Konstelace na 20.2.2019

Dobré ráno, máme před sebou tři zajímavé dny z hlediska numerologie. 20.02., 21.02 a 22.02., povedou nás k naší vnitřní síle, nastavení zdravých hranic a vymezení sebe sama. Pokračuje proces, který začal včerejším úplňkem Všichni jsme na cestě k sobě samým, k hledání toho, kdo skutečně jsme a kde je naše vnitřní síla. I když jsme všichni na stejné cestě, jsme na ní sami, sami za sebe, nedá se opisovat. Možná se můžeme inspirovat, ale naše vnitřní kalibrace je to, co se teď počítá. Dvojka patří v tarotových kartách Velekněžce a jsme opět u intuice a o jejím místě v našich životech. Dnes tu máme i nulu, Blázna, odhození všech pout a vydání se na cestu svobody srdce. Je to zajímavě propojené s Lunou v Panně, která dnes projde trigonem na Saturn a Venuši v Kozorohu. Pokračuje i tema vztahu k našemu tělu, péči o něj, o naše zdraví a naše skutečné fyzické potřeby. S Pannou je to někdy složité, miluje dokonalost a čistotu a občas bývá příliš ktitická a vše ví nejlépe. Vzhledem k tomu, že vládce Panny Merkur je v Rybách, tato její vlastnost bude zmírněna a nastavena spíše na pomoc a léčení. Dnes projde Luna i opozicí k Neptunu a Merkuru v Rybách, cesta k energiím pomoci, léčení a soucítění se tak asi neobejde bez menší přetahované, ale doufejme, že z opozice se stane konjunkce a tyto dvě zdánlivě protichůdné energie najdou společné vyjádření v našich životech a budou nám pomáhat v nich nastolit vyšší řád, pořádek a harmonii. Je to i o hledání nové rovnováhy na základě vyjádření naší intuice. O promítnutí naší inruice do našeho hmotného života. O zkoušení a vyzkoušení toho, co nám intuice říká a odhození starých přesvědčení, že něco se má dělat tak a ne jinak protože.....Luna v trigonu na Venuši a Saturn v Kozorohu a zároveň v opozici na Neptun a Merkur v Rybách bude ochotna opustit komfortní zónu a vydat se alespoň na kousek do neznáma.


20.2.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 19.2.2019

Dnes hned čtyři minuty po půlnoci se Slunce přesunulo do znamení Ryb, je to poslední vodní znamení a my budeme konfronttováni s energiemi soucítění, splývání, vnímání, hluboké intuice ale také závislosti, lítosti, sebelítosti, klamu, sebeklamu. To jsou nosná témata na dalších 30 dnů, mějme je proto na paměti v běžném denním životě a rozhodujme se ve prospěch těch s vyššími vibracemi. Luna v 15.47 vstoupí do znamení Panny a hned za hodinu se dostane do opozice na Slunce čerstvě v Rybách a nastane úplněk. Znamení Panny ovlivňuje trávení, střeva a proto pokud máme v této oblasti problém, učiňme rozhodnutí nebo opatření, která nám pomohou nastolit rovnováhu. Stravujme se střídmě a naslouchejme potřebám svého těla, každé je jiné a každé má jiné potřeby. Není možné se řídit návody z knih, každému prostě vyhovuje něco jiného. A i toto se mění v souvislosti s ročním obdobím, věkem , počasím apod. Během úplňku je stále v konjunkci Merkur a Neptun v Rybách. Dalším tématem úplňkových energií je nastolit zdravý vztah a soulad mezi intuicí a rozumem. Intuice nám posílá poselství naší duše a vede nás po cestách, které naplňují naše skutečné poslání zde, na Zemi. Pokud jí nevnímáme, i když jsme podle měřítek vnějšího světa úspěšní, asi nebudeme šťastní a ptáme se proč? Vždyť jsem dosáhl to a to, a kde je to očekávané štěstí? Ono se nedá koupit, vynutit a ani zaplatit, přichází stejně jako intuice velice tiše a je plaché jako divoká srna. Kráčejme proto v souladu s naší intuicí, naplňujme poslání naší Duše, vyjadřujme naši jedinečnou esenci, obohatíme tím svět a budeme zcela přirozeně šťastní, protože budeme vyjadřovat, kdo skutečně jsme a proč jsme sem přišli. Možná to chce odvahu a statečnost a možná jenom najít spojení s naší hlubokou vrozenou přirozeností a konat podle ní. Tento úplněk by nám toto spojení mohl pomoci naleznout. Zde se nabízí otázka, proč svoji přirozenost potlačujeme? Proč to děláme? Chceme být přijati okolím, chváleni, uznáváni a tak děláme to, co si myslíme, že nám tento cíl pomůže nalézt. A při tom většinou ztratíme to nejcennější, co máme. Sami sebe. Dobrá zpráva ale je, že se můžeme znovu nalézt a to třeba rovnou dnes. Venuše opustila konjunkci se Saturnem ale postupně se blíží ke konjunci s Plutem, nalézání vlastní hodnoty a cesty bude dlouho v zorném úhlu naší pozornosti. Pokud nám to hned nepůjde a občas sklouzneme k chování mimo naše přirozené potřeby, buďme k sobě laskaví a mějme se sebou soucit a trpělivost. Nekritizujme se, kritika je také jedna z vlastností Panny, na kterou je potřeba si dnes posvítit. Naučit se ji používat s láskou a soucitem. Je jako jed, v malém množství může uzdravit, ve velkém otrávit.


19.2.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 18.2.2019

Hezký vstup do nového týdne přeji. Mohl by být úspěšný. Luna ve Lvu je v trigonu na Jupitera ve Střelci a to do našich životů vlije optimismus, sílu, víru, naději, radost a i šťastné okamžiky. Budeme mít chuť se popasovat s věcmi, které jsme dlouho odkládali a nebo které jsme stále z nějakého důvodu nedokázali uzavřít. Otevřeme se i možnosti nových začátků. Merkur v Rybách se potkává s Neptunem, můžeme mít sice sentimentální myšlenky ale pokud jim nebudeme věnovat pozornost, rychle odejdou. Venuše v Kozorohu je stále v objetí Saturna na 17. stupni. Budeme konfrontováni s našimi potřebami tváří tvář s hodnotovým systémem společnosti. Jde o překonání zábran a nastolení naslouchání přirozeným potřebám těla, které byly po spoustu let potlačovány a utiskovány nepřirozenými požadavky morálky a různých , často se měnících kriterií a módních trendů. Přirozený řád je v nás zakódován a je potřeba ho objevit a žít. Slunce je na 30. st. Vodnáře a zítra vstupuje do znamení Ryb. Loučíme se s intenzivním hledáním svobody ale i toho, co nás přesahuje. Pohled z výšky bude vystřídán po dobu 30 ti dnů pohledem propojení a splývání. Zítra je také úplněk v Panně. Můžeme se na něj připravit odlehčeným jídelníčkem nebo půstem


18.2.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 17.2.2019

Krásné slunné nedělní ráno přeji. SLunce je dnes na 29. stupni Vodnáře, v úterý těsně po půlnoci přejde do znamení Ryb. Vrcholí procesy, kterými jsme v minulých třiceti dnech procházeli. Společným tematem je svoboda, nadhled, nové zaměření, vzpoura, vzbouření, rozvrat již nepotřebného a omezujícího a zastaralého a nastolení nového. A jako se ze země pod paprsky sice ještě zimního, ale už hřejícího sluníčka derou na povrh země první jarní kytičky, tak v nás se probouzí nové oblasti a neprozkoumaná zátiší našich duší, která chtějí být žita. Luna se dnes dopoledne potkává se Severním lunárním uzlem a otevře se do široka téma rodiny, citů, předků, dětí a toho, jak se k nim vymezujeme a chováme, jaká schemata chování jsme převzali z našich původních rodin a jak je můžeme změnit. Můžeme uvidět, že se často chováme podobně jako naši rodiče, i když se nám toto chování jako dětem nelíbilo. Nebo naopak přejdeme do vzpoury a zcela nevědomě děláme pravý opak aniž bychom si uvědomovali, že toto schema je stejně nesvobodné a omezující jako to první. Venuše se už skoro potkává se Saturnem a to jí moc nesvědčí. Navíc v Kozorohu, kde panuje tvrdý řád a disciplina, úspěchem je výkon, city se neřeší. A naproti Luna v Raku. Která naopak city žije. Takže naše emoce mohou lítat jako splašené, mají na to vcelku právo, ale nekonejme podle nich. Prostě se zastavme a budˇme v klidu a tišší. Pozorujme co přichází a odchází. Ničemu se nebraňme ale také se k ničemu nepoutejme. Co přijde, zase odejde. Odpoledne v 16.21 hod vstoupí Luna do ohnivého Lva a budeme se cítit opět jinak. V úterý odpoledne bude úplněk na prvním stupni Panny. Ti citlivější z nás už mohou dnes pociťovat jeho energie, kolem úpňku se zvyšuje emoční aktivita a určité napětí, buďme proto k sobě i ostatním vlídní a laskaví.


17.2.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 16.2.2019

Přeji sluníčkovou sobotu, včera bylo skoro jaro, snad to bude snes podobné. Luna je celý den ve znamení Raka a bude v opozici na Venuši a pak i na Saturn v Kozorohu, Venuše se blíží k setkání se Satrunem. Tyto konstelace mohou vzbudit silné emoční napětí mezi naší hlubokou citlivostí a hlasem našeho Vnitřního Kritika, který se nám bude snažit napovídat, že spousta věcí není tak, jak by měla být, že jsme nedokonalí, málo výkonní apod. Nedejme se, dokonalost jako taková neexistuje a všichni jsme takoví jací jsme a jiní být nemůžeme. Jsme prostě tak udělaní, každý z nás má svoji jedinečnou esenci, kterou je třeba objevit a ne předělávat.Toto vědomí sama sebe pomůže posílit i trigon mezi Lunou v Raku a Merkurem a pak i Neptunem v Rybách. Tato konstelace nám přinese hluboký vhled do našich emocionálních potřeb a snad i sílu a touhu si dovolit je naplňovat. I když silně obsazený Kozoroh bude možná proti, buďme k sobě laskaví, soucitní a láskyplní. Poskytněme sami sobě otevřenou náruč, pak se možná objeví i v našem vnějším světě. Pamatujme, že tak, jak zacházíme sami se sebou, tak s námi je zacházeno vnějším světem. Pokud když cítíme křivdu, odmítnutí, kritiku, hrubost či jiná zraňující chování z vnějšího světa, položme si otázku, co nám zrcadlí? Kde se chováme takto sami k sobě? Pokud odpověď najdeme a svoje chování k sobě změníme, určitě se to odrazí i vně nás.


S láskou Vaše Laura GabrielaJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.