Konstelace na 6.3.2019

Přeji krásné probuzení do středečního rána. Dnes máme opravdu zajímavý den, v 17.03 hod se potkává Luna se Sluncem na 16. st. Ryb, nastává novoluní. Toto je umocněno ještě tím, že novoluní je jenom 20 vt. od Neptunu, zprostředkovává nám tedy opravdu mimořádné zážitky a hluboké vhledy do podstaty naší existence. Neptun je vládce Ryb v potkání se s novoluním nám umožňuje pocity hluboké sounáležitosti a propojenosti se vším kolem. Tato konstelace by mohla na kolektivní úrovni odstartovat změnu paradigmatu směrem od materiálního chápání světa k princům kvantové fyziky, mohli bychom najednou uvidět svět jako sféru mnoha možností a to, která bude v naší přítomnosti zhmotněna určuje naše vědomí.Rovněž by se mohlo zvýšit kolektivní uvědomění, že všichni jsme spojeni a jsme jedno. Myslím, že se máme na co těšit. Na co se ale zaměřit dnes osobní rovině? Na kvality soucítění a laskavosti ale i možnost hlubokého sebe léčení. Neptun a Ryby jsou někdy reprezentovány i pocity lítosti, sebelítosti, zklamání, pasivity, sebeklamu a iluzorním viděním světa. Tyto bychom měli transformovat právě v soucítění, odevzdání se Vyššímu řádu Života, nechat věci v klidu plynout, vcítění se, empatii a laskavost vidění světa z toho správného místa a to je naše srdce. Energie Ryb a Neptuna je spojena i se závislostmi všeho druhu a i zde pro nás dnes může přijít pomoc. Ascendent novoluní je v Panně, descendent v Rybách a samo novoluní s Neptunem se nachází v 7. domě novoluní. Proto se tyto energie hluboce dotknou všech našich vztahových záležitostí, soukromých i pracovních. Možná pochopíme hlubokým vhledem pramenícím z pocitu soucítění, že problémy, zranění a bolest jsou jenom závoji a iluzemi ega, které se nás snaží držet v pocitu oddělenosti. V horoskopu novoluní se nachází také tzv. jod, Prst Boží mezi Severním uzlem v Raku, Jupiterem ve Střelci a Lilith ve Vodnáři. Což napovídá, že bychom mohli prohlédnout i závojem iluzí rodových schemat, zranění a bolestí, které se vinou generacemi a opustit je, abychom mohli žít radostnou a tímto nezatíženou přítomnost. Novoluní je i v sextilu na Saturn v Kozorohu v 5.domě novoluní, což zajišťuje stabilitu ale i tvořivost a hravost. Novoluní je v sextilu na Mars v Býku v 9. domě horoskopu novoluní, což nás může vést ke zcela jinému způsobu konání a vyjadřování se ve hmotě, nemusíme ji už chápat tak odděleně od duchovních potřeb. Uran dnes v 10 hodin vstoupil do znamení Býka, kde bude pobývat celých sedm let a povede naše kroky ke změnám týkajícím se všech Býčích kvalit. Užijme si tedy tento mimořádný den.


6.3.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 5.3.2019

Přeji hezké probuzení do úterního rána. Brzy ráno bude Luna stále ještě ve Vodnáři po setkání s Lilith ( možná už trochu vysvobozená ze zajetí boleti, kterou toto setkání představovalo) v sextilu na Uran, který je poslední den v Beranu. Nabízí se stále ještě možnost odpoutání se od starého a rozhodnout se pro účinné kroky vpřed. V 09.11 hod vstoupí do posledního vodního znamení, do Ryb. Už tu na ni čekají tři planety, Slunce, Neptun a Merkur. Energie se už dopoledne hodně změní, vše se nám možná bude zdát trochu jako plavající a nebo jako sen. Slunce na 15 st. se blíží setkání s Neptunem na 16.st. To nám přinese hluboký vhled a soucítění s utrpením naším ale i těch ostatních. Tato energie má moc rozpustit vše, co jí odevzdáme. Vše, co nepotřebujeme jí prostě odevzdejme. Nebojme se, že nám něco ubude. Můžeme si uvědomit, že my to tady neřídíme, že existuje Vyšší síla, která nás přesahuje a zároveň jsme její součástí. Je laskavá, láskyplná, soucitná a milující. Můžeme jí opravdu vše odevzdat, i sami sebe. A ona se nám odmění hlubokými vhledy do podstaty naší existence, do směru našich životů. Pokud si nevíme s něčím rady, nepřemýšlejme. Merkur je dnes stacionární a také v Rybách a tak stejně nic nevymyslíme. Odevzdejme se do náruče toho, co nás přesahuje a intuice nám pošle řešení. Prostě to najednou budeme vědět, kudy se vydat, co je správně, kde počkat, kde vykročit. Luna bude dnes i v polosextilu s Venuší ve Vodnáři, to nám zprostředkuje přeci jenom trochu nadhledu v těchto hlubokých vodních energiích.


5.3.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 4.3.2019

Přeji krásný začátek nového týdne.Blížíme se k novoluní v Rybách, které ve spojení s přechodem Uranu do znamení Býka bude opravdu mimořádné. Citlivější z nás mohou pociťovat jeho energie už pár dnů dopředu. Měli bychom opustit a odpustit všem a všechno, zbavit se zátěží minulosti a přivítat jaro připravení na nové začátky a s otevřeným srdcem. Při odpouštění se zaměřme i na to, abychom odpustili také sobě a netrápili se zbytečnými " což kdyby". Žijeme tady a teď, minulost má význam jenom jako poučení, ale jinak už není. Dnes se Luna potká s Lilith ve Vodnáři, takže se asi nějakému setkání s naší vnitřní bolestí nevyhneme, nicméně je v sextilu na Jupiter ve Střelci a toto potkání se nás má vysvobodit z jejího zajetí. Abychom mohli opět prožívat vnitřní radost, hojnost a napojit se na svůj Zdroj, kterým je Láska. Proto se nezacykleme v myšlenkách, ale spíše se snažme propustit emoce, které bolest provázejí. Jediné, co od nás ona potřebuje, je ji propustit. Nemusíme se jí držet. Někdy si ji způsobujeme i sami přemýšlením a chybnými interpretacemi událostí, které k jejímu vzniku vedly. To je vcelku dobrá zpráva, protože pokud opravíme interpretaci, odejde i bolest. Pokud to bude možné, uzavřeme dnes s konečnou platností události a věci, které nám způsobují bolest a napojme se znovu na zdroj Lásky v sobě a nechme ho proudit naplno do našich životů. Zdroj je tam přítomen stále, ale my sami se od něho svým myšlením někdy oddělujeme. Dnes můžeme poznat kde a přestat to prostě dělat.


4.3.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 3.3.2019

Hezké nedělní ráno přeji. Dnes máme v datu hned dvě trojky, je přáno vzájemnosti a společenství. Můžeme rozvíjet kontakty a upevňovat přátelství. Zaměřme se i na to, co nám přináší do života hojnost a radost a ideálně tyto dvě hodnoty spojme. To je potom trvale udržitelný stav. Pokud nám hojnost nepřináší radost nebo naopak máme přesvědčení, že hojnost přichází jenom v souvislosti s odříkáním a možná i utrpením, není to stav udržitelný. Každý z nás má v sobě poklad, o který se může se světem podělit a to mu přinese hojnost a radost a radost to přinese i těm ostatním. To je, oč bychom měli všichni usilovat, dělat to, co nás baví. Hojnost tuto radost bude zcela přirozeně následovat. Pokud se vyjadřujeme prací, ve které se trápíme nebo ji děláme jenom pro peníze, dnes je den, kdy si můžeme uvědomit, že to asi není to pravé ořechové a najít odvahu ji postupnými kroky změnit. Pokud se změny odvážíme a budeme dělat postupné kroky, určitě nám přinese zasloužené ovoce v podobě radosti z práce a ze života a zcela přirozenou hojnost, zdraví, klid, rovnováhu a harmonii. Dnes je Luna ve Vodnáři, kam včera vstoupila, potkala se s Venuší a vlévají do nás společně odvahu a nadhled. Projde i polosextilem se Sluncem a Neptunem v Rybách a to nám právě přinese touhu vidět věci jinak a osvobodit sami se sebe ze všech situací, které nám nepřináší soulad. Odpoledne se dostane Luna do kvadrátu s Marsem v Býku, ten nás může nabádat k opatrnosti možná až k rigiditě, ale tu je potřeba překonat. Není nutné dělat revoluci hned, ale postupně začít život měnit a vytrvat u toho. A na to už náš Mars v Býku slyšet bude. Přeji krásnou neděli.


3.3.2019

S láskou Vaše Laura Gabriela

Konstelace na 2.3.2019

Přeji krásné probuzení do sobotního rána, bývá příjemné, čekají nás dva dny volna. Venku už je cítit jaro a i když dnes sluníčko asi nebude a možná ho vystřídá deštík, už bude s příslibem změny ročních období ze zimy na jaro. Tak nějak podobně vypadají i konstelace na obloze. Fáze přechodu z jednoho do druhého. Zatímco ještě včera do 18 hod byly čtyři planety v Kozorohu a my jsme byli konfrontováni s pravidly, řádem, hmotou, dnes po 20 hod bude Luna i Venuše už ve znamení Vodnáře a nám vtrhnou do životů a situací zcela jiné a dalo by se říci opačné energie. Jedno přechází v druhé, je potřeba hledat harmonii, řád ve svobodě a svobodu v řádu. Propojit tyto dvě veličiny někdy nebývá zrovna lehké, ale vše se dá naučit a skloubit. Bez řádu není skutečná svoboda, vznikne anarchie a chaos, bez svobody vznikne zase života neschopný a život omezující a dusící řád. A to platí ve všech oblastech našeho života. V práci, v rodině, v partnerství, ve výchově. A to bude i tématem dnešním, propojit řád se svobodou a svobodu s řádem. Luna se ráno potká s Plutem v Kozorohu a připomene nám důležitost řádu a jeho neustálou transformaci a nutnost ho měnit tak, aby podporoval neustále se měnící život, aby na něj reagoval. Večer se pak Luna setká s Venuší ve Vodnáři a nám se zviditelní a připomene důležitost svobody, nutnost revize našich hodnot v reakci na měnící se životní podmínky a zkušenosti ale i na měnící se naše vnitřní nastavení a naslouchání hlasu srdce a touhy vyjádřit naši skutečnou jedinečnost, to co jsme, proč jsme sem přišli. A povede nás i k umění vytvořit si k tomu i patřičné hmotné podmínky.


2.3.2019

S láskou Vaše Laura GabrielaJak volat na výklad karet po telefonu

Jednoduše vytočte telefonní číslo 906 420 300 a budete spojeni s volnou kartářkou či věštcem, nebo si můžete sami zvolit, s kým chcete hovořit, od koho si chcete nechat vyložit karty - zvolte číslo linky Vaší požadované kartářky / věštce na svém telefonu a budete přepojeni.

Pro volání ze Slovenska použijte linku 0900 699 234.

Při nabití kreditu, lze volat již od 29,- Kč/min vč. DPH

flag cz +420 222 701 428
flag sk +421 220 510 302

Naše služby

Poskytujeme Vám výklad karet po telefonu prostřednictvím vybraných, kvalitních kartářek a věštců. Mnozí z vás se potřebují rychle poradit s kartářkou, věštcem a znát odpověď na svoje otázky bez zdlouhavého objednávání, proto je tu pro Vás naše telefonní linka. Volat můžete každý den i v sobotu a v neděli, ve dne i v noci, tedy 24 hodin denně.


Teď hned

Teď hned

Potřebujete se co nejdřív na něco zeptat kartářky, můžete zavolat teď hned, jsme pro Vás stále na lince.

Kvalitně

Kvalitně

Kvalitní služby jsou pro nás prioritou, proto vybíráme kartářky a věštce s kvalitními schopnostmi.

Něco navíc

Něco navíc

Vážíme si Vaší přízně a proto Vám chceme posktynout vždy něco navíc.