkřížil. Pracovití, samostatní, někdy až příliš. Poradit si nedají. Negativní stránka- mlčenlivost o plánech, až zatloukání. Nelžou, jako někteří Střelci před nimi, pouze mlčí, neodpovídají na dotazy a nechlubí se záměry. Zrozenci okolo Silvestra mohou tíhnout k závislostem hazardu, anebo propadům psychiky- depresím. Jsou povětšinou stálí ve vztazích / ženy víc/, poplatní službě své rodině a svým nejbližším. Zařídí, postarají se, ale s obejmutím moc nepočítejte. Lásku projevují činy, ne slovy ani *polaskáním….* Vysvětlivka pro Kozorohy- polaskat, znamená pohladit, obejmout,… pochovat- prosím vás ne do hrobu, ale v náručí :-).

Lucie, linka 2.

 

Pribeh zvěrokruhuJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.