Nejbližší novoluní a příležitost pozorovat zajímavý úkaz

Dne 26. dubna nastane exaktní novoluní, a to ve 14:15 letního času. Slunce, a tudíž i Luna se budou nacházet ve znamení Býka. Avšak první tenký srpek nového Měsíce budeme moci spatřit hned po západu Slunce až o dva dny později.

To je obvyklá prodleva mezi exaktním novoluním a tzv. Prvním světlem, tedy dnem kdy po západu slunce lze poprvé pozorovat Měsíc jako tenoučký srpek nad západním obzorem (pokud ovšem je dostatečně průzračný vzduch, ničím nezkalený). Tentokrát budeme mít vzácnou možnost pozorovat zákryt jasné hvězdy Aldebaran, což je nejjasnější hvězda souhvězdí Býka.

Ovšem to už bude Luna (astrologický název Měsíce) ve znamení Blíženců. Z astronomického hlediska jde o dosti vzácný úkaz, i když Měsíc zakrývá nějaké hvězdy denně, avšak málo kdy jsou to ty nejjasnější. Můžeme mluvit o štěstí, že bude zákryt Aldebaranu pozorovatelný – Měsíc totiž zakryje Aldebaran těsně po západu Slunce a odkryje jej v čase, kdy bude ještě nízko nad obzorem.

K pozorování zákrytu bude stačit dobrý triedr, možná i divadelní kukátko. Ještě před západem Slunce by měl být Aldebaran viditelný těsně nalevo od Měsíce, kousek před okrajem jeho neosvětlené části. Astrologická situace není ani pozorovatelným zákrytem Aldebaranu kdoví jak výjimečná.

Novoluní má harmonický charakter. Živlově převládá země, jako by nám nebe napovídalo, čemu bude dobré se věnovat. Dík postavení Slunce v Býku to bude příhodný čas k hospodaření na zahrádkách. Ascendent ve Lvu zase slibuje podporu dlouhodobějším, strategickým záměrům s nimiž by mělo být započato. K takové aktivitě nastane nejpříhodnější čas dva dny po novoluní – 28.4., kdy bude Luina v konjunkci s Marsem.

>Nejbližší novoluní a příležitost pozorovat zajímavý úkaz

Šťastné a veselé Velikonoce!

Velikonoce jsou nejvýznamějšími křesťanskými svátky. Jejich původ je však podstatně starší. To dokládají některé lidové zvyky, které tyto svátky provázejí. Malování vajíček je známo již ve starém Egyptě a Persii. Vajíčka jsou již odjakživa symbolem nového života a spojovány s oslavou jara. I název kraslice je odvozen od červené barvy, kterou byly barveny.

Šťastné a veselé Velikonoce!

 

Pro křesťany měla červená barva značit Kristovu zajíčků a beránků, kteří jako čerstvě narozená mlád'ata jsou rovněž symbolem nového života a jara. Pomlázky jsou pleteny z vrbových proutků, které na jaře raší jako první a švihání žen takto upletenou pomlázkou má v daném roce zajistit jejich zdraví a plodnost. Velikonoce jsou rovněž významným židovským svátkem, který se hebrejsky nazývá pesach. Je oslavou osvobození Židů z Egypta. Podle legendy nestačili při odchodu nechat vykvasit chleba. Proto je také někdy nazýván svátkem nekvašeného chleba.

Pro křesťany Velikonoce představují smrt a znovu vzkříšení Ježíše Krista.První zprávy o oslavě Velikonoc pocházejí již z 2. století našeho letopočtu. Jejich termín je pohyblivý a vypočítává se podle fází měsíce v daném roce.

Přípravou Velikonoc je již na počátku roku Masopust, svátek, který začíná den po Třech králích. Název Masopust jinak také karneval (z italského termínu carne leváre — maso pryč) znamená počátek čtyřicetidenního půstu. Křesťané by v tu dobu neměli jíst žádné maso. Počátkem půstu je tzv. Popeleční středa. Popeleční se nazývá podle kajícníků, kteří si na znamení pokání sypou na hlavu popel z „kočiček" posvěcených při loňské Květné neděli. Po skončení půstu probíhají vlastní Velikonoce tzv. Svatý týden. Ten začíná Květnou nedělí.

Šťastné a veselé Velikonoce!

 

V ten den měl Ježíš přijet do Jeruzaléma, aby se zde zúčastnil svátku pesach. Při vjezdu byl vítán obyvateli, kteří mu mávali palmovými ratolestmi. Ty v našich zeměpisných šířkách nahrazují květy jívy zvané kočičky.

Dalším dnem je Zelený čtvrtek, kterým začíná tzv. triduum (třídenní). Zelený čtvrtek není vlastně zelený. Jeho název vznikl zkomolením původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na GrĚindonnerstag (ze-lený čtvrtek). V ten den byl Ježíš zrazen Jidášem. V Getsametské zahradě Ježíš uskutečnil se svými učedníky poslední večeři, po které jim na znamení pokory umyl nohy.

Následně byl zajat a uvězněn. Dalším dnem je Velký pátek, kdy byl Ježíš odsouzen a ukřižován.

Následuje Bílá sobota.

V tento den se nekonají žádné církevní obřady s vyjimkou křtu nových zájemců o vstup do církve. Od jejich bílých rouch je odvozen název toho to dne.
Noc ze soboty na neděli je velkou nocí a vzkříšením Krista. O Velikonoční neděli se pak koná Hod boží velikonoční.
Zbývá jen vysvětlit některé s Velikonocemi spojené termíny. Velikonoční beránek. 'Židé o Velikonocích obětovali a pojídali beránka jako připomínku na osvobození z egyptského zajetí. Pro křest'any beránek symbolizuje Krista, který byl obětován za hříchy celého lidstva.
Vigilie je slavnostní bohoslužba konaná v předvečer hlavních křesťanských svátků.

O Velikonocích se koná v noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli. O Vánocích se koná předvečer svátku narození páně.
Paškál je dlouhá svíce zapalovaná o Velikonocích. Její název je odvozen od hebrejského názvu Velikonoc pesach.

Rčení vzít někoho na paškál je odvozeno od skutečnosti, že u této svíce lidé skládali přísahy. Velikonoce pro většinu z nás dnes představují již jen pouhou tradici. To dokazuje i skutečnost, že neznáme již ani průběh ani význam velikonočních svátků a tyto svátky spojujeme jen s kraslicemi a pomlázkou.

Šťastné a veselé Velikonoce!

První letošní jarní úplněk

Tajemství pohyblivých velikonočních svátků spočívá v tom, že Velikonoce se řídí prvním jarním úplňkem. Ten nenastává vždy ve stejný okamžik a neděle velikonoční je právě první nedělí v roce, která následuje bezprostředně první jarní úplněk. Nastane 11.4. v 8:08 letního středoevropského času. Horoskop tohoto jarního úplňku naznačuje závažný duchovní obsah, dokonce mnohem, mnohem staršího ražení, než je ten křesťanský, spojovaný s Velikonocemi.

Tento úplněk nastává za situace, kdy se bezprostředně na jeho energo-informačním potenciálu podílí všechny tzv. těžké, či jinak řečeno „generační“ planety (od Jupitera až po Neptuna) a také bůh podsvětí Hádés (Pluto) se připojuje velmi disharmonickými aspekty. Vládcem horoskopu je Merkur, disharmonicky aspektující meridián. Jestliže bylo jarní novoluní příležitostí započít s řešením starých problémů týkajících se ženského pricipu, potom úplněk přináší náznak, že jejich nevyřešení by se mohlo vymstít destrukcí vztahů. Bude nanejvýš zapotřebí dobré vůle a laskavosti k partnerům.

Velmi opatrní (zdrženliví) by měli být zejména muži Vodnáři i Berani a totéž platí pro ženy zrozené ve Střelci i ve znamení Vah. Nejvíce by si partneři mohli v období kolem úplňku škodit slovem. Horoskop dále naznačuje potřebu trpělivosti a pokory, pokud jde jakékoli problémy ve vztazích. Zmínili jsme prastarý duchovní obsah, a tak budiž řečeno, že nejvhodnějším tématem pro meditaci je mýtus o Uranovi a Gaie. Úranos v tomto mýtu není jen praotcem bodů, on představuje vesmír a jeho řád.

Letošní první jarní úplněk přináší varování, že ničeho nemá být přespříliš. Nenechme eskalovat vleklé spory, nesnažme se o rasantní styl řešení. Naopak – buďme zdrženliví, trpěliví a laskaví. Stará moudrost říká: Kdo seje vítr, sklidí bouři. Je velice pravděpodobné, že kolem prvního jarního úplňku by se větrná setba opravdu mohla změnit v důkladnou bouři, a to zejména ve vztazích.

První letošní jarní úplněk

Proč láska bolí

Rozchod s partnerem je silná, emotivní životní událost, která potká každého z nás. Z hlediska odbornosti je rozchod na stejné úrovni psychické zátěže jako je smrt. Odborníci přišli na to, že hormon oxytocin nám dává pocit blaženosti a lásky. Když se oxytocin vytrácí, objeví se silná emocionální reakce. Podle odborníků, neurologů tento hormon ukrývá v paměti negativní pocity jako je žal,smutek,úzkost, smutek, nespavost.

Oxytocin hraje tedy hlavní roli v lásce a zklamání. Tento hormon způsobuje připoutanost k druhému partnerovi.Tělo na ztrátu reaguje velmi silně. Láska je nejsložitější lidský cit. Člověk, ucítí-li ztrátu lásky, začíná panikařit a stále si pokládá otázku PROČ. Každý z nás zažil, jak bolí opuštění a jak převládá prázdnota. V neděli odpoledne přišla na výklad karet starší žena a vyprávěla mi svůj životní příběh. Vyprávěla mi, že jí manžel bije, nedává jí žádné peníze a sexuální soužití žádné. Cítila se velmi opuštěná, její ego, bylo na nulovém bodu, převládala v ní prázdnota a jejím přáním bylo, aby se k ní manžel vrátil bez ohledu na útrapy které s ním prožívá.

Omlouvala své přání tím, že s ním má dítě, dům ... .

Poradila jsem jí, že nikoho nemůže vlastnit. Že je potřeba odpustit a jít dál. Ona, stejně jako většina žen v její situaci hledala různé výmluvy, proč chce, aby se k ní partner vrátil. Vysvětlovala jsem jí, že každá zkušenost jí posune dopředu. Že má poděkovat jemu/manželovi a jít vlastní cestou dál. Že vidím, že jejich vztah končí. Její otázka zněla " vrátíme se k sobě" ?. Řekla jsem jí , že by to nic nepřineslo a bylo by to jako špatně slepený hrníček. Ona odpověděla , že jí to nevadí, že bude čekat.

I když je to jen na čas. Vysvětlila jsem jí znovu, že jí vlastně pomohl. že jí otevřel jeho odchodem dveře pro její nové začátky.

Co se stane při rozchodu:

1. Fáze spouštěcí

2. Šok-rozchod

3. Hněv-agrese

4. Smutek, období beznaděje

5. Žal tj. smíření - deprese. Smíření s realitou.

Většina žen volajících na naší linku má psychické problémy tzv. emoční závislost. Naučily se být a žít v závěsu svého partnera a bojí se aby neodešel, aby např. netrucoval, aby si na ní nevyléval vztek a tak se stává, že tyto ženy před jeho zájmy, koníčky a náladami stále ustupují. Oni vědí, že je to bolí ale pro klid a z obavy ze samoty a prázdnoty jsou ochotny podstoupit a obětovat všechno.

Emoční závislost je vážný problém a není jednoduché jej vyřešit. Tady nepomůže kartářka, ale odborník. Jsme na tomto světě, abychom se radovali, našli smysl života a duchovně rostli.Existuje nějaký zázračný recept ? Doporučuji - odpustit si a jít kupředu. Dávat a přijímat štědrost a vděčnost. Porozumět sama sobě a najít si životní cíle. Doporučuji andělskou terapii pro rozchody od Doreen Virtue PhDr. v podání Blanky Ch. Pozitivní afirmace, očistné mantry, rituály na odstranění negativních vztahů. Trápení je společné nám všem. Při rozchodu je důležité nasměrovat ztrátu energie do pozitivní energie, nikoli do negativní spirály sebelítosti a deprese.

Soustřeďte se sami na sebe, važte si sami sebe a neustále mějte před očima svoji životní vizi. Chvalte se, smějte se a svět se bude smát s vámi. Osvoboďte dítě ukryté ve vás. Když se naučíte milovat a respektovat sebe můžete milovat a respektovat druhé. Za mnohé problémy, kterým musí lidé čelit může to, že mají nedostatek lásky k sobě samým. Důvodem závislosti na láskách může být i nikotin, kofein, alkohol a emoční závislost. Chcete se zbavit nějaké závislosti? Opakuji - hledejte lásku v sobě. Vy jste ten zázrak, zaměřte se na svoji osobu. Tam je ten nekonečný potenciál. Láska nedává nic než sebe a nic sama nepřijímá. Láska nevlastní a nechce být vlastněna, neboť si zcela vystačí sama.( " K.Gibran") Každý z nás má svoji cestu životem.

Taková cesta existuje. Pokud si někdo myslí, že má tu cestu hotovou tak je na omylu. Žádná cesta není totiž hotová ani připravená. Každý z nás, každý svým krokem a chůzí, myšlenkou, skutkem, jí staví. Přeji vám všem, aby každý váš krok byl úspěšným krokem pro vás i pro ostatní.

Vaše kartářka Alenka AlliRose

Proč láska bolí

První jarní novoluní - příležitost

Toto novoluní nastane dne 28.3. ve 3:57 středoevropského času.

Každé novoluní je vhodným okamžikem k započetí všeho, co má vzejít ze setby a přinést úrodu, čímž nejsou myšleny pouze plodiny, nýbrž i nové aktivity fyzické i duchovní. Zjednodušeně řečeno: Má-li se s něčím začít, je dobré to udělat při novoluní, nejpozději 3 dny od přesného okamžiku novoluní. K novoluní dochází přibližně jednou za měsíc, avšak liší se jejich astrologický náboj.

Nadcházející jarní novoluní je velmi vhodné zejména v případech, kdy chceme začít řešit nebo napravovat staré bolesti (třeba tím, že někomu konečně odpustíme). Protože znamení Berana je nabito energií, očekávejme období, kdy nebudou chybět síly či kuráž vydat se po nových cestách. Podle horoskopu pro okamžik novoluní by se mohlo dařit především takovým aktivitám, které jsou v konečném důsledku osvobozující. Klíčovým pojmem je „vyzařování“, tudíž měli bychom dát dobrý pozor, co to vlastně vyzařujeme (například srdeční čakrou), rozhodně by to mělo být vyzařování pozitivní, laskavé. Dá se též předpokládat, že když v době novoluní bude zahájena léčba ozařováním, je dobrá šance na její úspěch.

Z vlastní zkušenosti vím, že při přibývající Luně se hůře hojí rány, protože dojde-li k infekci rány, mají bakterie pro svůj růst podporu přibývající Luny. Jde-li třeba o pooperační rány, je nutno zachovávat úzkostlivou čistotu a případně napomoci hojení Janovým olejem (třezalkovým). Nemá smysl dávat si kdovíjaká předsevzetí, protože bude na vzestupu energie Jin, tudíž jemný modus energie. V takovém energetickém prostředí není dobré lámat něco přes koleno a prosazovat svou vůli stůj co stůj.

Zcela v souladu s přírodou bychom měli podporovat vše pozitivní, vše co slouží životu. Citlivý člověk pozná zajisté svým srdcem, co je správné. Naslouchejme tedy svému srdci a vesmír nám pomůže...

První jarní novoluní - příležitostJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.