Novoluní ve Štíru, Samhain, dušičky, Památka zesnulých...

Máme před sebou nejen nedělní Novoluní ve Štíru, ale následovat bude jeden z mála dnů v roce, kdy se dle tradice Keltů otevírá po setmění opona mezi světy, a my máme příležitost setkat se na duchovní úrovni s našimi předky..Pro Kelty znamenal Samhain, potažmo 31.říjen a 1.listopad ale ještě něco jiného, byl to pro ně začátek nového roku.

Do tohoto data muselo být z polí a stromů vše sklizeno, dobytek a ovce byly zahnány z pastvin do stájí.

31.října se porážel dobytek, maso se nakládalo a sušilo na zimu.

Poté se shromáždil celý kmen okolo oltáře, ke kterému každý položil obětní jídlo.

Po setmění okolo svých příbytků rozsvítili svíčky, aby duše předků našla cestu domů, a ke stolu pro „hosta z druhé strany“ přichystali židli.

Oblékli se do bílého roucha, ozdobili se slámou, ale záměrně volili převlek opačného pohlaví, aby zmátli zlé duchy.

Druid, což byl příslušník kněžské kasty, zapálil velký oheň, do kterého naházeli kosti i různé pokrmy, a provedli oběť bohům přírody, dle pověstí to bylo nejmladší zvíře kmene, aby měli dostatek hojnosti v dalších dvanácti měsících.

Do ohňů také házeli různé kameny, které byly označeny.

Reje a taškařice, připodobnitelné k našemu karnevalu, trvaly dlouho do noci, proto se nikomu nedoporučovalo během Samhainu v noci cestovat na koni, protože kůň by se mohl leknout a splašit.

1.listopadu ráno pohazovali podél cest jablka, slámu, ale i alkohol, aby zatoulané kusy dobytka, lesní zvěř a lidé bez domova nepošli hlady.

Popel z ohně byl rozházen po polích, aby jim půda zajistila v příštím roce dostatečnou úrodu.

Z ohniště se vytáhly kameny, a podle jejich vzhledu věštili druidové budoucnost.

Poté Keltové ještě dva dny slavili. Na stole v žádném příbytku nechyběla svíčka, ošatka s jablky, ořechya podzimní zeleninou, mošt, karafa s medovinou, a jeden talíř pro předka, který odešel za světlem.

Před dveře pokládali osvětlený vydlabaný tuřín nebo dýni, ale pouze proto, aby jejích příbytek našli méně movití, kteří během Samhainu chodili od dveří ke dveřím, a každý jim přispěl ze svého stolu, aby také oni mohli oslavit příchod nového roku.

Tuto prastarou tradici, vydlabané dýně a koledování potažmo žebrání přinesli do USA irští přistěhovalci.

Nicméně je nutno dodat jedno zásadní...

Samhain Keltové slavili v den, kdy se Slunce pohybovalo na 15.stupni Štíra, který je přesně uprostřed mezi podzimní rovnodennosti a zimním slunovratem, což letos vychází na 7.listopadu, ale vše zamotalo zavedení pevného kalendáře a zásah církve.

Takže magické rituály můžete provádět nejen tuto v neděli během novoluní, ale i následně víkend, v noci z neděle 6.11. na pondělí 7.11.
VAŠE NATÁLKA - intuitivní astroložka.

SAMHAIN - SVÁTEK VŠECH SVATÝCH, DUŠIČKY

Přátelé a kamarádi, blíží se nám čas Dušiček a pro mnohé z nás je tento svátek Všech svatých hodně citlivou vzpomínkou na někoho, o koho jsme v minulosti přišli.

Je to čas, kdy není každému do smíchu, ale přesto má své kouzlo. Já osobně mám tento svátek ráda - ne, nejsem morbidní, ale znám jeho pravý význam a ráda se o něj podělím s Vámi. Ten význam, který mám na mysli je ten, že tento svátek má hluboké kořeny, ty kořeny o kterých mluvím sahají až ke Keltům, kteří tento svátek slavili a brali ho jako oslavu, nikoli jako utrpení.

Byl to čas, kdy se mohli “setkat” se svými milovanými a být jim na blízku. Slavilo se z 31. října na 1. listopadu a ve starém keltském kalendáři se tímto slovem - SAMHAIN označoval také měsíc listopad, přesněji řečeno první tři týdny tohoto měsíce.

Samhain byl hranicí mezi dvěma hlavními periodami (létem a zimou), pro Kelty byl začátkem nového roku, a byl vnímán také jako doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Když byla na začátku 1. stol. n. l. keltská území dobyta Římany, začaly se prolínat keltské a římské zvyky, a ke svátku Samhain se začal slavit i konec úrody.

K symbolům Samhainu přibylo obilí a ovoce. S tímto svátkem jsou spojené mnohé zvyky, kdy například jeden z nich bylo i to, že se protíralo u večeře i pro zesnulé příbuzné. Očekávalo se, že přijdou v tento čas rodinu navštívit. Dalším zvykem pak bylo zapalovat na okně svíčku ve vyřezané řepě a ta měla za “úkol” posvítit na cestu zbloudilým duším. V dnešní době je znám tento svátek jako “Helloween”, a nebudu se tajit, že pro mne tento svátek byl je a vždy bude pojmenován jako Dušičky, Památka zesnulých. Možná i z toho důvodu, že tento svátek má své kouzlo a tak jak je pojato v dnešní době nemá moc společného se Samhainem jako takovým -ta pointa se ztratila.

Stejně jako v současnosti, bylo i tenkrát zvykem, že se lidé převlékali do starého oblečení a malovali si obličeje - to proto, aby se uchránili před zlými duchy i silami a byli v bezpečí. Mám ráda tento svátek a to nejen, proto, že se blíží čas Vánoc, ale hlavně proto, že alespoň v touhle dobu si mnozí z nás sáhnou do svého vlastního svědomí a uvědomí si, čím je tento svátek kouzelný a jaká je jeho hlavní myšlenka. Nemělo by se zapomínat na naše blízké, kteří už mezi námi nejsou a měla by se ctít jejich památka. Právě tento čas je časem, kdy můžeme být našim zesnulým na blízku a projevit jim jejich úctu a zavzpomínat na ně v dobrém. Přeji Vám tedy hlavně v těchto blížících se dnech hodně síly a pochopení.

Stejně tak i uvědomění si, že život je nádherný, tím, co pro nás přichystá a proto bychom si ho měli vážit a zbytečně nekazit kdejakými lumpárnami. Přijměte svůj život s pokorou jako dar a nezapomeňte na své blízké. S úctou a pokorou, Miriam

Dušičky

Blíží se svátek zemřelých – dušičky. Brzy budeme vzpomínat na naše zemřelé příbuzné a přátele. Navštívíme místa jejich odpočinku, zapálíme jim svíčku a věnujeme jim tichou vzpomínku. Tento svátek má dlouhou tradici, dokonce již v předkřesťanské době naši předci věřili, že se touto dobou spojuje svět zemřelých se světem živých. Světlo, které naši předci zapalovali jim pomáhalo ochránit se před duchy a vším zlým. My zapalujeme světlo z jiného důvodu, již se nebojíme zlých duchů, ale vzdáváme jím hold těm, které jsme měli rádi. Zapálené svíčky také symbolizují víru ve věčný život.

Začátek listopadu tak v mnohých z nás vyvolává nejrůznější vzpomínky a nutí nás k zamyšlení nad svými životy. Měli bychom si vážit toho, že tu jsme, starat se o sebe, své zdraví a snažit se pomáhat lidem, kteří nám jsou nejbližší. Pokud máte nějaké trápení, například nevyřešené vztahy se svými blízkými, je právě začátek listopadu vhodným obdobím na jejich urovnání. Pomoci vám s tím mohou i naše kartářky.

 

Soňa Vanda, linka č. 6

Dušičky

JAK BARVY PŮSOBÍ NA ČLOVĚKA

Moje první zkušenost byla doplňujícím léčením - barevnou terapií.

Barvy nás obklopují celý náš život na každém kroku. Bez barev by pro nás byl svět fádní a smutný.
 
Spektrologie, která se zabývá rozborem jednotlivých barev a jejich vlivem na člověka, je propracovaným systémem, který rozeznává
tři barvy záklaní : modrou, žlutou a červenou a
tři barvy doplňkové : zelenou, oranžovou a fialovou.

O tom, že každá z barev (i těch zde nejmenovaných) má vliv nejen na naší psychiku, ale i fyzickou kondici.
Toto tvrzení je podpořeno vědeckými důkazy. Vstoupíme-li do místnosti se světle červenými barvami (nebo je-li tak vymalovaná), zrychlí se nám tep a mírně se zvýší i tělesná teplota. U modré barby je reakce opačná. Totéž platí i pro naše oblečení.

Myslím, že naší široké veřejnosti jsou již známé výrazy jako například  ENERGETICKÉ CENTRUM, zablokovaná ČAKRA nebo neprůchodný MERIDIÁN. V budhistických a hinduistických zemích jde o pradávnou a dnes běžnou záležitost. Je jistě dobře, že skepticismus západního světa k foto- a colorterapii je již na ústupu.

Uvedla jsem zde slovo ČAKRA.  Spíše čakry, protože člověk stejně jako vše kolem nás vyzařuje barvy, chcete-li energie o různé intenzitě, které jsou měřitelné citlivými přístroji. Pro náš běžný život nepotřebujeme mít citlivé přístroje, protože je máme zabudované uvnitř  nás. Poznáme to jednoduše . Není nám dobře, máme zdravotní potíže.

Na našem těle pracujeme se 7 hlavními čakrami přímo provázanými s energetickými centry odpovědnými za naše zdraví a psychiku. Dvě další čakry byly dlouho utajované z obavy z jejich zneužití a podle odhadů je jich celkem čtrnáct. V našem těle se dále nachází cca 88.000 vedlejších čaker!

A zde se dostávám k podstatě sdělení. 
Hlavní, nám známé čakry, se nacházejí od spodního konce páteře až k jejímu vrcholu a dále k temeni hlavy. Pokud je některé energetické centrum (čakra) disfunkční, pocítíme to na našem zdraví. Jejich neprůchodnost pak ovlivňuje negativně naše emoce nebo duchovno a negativně ovlivňujeme i pocity ostatních lidí v našem nejbližším okolí. Mimoto se člověk stává unaveným, apatickým, trpět depresemi ...

To vše ale senzitivní lidé z blízkého okolí vycítí dvojnásob intenzivně. Tím, jak která barva působí na naše jednotlivé orgány, se budeme zabývat příště.


Alenka Apolenka, linka 8

Působení barev

Rizika a nežádoucí účinky při výkladu karet


Dotazovat se na minulé, současné či budoucí situace, zdraví, vztahy, lásku, peníze a další podobné nejčastější věci nemusejí být vždy bez nežádoucích účinků či vedlejších rizik. Jsou ale i situace, kdy karty neodpovídají, a to z několika důvodů.

NESMYSL

Jestli vám karty při vykládání nedávají smysluplnou odpověď, přestože jste vynaložili veškerý váš um, nebyla vaše otázka jednoznačně položena či správně formulována.

SEBEKLAM

Existují rady, poučení a varování, ale nechceme je slyšet, protože se s našimi představami neshodují.

ZÁVISLOST

Tázající se může stát na výkladu karet závislým. Svá vlastní rozhodnutí přenáší na výklad karet a dochází pak u něj/ní snadno k odmítání vlastní odpovědnosti za svůj život.

VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Zcela byste se měli vyvarovat alibismu, tedy toho, aby jste z karet udělali viníka. Například: "Karty mi přece radily, abych udělal/a to či ono a nedopadlo to podle mých představ, protože já to chtěl/la přece trochu jinak...“. Hned musím vyhledat kartářku, aby mi řekla, kde se stala chyba a aby znovu vyložila A LÉPE !!!

VAROVNÝ VÝKLAD

Pokud vám při výkladu vycházejí negativní prognózy nebo chcete-li negativní karty, mohou při výkladu odrážet jen aktuální situaci. Nezoufejte! Dobrá kartářka by vám měla říci, že i přes varovný signál, můžete ještě budoucí události vlastním přičiněním pozměnit nebo ovlivnit. Rozhodně je nevhodné a bezvýznamné pokládat opakovaně až chronicky jednu a tu samou otázku dokola, a doufat, že vám vyjde jiná karta. Stejné je to i s požadavkem na přesné určování termínů a časů a problematická je i otázka „Jak brzy/pozdě/do kdy přesně? Každý z nás, na tomto světě, přestože čas byl stanoven a měří nám stejnou měrou, je každým z nás vnímán odlišně. Dva jedinci mohou vnímat stejnou situaci naprosto rozdílně. Dříve než začnete vykládat karty jiným, je dobré se je naučit vykládat hlavně sobě.

DISKRÉTNOST A KOREKTNOST VYKLADAČE

Nikdy nepoužívejte svoje poznatky o „klientovi“ k tomu, aby jste jím/jimi manipulovali. Nikdy tyto informace a poznatky nesdělujte třetím osobám !!! U výkladu karet je dobře být v dobré psychické kondici, citlivý, taktní optimisticky naladěný i shovívavý a diskrétní. Diskrétnost je zákonem pro všechny, kteří přicházejí do styku s osobními informacemi či údaji jiných osob. Není to někdy jednoduché, ale tohoto stavu, optimistického a shovívavého lze v relativně krátké době dosáhnout meditací nebo relaxací.

Vaše ALENKA Apolenka, linka 8

 

Výklad karetJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.