Duhový most - místo, kam odchází naši mazlíčci

Určitě každému z Vás, kdo měl někdy svého mazlíčka se stalo, že jej mazlíček opustil ...Mě osobně teď nedávno opustili dva moji čtyřnozí kamarádi, křeček, který byl vážně nemocný a pár týdnů po něm to byl králíček, který byl narozdíl od křečíka plně zdráv.


DM01

Ať už tento odchod člověka zasáhne jakkoliv hluboko, tak je pravdou, že ono zvířátko odešlo za Duhový most. Jistě jste už tohle slovní spojení slyšeli a tak i v tomto období, tedy Svátku Všech svatých si myslím, že mnozí z nás nejen vzpomínají na své blízké, kamarády, ale právě i na zvířecí kamarády, kteří jim byli dobří přátelé.

Na nebesích je místo, kterému se říká Duhový most. Když umře zvíře, zvláště takové, které bylo někomu blízké, odchází za tento Duhový most. Pro naše milé kamarády tam jsou louky a kopce kde mohou běhat a společně si hrát. Je tam spousta jídla, vody, slunečního svitu a naši přátelé jsou v teple a pohodlí.

Všechna nemocná a stará zvířata jsou opět zdravá a při síle, kdo byl zraněn nebo zmrzačený, je nyní opět silný a zdravý - tak jak si ho v našich snech pamatujeme z dávných dnů a již minulých časů. Zvířata jsou šťastná a spokojená až na jednu maličkost: všechna postrádají někoho velmi zvláštního, někoho koho opustila.


DM02

Hrají si a běhají spolu, ale přijde den kdy se jedno náhle zastaví a hledí do dálky. Jeho jasné oči pátravě pozorují, netrpělivé tělo se začíná chvět. Náhle vyběhne ze skupinky zvířat, letí přes zelené louky, rychleji a rychleji.

Jednou jisto jistě přijde čas, kdy i ten náš čas se tady dovrší a my se nakonec shledáme s našimi zvířecími kamarády. A až se nakonec opravdu potkáme, pak se sejdeme v nesmírné radosti, která nebude mít hranic.


DM03

I přesto, že ten čas společného shledání je v nedohlednu, tak až přijde, poznáte jej a pocit prázdnoty v našich srdcích po těchto kamarádech se opět přemění v radost.

Ačkoliv zmizí z očí, v naších srdcích zůstanou navždy. Právě pak, až se setkáme se opět naše cesty spojí a onen Duhový most přejdeme spolu a už se nikdy nerozejdeme.


DM04

Jednou se potkáme - Tadeášku, Timko i Mimmi ... a nejen já, ale my všichni, kteří jsme přišli o své věrné kamarády.S láskou a pokorou Vaše Mia

Kalendář na Listopad 2018 od Kartářek Plus s.r.o.

Kalendář Listopad 2018

Vaše Kartářky Plus s.r.o.

PAMÁTKA ZESNULÝCH

Lidově Dušičky připadá na 2.listopadu, kdy se církev modlí za zemřelé.

Liturgické obřady v tento čas slouží Římskokatolická církev i Církev československá husitská. Památka zesnulých se uctívá den po slavnosti Všech svatých který je 1. listopadu. Tento den jde o společnou oslavu osob, které zemřely jako osoby římskokatolického vyznání, byly pokřtěným katolíkem, členem církve a již v s t o u p i l y do nebe.

V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem v tomto období navštívit blízké zesnulé, navštívit rodinný hrob, rozsvítit na něm svíčku nebo položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život.

Na svátky příbuzní nebo přátelé zesnulých kromě pití studeného mléka nebo jeho pokropením věřili, že se duše, které vystupují v předvečer Dušiček z Očistce studeným mlékem ochladí.

Na tyto svátky se rovněž pekly ze světlé a pro chudý lid z tmavé mouky tzv. "dušičky" nebo "kosti svatých", pečivo (bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí.

Dušičky jsou nejen časem prolínání světa živých a mrtvých, ale především příležitostí k zastavení se v dnešní uspěchané době, uctění a poděkování našim nejbližším za to, že jsme s nimi mohli žít.

dusicky

Děkuji, že jsem s vámi mohla být. V mém srdci stále bude žít

Alli Rose. - Alenka.

Ali Rose: Rizika a nežádoucí účinky při výkladu karet

Dotazovat se na minulé, současné či budoucí situace, zdraví, vztahy, lásku, peníze a další podobné nejčastější věci nemusejí být vždy bez nežádoucích účinků či vedlejších rizik. Jsou ale i situace, kdy karty neodpovídají, a to z několika důvodů.


NESMYSL

Jestli vám karty při vykládání nedávají smysluplnou odpověď, přestože jste vynaložili veškerý váš um, nebyla vaše otázka jednoznačně položena či správně formulována.


SEBEKLAM

Existují rady, poučení a varování, ale nechceme je slyšet, protože se s našimi představami neshodují.


ZÁVISLOST

Tázající se může stát na výkladu karet závislým. Svá vlastní rozhodnutí přenáší na výklad karet a dochází pak u něj/ní snadno k odmítání vlastní odpovědnosti za svůj život.


VLASTNÍ ODPOVĚDNOST

Zcela byste se měli vyvarovat alibismu, tedy toho, aby jste z karet udělali viníka. Například: "Karty mi přece radily, abych udělal/a to či ono a nedopadlo to podle mých představ, protože já to chtěl/la přece trochu jinak...“. Hned musím vyhledat kartářku, aby mi řekla, kde se stala chyba a aby znovu vyložila A LÉPE !!!


VAROVNÝ VÝKLAD

Pokud vám při výkladu vycházejí negativní prognózy nebo chcete-li negativní karty, mohou při výkladu odrážet jen aktuální situaci. Nezoufejte! Dobrá kartářka by vám měla říci, že i přes varovný signál, můžete ještě budoucí události vlastním přičiněním pozměnit nebo ovlivnit. Rozhodně je nevhodné a bezvýznamné pokládat opakovaně až chronicky jednu a tu samou otázku dokola, a doufat, že vám vyjde jiná karta. Stejné je to i s požadavkem na přesné určování termínů a časů a problematická je i otázka „Jak brzy/pozdě/do kdy přesně? Každý z nás, na tomto světě, přestože čas byl stanoven a měří nám stejnou měrou, je každým z nás vnímán odlišně. Dva jedinci mohou vnímat stejnou situaci naprosto rozdílně. Dříve než začnete vykládat karty jiným, je dobré se je naučit vykládat hlavně sobě.


DISKRÉTNOST A KOREKTNOST VYKLADAČE

Nikdy nepoužívejte svoje poznatky o „klientovi“ k tomu, aby jste jím/jimi manipulovali. Nikdy tyto informace a poznatky nesdělujte třetím osobám !!! U výkladu karet je dobře být v dobré psychické kondici, citlivý, taktní optimisticky naladěný i shovívavý a diskrétní. Diskrétnost je zákonem pro všechny, kteří přicházejí do styku s osobními informacemi či údaji jiných osob. Není to někdy jednoduché, ale tohoto stavu, optimistického a shovívavého lze v relativně krátké době dosáhnout meditací nebo relaxací.Vaše ALENKA Apolenka - AlliRose

Rozchod / rozvod - příčiny a možnosti prevence

Nic nedokáže udržet manželství naživu uprostřed jedovatých výparů (hádek). Hádky jsou pro partnerský vztah největším zlem, vždy ničí a zabíjí. Lásku zabíjí neustálé stížnosti, sekýrování a kritizování. K napsání tohoto článku mně inspirovala nelichotivá statistika rozvodů v naší republice a z hlediska mého profesního zaměření i nejčastěji kladená otázka na téma partnerské, manželské a mimomanželské vztahy. Na toto téma toho bylo jistě napsáno již mnohé, ale rostoucí rozvodovost ukazuje, že další názor bude prospěšný.

Zde je několik postřehů, jak zvládnout hádku ve které jste se ocitli a mnohdy ani nevíte jak. Pamatujte, že odlišné názory nutně neznamenají, že je váš partnerský nebo rodinný život v troskách. Zamyslete se nad několika kroky co udělat, aby se začarovaný kruh hádky "vypařil".


1. NEVRACEJTE ÚDER Říká se , že když se dva hádají, třetí se směje. Proč? Protože není účastníkem hádky. Vy třetího u hádky nemáte, tak se do jeho roje pasujte. Když jeden přestane mluvit a zkusí víc naslouchat, žhavá debata se začne pomalu ochlazovat. Nenechte se proto strhnout k tomu, aby jste stejnou měrou opláceli. Pamatujte, že klid v rodině je víc než vítězství v hádce!


2.BUĎTE EMPATIČTÍ - pokuste se vžít do pocitů druhého Budete-li pozorně naslouchat, můžete zklidnit napjatou atmosféru. Dávejte si pozor na to, aby jste toho druhého nepřerušovali a nedělali ukvapené závěry. Respektujte jeho pocity a to co se vám jeví jako zlý úmysl, může být ve skutečnosti jen důsledkem jeho nedokonalosti, např. schopnosti se korektněji vyjádřit. Za bodavými slovy se mohou skrývat např. zraněné city, nenaplněné tužby a pod.


3.DEJTE SI ČAS NA UKLIDNĚNÍ Hrozí-li, že vybuchnete, raději se zdvořile, bez ironie omluvte a na chvíli odejděte vychladnout nejlépe na vzduch. To neznamená, že by jste před řešením utíkali a měli mít tichou domácnost, ale aby jste se připravili na následující 4. krok


4.DOBŘE SI PROMYSLETE CO A JAK ŘÍCT Nepromýšlejte dokonale kousavé protiargumenty. Najděte raději slova, která by mohla pomoci utišit zraněné city toho druhého. nebo otevřela alespoň částečně prostor pro klidnější vedení dialogu. Nediktujte mu, jak se má cítit, ale pokorně ho poproste o vysvětlení a poděkujte mu za to, co vám řekl.


5.MLUVTE SMÍŘLIVÝM TÓNEM, NEZVYŠUJTE HLAS Je-li někdo v rodině netrpělivý, může to vyvolat hněv. Ať už se vás dotkl jakkoli, odolejte touze vracet úderem, sarkasmem či ironií a vůbec ne zvýšeným hlasem. Výčitky (to mohou být ty mírnější) typu "Vůbec ti na mně nezáleží","Jsem tu jen pátý kolo u vozu", "Ty mě vůbec neposloucháš" nechte "prolétnout" hlavou/ušima a místo toho se pokuste partnerovi v klidu vysvětlit, jak na vás jeho chování působí, že vás zraňuje. Neomluvitelné je fyzické násilí, nadávky, pohrdavé poznámky, výhružky.


6.BUĎTE OCHOTNI SE OMLUVIT A VYSVĚTLETE, JAK CHCETE SPOR UKONČIT A PODOBNÝM PŘEDEJÍT Přes doznívající negativní pocity nezapomínejte na Váš hlavní cíl - mít v rodině pohodu. PAMATUJTE. Pokud se s kýmkoli pohádáte, oba prohrajete. Pokud se usmíříte, oba zvítězíte. Uznejte proto, že i vy máte na hádce svůj podíl. I když jste přesvědčeni, že jste neudělali nic špatného. můžete se omluvit za to , že jste ke sporu nechtěně přispěli. Když se někdo omluví Vám, odpusťte mu.


Na závěr bych moc chtěla poprosit všechny, kteří žijí v partnerském či manželském vztahu, mějte na paměti, především VY, kteří vychováváte děti - všechny Vaše konflikty a hádky se nesmazatelně vyrývají do jejich myslí a budou je provázet po zbytek jejich života. Života, který jistě bude delší, než ten Váš. Přeji Vám, aby jste se začali učit řešit spory elegantně, civilizovaně a dlouhodobě žili v porozumění a harmonii. Potřebujete to nejen Vy, ale i my a celý svět!Vaše Ali Růžičková (Alli Rose)Jak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.