Konstelace na 5.2.2019

Přeji hezké úterní ráno. Den po novoluní budou konstelce jestě doznívat, nedivme se proto divným náladám a pocitům. Nehledejme důvody, ani příčiny, prostě je jenom pozorujme a nechme odejít. Ony tkví většinou v naší dávné mimulosti a a našich myšlenkách o ní, s přítomností mohou souviset jenom otiskem energetické vibrace. Pokud se zaměříme na současnost, jenom si ji zkomplikujeme, prostě to nechme být, ono to odejde stejně rychle jako to přišlo. Dopoledne bude asi opravdu náročné, Luna se potkává s Lilith a vzápětí na to s Merkurem, je to opravdu velice silná konstelace, která vede k znovuprožití nějakých dávných traumatických událostí a ke zviditelnění i myšlenek o nich. Není to ale samoúčelné, vede nás to k uvidění věcí v novém světle a k jejich propuštění odpuštěním, transformaci, pochopením. Cílem je naše znovu nabytá svoboda, pocit vlastní hodnoty a chuť žít radostný a tvořivý život tady a teď. Jde o dlouhodobý proces, který vrcholí v určitých sekvencích právě v těchto dnech. Souvisí i s postavením Urana na 29 st. Berana. Odpoledne se Luna dostane do sextilu s Marsem v Beranu a v noci s Uranem tamtéž. Tématem bude i spolupráce mužského a ženského přincipu v nás, jejich vzájemné doplňování se a nastolení harmonie, vzájemné úcty a respektu. Pokud se nám to povede uvnitř, máme se na co těšit i venku. Tato vnitřní realita se odrazí do zharmonizování všech našich vztahů. Můžeme v nich najednou prožívat dlouho nepociťovanou lehkost, svobodu, sounáležitost a vše negativní, mocenské a těžké se může rozplynout a zmizet. Tak nám všem přeji hodně štěstí a vnitřního klidu.


duha4

S láskou Vaše Laura Gabriela

Novoluní ve Vodnáři

Přeji inspirativní vstup do nového týdne. Inspirativní určitě bude, dnes večer ve 22.03 hod se na 15. st. znamení Vodnáře potkává Luna a Slunce, nastává novoluní. Toto je zajímavé hlavně tím, že poblíž je i Merkur ( 19 st. Vodnáře) a Lilith (20 st. Vodnáře), můžeme očekávat skutečný průlom. Čeho se bude přesně týkat bude individuální podle horoskopu každého z nás, ale určité společné rysy a typy transformačních energií můžeme vyčíst přímo z horoskopu novoluní. Saturn je velmi blízko IC ve 4. domě společně s opodál stojícím Plutem a Jižním lunárním uzlem. Tato konstelace nás opět vede do minulosti, do našeho dětství a původního rodinného systému, k našim různým nastavením, které nás ovlivňují a brání našemu radostnému Bytí. Jde zde o téma otce, autorit, vztahu k autoritám, respekt k řádu nebo jeho boření či transformace. Samotné novoluní je také ve 4.domě horoskopu na jeho konci a vypovídá o naší velké touze tato témata zpracovat do harmonického celku. Lilth a Merkur na přelomu 4. a 5. domu slibují transformaci bolesti bránící našemu kreativnímu tvoření a transformaci myšlení o domnělých překážkách bránících nám se skutečně vyjadřovat a radovat. Neptun v pátém domě horoskopu novoluní svědčí o naší touze bytostně tvořit a dát světu naše skutečné talenty, naši vlastní, jedinčnou a neopakovatelnou esenci, kterou jsme sem jako vtělená energie přišli sdílet. Uran a Mars v Beranu v 7. domu horoskopu vypovídají o novém způsobu tvoření vztahů, ať již partnerských nebo obchodních, vztahů, kde budeme skutečně sami sebou a budeme se vzájemně obohacovat, sdílet a tímto sdílením společně růst. Severní Lunární uzel v 10. domě horoskopu v Raku slibuje, že se nám podaří nové energie vyjádřit i v pracovní oblasti, budeme i zde tím, čím skutečně jsme a budeme zde "doma" naplňovat potřeby svoje i celku. Energie Vodnáře je vzdušná a přináší s sebou patřičný nadhled, svobodu, nezávislost, boření zkostnatělých hranic odporujících posunu vpřed.


zima50

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 03.02.2019

Přeji hezké nedělní ráno. Dnes je poslední den Venuše ve znamení Střelce, večer ve 23 hod vstupuje do Kozoroha. Venuše v Kozorohu nám přinese touhu po stabilitě, zázemí, pevnosti, řádu, jistotě. Svou poutí znamením Kozoroha projde setkáním se Saturnem. Při tomto setkání nám ale tyto touhy najednou přijdou příliš těsné, svazující a omezující. Budeme hledat rovnováhu mezi chci a musím. Tu ale najdeme jenom uvnitř sebe, každý má svou vnitřní harmonii nastavenou jinak a hledat ji můžeme jenom sami. Každopádně budeme konfrontováni s řádem uvnitř nás i vně nás. Luna dnes po ránu projde setkáním s Plutem, budeme mít takový malý trénik na potkání Venuše se Saturnem a Plutem. Ve 14.03 hod ale přejde do znamení Vodnáře a my se protáhneme a nadechneme svěžího vodnářského vzduchu. Zítra večer nás čeká setkání Luny se Sluncem ve Vodnáři, bude novoluní na téma svobody, nezávislosti a hledání vizí, které nás v našich životech mohou posunout dál. Mars v Beranu pomalu opouští kvadrát s Plutem v Kozorohu a tak by se situace mohly posunout směrem ke konstruktivnímu hledání řešení problémů, které jsou momentálně v našem zorném úhlu pozornosti.

zima78

Vaše Kartářky Plus

Konstelace na 02.02.2019

Přeji hezké sobotní ráno. Máme to ale hezké datum, hned tři dvojky, jednička a devítka. Vypovídá o tematu vztahů a o tom, co jsme jako individualita do vztahů obecně ochotni přinést a vložit. Jak jsme ochotni se sdílet a jakou máme potřebu se sdílet takoví, jací opravdu jsme. Ne abychom se někomu zavděčili a ztráceli sami sebe, ale o tom, jak naše vlastní a skutečná životní esence může obohatit společné "my". Luna dnes prochází znamením Kozoroha a potká se se Saturnem, strážcem prahu, v Kozorohu. Budeme konfrontováni s našimi limity, rodinnými vzory, vztahem k penězům a hmotě obecně. S naší rigiditou a strachy a touhou být přijati, ať to stojí, co to stojí. Venuše na konci Střelce v trigonu na Uran na 29. st. Berana nás vyzývá k překročení komfortní zóny, k tomu, abychom zkusili něco nového a neznámého, co nás láká a co by mohlo obohatit naši přítomnost radostí, nadšením, touhou a pocitem, že skutečně žijeme. Jak si s tím tedy poradíme? Kudy povede naše budoucí cesta? Cestou strachu a nebo Lásky? To je dnešním tématem a na to si každý z nás potřebuje odpovědět sám. Někdy býváme sami i proto, že se bojíme, že se ve vztahu jaksi ztratíme, že budeme obětovat svoje "já" ve prospěch "my". A někdy se tak bojíme samoty, že obětujeme svoje potřeby, jen abychom sami nebyli. Jenže v tomto případě neumíme jaksi býti s někým, s kým musíme být celý život, ať chceme nebo ne, totiž sami se sebou. Kudy vede cesta? Přijetím sebe, takoví, jací právě jsme, jsme dokonalí. Jiní nejsme, nemá cenu se přetvařovat, něco předstírat a zastírat. Ponořme se do sebe, poznejme sami sebe, buďme k sobě upřímní. Pokud to dokážeme, budeme prožívat i naplňující a obohacující vztahy, ať už partnerské, pracovní nebo obchodní.


Vaše Kartářky Plus

 
Nic nedokáže udržet manželství naživu uprostřed jedovatých výparů (hádek). Hádky jsou pro partnerský vztah největším zlem, vždy ničí a zabíjí. Lásku zabíjí neustálé stížnosti, sekýrování a kritizování.
K napsání tohoto článku mně inspirovala nelichotivá statistika rozvodů v naší republice a z hlediska mého profesního zaměření i nejčastěji kladená otázka na téma partnerské, manželské a mimomanželské vztahy.
Na toto téma toho bylo jistě napsáno již mnohé, ale rostoucí rozvodovost ukazuje, že další názor bude prospěšný.
Zde je několik postřehů, jak zvládnout hádku ve které jste se ocitli a mnohdy ani nevíte jak. Pamatujte, že odlišné názory nutně neznamenají, že je váš partnerský nebo rodinný život v troskách.
Zamyslete se nad několika kroky co udělat, aby se začarovaný kruh hádky "vypařil".

1. NEVRACEJTE ÚDER
Říká se , že když se dva hádají, třetí se směje. Proč? Protože není účastníkem hádky. Vy třetího u hádky nemáte, tak se do jeho roje pasujte.
Když jeden přestane mluvit a zkusí víc naslouchat, žhavá debata se začne pomalu ochlazovat. Nenechte se proto strhnout k tomu, aby jste stejnou měrou opláceli. Pamatujte, že klid v rodině je víc než vítězství v hádce!

2. BUĎTE EMPATIČTÍ - pokuste se vžít do pocitů druhého
Budete-li pozorně naslouchat, můžete zklidnit napjatou atmosféru. Dávejte si pozor na to, aby jste toho druhého nepřerušovali a nedělali ukvapené závěry. Respektujte jeho pocity a to co se vám jeví jako zlý úmysl, může být ve skutečnosti jen důsledkem jeho nedokonalosti, např. schopnosti se korektněji vyjádřit. Za bodavými slovy se mohou skrývat např. zraněné city, nenaplněné tužby a pod.

3. DEJTE SI ČAS NA UKLIDNĚNÍ 
Hrozí-li, že vybuchnete, raději se zdvořile, bez ironie omluvte a na chvíli odejděte vychladnout nejlépe na vzduch. To neznamená, že by jste před řešením utíkali a měli mít tichou domácnost, ale aby jste se připravili na následující 4. krok

4. DOBŘE SI PROMYSLETE CO A JAK ŘÍCT
Nepromýšlejte dokonale kousavé protiargumenty. Najděte raději slova, která by mohla pomoci utišit zraněné city toho druhého. nebo otevřela alespoň částečně prostor pro klidnější vedení dialogu. Nediktujte mu, jak se má cítit, ale pokorně ho poproste o vysvětlení a poděkujte mu za to, co vám řekl.

5. MLUVTE SMÍŘLIVÝM TÓNEM, NEZVYŠUJTE HLAS
Je-li někdo v rodině netrpělivý, může to vyvolat hněv. Ať už se vás dotkl jakkoli, odolejte touze vracet úderem, sarkasmem či ironií a vůbec ne zvýšeným hlasem. Výčitky (to mohou být ty mírnější) typu "Vůbec ti na mně nezáleží","Jsem tu jen pátý kolo u vozu", "Ty mě vůbec neposloucháš" nechte "prolétnout" hlavou/ušima a místo toho se pokuste  partnerovi v klidu vysvětlit, jak na vás jeho chování působí, že vás zraňuje.
Neomluvitelné je fyzické násilí, nadávky, pohrdavé poznámky, výhružky.

6. BUĎTE OCHOTNI SE OMLUVIT A VYSVĚTLETE, JAK CHCETE SPOR UKONČIT A PODOBNÝM PŘEDEJÍT
Přes doznívající negativní pocity nezapomínejte na Váš hlavní cíl - mít v rodině pohodu. PAMATUJTE. Pokud se s kýmkoli pohádáte, oba prohrajete.
Pokud se usmíříte, oba zvítězíte. Uznejte proto, že i vy máte na hádce svůj podíl. I když jste přesvědčeni, že jste neudělali nic špatného. můžete se omluvit za to , že jste ke sporu nechtěně přispěli. Když se někdo omluví Vám, odpusťte mu. 
 
Na závěr  bych moc chtěla poprosit všechny, kteří žijí v partnerském či manželském vztahu, mějte na paměti, především VY, kteří vychováváte děti - všechny Vaše konflikty a hádky se nesmazatelně vyrývají do jejich myslí a budou je provázet po zbytek jejich života. Života, který jistě bude delší, než ten Váš. Přeji  Vám, aby jste se začali učit řešit spory elegantně, civilizovaně a dlouhodobě žili v porozumění a harmonii. Potřebujete to nejen Vy, ale i my a celý svět!

Vaše ALENKA Apolenka - AlliRose

RozchodJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.